The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK II

HET DOEL EN PLAN VAN HET HEELAL

sectie 2

De ziel.

Bijna iedereen die het woord hoort of gebruikt ziel denkt dat hij weet wat het betekent. Maar hij kan het niet definiëren of uitleggen omdat hij niet weet wat de ziel is, of wat het wel of niet doet. Wat betreft de betekenis of ziel geen religie maakt duidelijk wat het is; maar als er niet dat onbekende en onbeschreven iets was, zou er geen zijn reden of excuus voor een religie. Het zogeheten ziel werd niet plotseling tot stand gebracht; het is ook niet op een andere manier gemaakt.

De ziel is niet intelligent, maar onmisbaar voor de mens. Het is een eenheid of natuur-materie; en het is het resultaat van een lange voortgang die op latere pagina's goed zal worden uitgelegd. Voorlopig is het voldoende om te zeggen dat de verwerking van een eenheid of natuur-materie resulteert uiteindelijk in het adem-vorm van een fysiek lichaam. De adem-vorm, zoals reeds vermeld in het inleidende hoofdstuk, is de levenden ziel van het lichaam. De formulier aspect van de adem-vorm is de voortgang natuureenheid hierboven genoemd, en is het passieve of vormende aspect van de adem-vorm. Het actieve aspect van de adem-vorm is de adem; deze adem aspect is de leven van de vorm en de bouwer van het te worden lichaam. Oorspronkelijk was het de vorm ziel, was perfect; het was evenwichtig natuureenheid in een perfect, onsterfelijk fysiek lichaam in en van de natuur Rijk van permanentie. Niets erin natuur die perfecte vorm zou kunnen vervormen; zijn perfecte lichaam werd bewoond en beheerd door de dader onderdeel van een onsterfelijke Triune Self. Dat dader was gevoel-Enverlangen; het had de leiding over de adem-vorm, en het alleen zou het vormaspect van de adem-vorm; alleen de dader zou dat kunnen veranderen perfect fysiek lichaam. Dat zijn lichaam nu menselijk, sterfelijk en onvolmaakt is, is het resultaat van de dader's actie.

De doeners die zich nu in de onvolmaakte lichamen van mannen en vrouwen op deze aarde bevinden, hebben ooit een fatale fout gemaakt. Bij het doorlopen van de noodzakelijke proefproef van brengen gevoel-Enverlangen in een gebalanceerde eenheid, lieten ze zich bezwijken voor de betovering die door de natuurlijke werking van de Lichaam geest door de zintuigen. Net zo gevoel-Enverlangendie doeners hun evenwicht verloren, hun zelfbeheersing, dat wil zeggen, controle over hun gevoel-Enverlangen geestenen van de Lichaam geest waardoor ze hun lichaam hadden behouden eenheden in balans. De controle ging over op de Lichaam geest van elk van deze doenersEn doeners viel daardoor onder de illusie van de zintuigen, en daarna gedachte alleen in termen van de verschijnselen van niet de tijd of, van geboorte en dood. Alle doeners nu in menselijke lichamen behoren tot degenen die die fout hebben gemaakt. Degenen die die fout niet hebben gemaakt, degenen die hun evenwicht hebben behouden, hun zelfbeheersing, die de Lichaam geest door hun gevoel- En verlangen-geesten, slaagde voor de test en kwalificeerde zich als hoge officieren van natuur; zij hebben hun aandeel in de regering in de Rijk van permanentie, en van deze menselijke wereld van verandering, (Fig. VB, a).

Ieder menselijk lichaam dat in deze wereld komt, wordt in zijn moeder gevormd volgens de formulier ziel, die via haar in haar lichaam komt adem en veroorzaakt de conceptie van het lichaam dat gevormd moet worden. Bij de geboorte het fysieke leven-adem van de adem-vorm komt het kinderlichaam binnen en in het hart verenigt het zich met de formulier aspect en dan is de adem-vorm; daarop de adem-vorm voert zijn uit functies als de “levende ziel" van het lichaam. De vorm is, en gedurende dat hele leven zal het het type of patroon zijn volgens welke de levenden adem van de adem-vorm zal uitgroeien tot een zichtbare structuur eenheden of natuur-materie- stevig, vloeiend, luchtig en stralend - waaruit dat veranderende lichaam is samengesteld. Wanneer de dader scheidt zich van het lichaam af dood de adem-vorm vertrekt mee. De natuureenheden waaruit het lichaam is samengesteld, keert terug naar de vier staten of elementen waartoe ze behoren. Het vormaspect van de adem-vorm, dat is de "ziel, ”Bij de dader gedeelte dat in het lichaam was geweest, gaat door de verschillende na dood staten, (Fig. VD); en volgens de dader's lot het zal te zijner tijd weer de vorm zijn die de conceptie zal veroorzaken en de vorm voor de opbouw van een ander menselijk lichaam, een ander natuur machine waarin het opnieuw bestaat dader zal het hervatten werk in de wereld, en leef dat deel ervan uit lot die het had gemaakt, door zijn het denken.

Uit deze verklaringen zal blijken dat de vage en onbepaalde, dubbelzinnige en verbijsterende term ziel zinspeelt daarop heel belangrijk elementair entiteit, de adem-vorm-een natuureenheid dat bewust als functie—In de meest geavanceerde graad in natuur(Fig. II-H).

Om hier kort op terug te komen punt zeker feiten duidelijk gemaakt in de inleiding: de dader is gevoel-Enverlangen in het lichaam. gevoelhoewel algemeen wordt aangenomen dat het een vijfde zintuig is, is het geen zintuig; het is niet van natuur. gevoel is de passieve kant of het aspect van de dader; verlangen is de actieve kant. gevoel-Enverlangen in het lichaam zijn niet twee of gescheiden: ze gaan in elkaar over en functioneren altijd samen, een onafscheidelijke tweetal, de tegenstellingen in de dader. One domineert de ander en had het geslacht van het lichaam bepaald.

Dat wat voelt en verlangens en denkt in het menselijk lichaam, dat wat ervaringen en doet de dingen die in de wereld worden gedaan, is de dader. Dat dader-in-het-lichaam is echter slechts een van de twaalf delen van het geheel dader. Deze twaalf delen zijn onafscheidelijk, maar elk deel bestaat afzonderlijk opnieuw; de twaalf bestaan ​​achtereenvolgens opnieuw, de ene na de andere, één voor één niet de tijd ofin leven na leven.

De hele dader is slechts één deel, het psychische deel, van de drie integrale delen van het onsterfelijke Triune Self. De andere twee zijn de denker, het mentale deel en de kenner begrip- een deel. Vanwege de onvolkomenheden en beperkingen van het menselijk lichaam, de denker en kenner delen van de Triune Self woon niet in het lichaam zoals het belichaamde deel van de dader een deel; ze komen alleen in contact met het lichaam door middel van zenuwcentra. Hierna, kortheidshalve, wanneer de betekenis van de tekst is duidelijk, het enkele woord dader zal worden gebruikt in plaats van woorden als dader-in het lichaam belichaamd dader gedeelte, het gedeelte van de dader aanwezig in het menselijk lichaam.