The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK IV

WERKING VAN DE WET VAN GEDACHTE

sectie 1

Er toe doen. Eenheden. Een intelligentie. Een drievoudig zelf. Een mens.

IN de fysieke wereld van de aardbol bereiken de formulier, leven en licht werelden van de bol, (Fig. IB), en door en rond al deze zijn de sferen van water, lucht en vuur, (Fig. IA).

Het fysieke gebied van de menselijke fysieke wereld bestaat in vier staten van materie: de stralende, luchtige, vloeibare en vaste toestand, (Fig. ID). De vaste toestand in zijn stralings-vaste, luchtige-vaste stof, vloeibare vaste stof en vaste stof vaste substaten, vormt het zichtbare, fysieke universum (Fig. IE). De vloeiende, luchtige en stralende toestanden van materie van het fysieke vlak van de menselijke fysieke wereld zijn onzichtbaar en liggen momenteel buiten het bereik van chemie en fysica. Met andere woorden, alles wat onderworpen is aan onderzoek door de natuurwetenschappen is de vaste toestand met zijn vier onderstations, van het fysieke vlak van de fysieke wereld, en dat slechts voor een klein deel. Echter, de sferen en werelden, de licht, leven en formulier vliegtuigen, en de stralende, luchtige en vloeiende toestanden van materie van het fysieke gebied reiken naar, beïnvloeden en worden beïnvloed door die kleine delen ervan die zich in de vaste toestand van het fysieke gebied van de menselijke fysieke wereld bevinden (Fig. IE). In dit viervoudige vaste, zichtbare, fysieke gebied van de fysieke wereld zijn de aardkorst en de maan, planeten, zon en sterren, waarvan het viervoudige fysieke lichaam van de mens een plan, patroon of model en een condensatie is.

De licht, leven, formulier en fysieke gebieden waarnaar hierna wordt verwezen, zijn die van de menselijke fysieke wereld; de wet van denken beïnvloedt meer onmiddellijk de materie en de wezens die in die wereld functioneren. Maar het hele plan wordt hier teruggeroepen omdat uiteindelijk de wet van denken beïnvloedt de materie van het hele universum.

In het hele universum waarvan de mens kan worden bewust alle veranderingen in graden waarin natuur-materie is bewust, moet worden bereikt tijdens het passeren daarvan materie door een menselijk lichaam; daar komt het direct onder de Licht of een intelligentieof onder gereflecteerde of verspreide delen daarvan Licht. De Licht of een intelligentie heeft geen invloed natuur direct of door reflectie. Terwijl natuur als stromen van voorbijgaande aard eenheden gaat door een menselijk lichaam, de daderdoor het denken, verspreidt een deel van de Licht met de natuur-materie. De Licht die zo uitgaat stimuleert de gemanifesteerde kant van natuur-materie en houdt natuur gaan als instinct, natuurlijke selectie, chemische reactie en andere manifestaties van intelligentie-, meestal toegeschreven aan a god.

natuur is hier een naam voor materie wat een manifestatie is van Stof. De natuur-materie manifesteren is viervoudig in de vier elementen: gratis eenheden, die tot alle sferen en werelden behoren en geen onderdeel van een menselijk lichaam vormen; voorbijgaand eenheden, die het materiaal zijn dat wordt gebruikt om het fysieke lichaam van de mens en van buiten zichtbaar te maken natuur; componist eenheden, die zijn of waren eenheden in een menselijk lichaam dat de vergankelijke vangt en componeert eenheden in vorm en zichtbaarheid; en zin eenheden, die de vier systemen in een menselijk lichaam besturen of besturen.

Een intelligentie bevindt zich aan de intelligente kant van het heelal en is een zelf-bewust eenheid of de eeuwige, handelend in de sferen die via de aarde in de vier werelden van de aardbol kunnen opereren Triune Self waaraan het gerelateerd is. Een intelligentie is onsterfelijk, geïndividualiseerd, is ongebroken identiteit as een intelligentie en verliest nooit zijn kennis hiervan identiteit. Het heeft zeven onafscheidelijke vermogens: de licht, niet de tijd of, beeld, focus, donker, motief en ik-ben-vermogens, waarbij elke faculteit voor altijd een bewust getuigen van de eenheid van de zeven, (Afb. VC). Een intelligentie verschilt natuur in dat een intelligentie is een ultieme eenheid die alle afdelingen en graden heeft doorlopen als een natuur eenheid, een Aia eenheid, een Triune Self eenheid, en als een intelligentie het heeft de ultieme graad van vooruitgang in zijn bereikt bewust die een eenheid kan bereiken, dat wil zeggen, dat is het bewust as een intelligentie.

Alles eenheden in natuur krijgen bewust, Maar niet bewust dat ze zijn bewust, terwijl een intelligentie is bewust dat is het bewust en weet dat het zo is bewust as een intelligentie. Tussen natuur en een intelligentie is dat wat niet is natuur-materie, Nog niet een intelligentie; het is van intelligente-materie. Dit is de Triune Self. Een Triune Self is een zelfkenniseenheid van de eeuwige en moet handelen in de vier werelden van de aardbol. De Triune Self weet dat het eeuwig is kenner en denker en dader, als een Triune Self. Elk van deze drie delen van a Triune Self heeft een dubbel kantoor. De kantoren van de kenner zijn actief selfness of kennis en passief Ik-heid or identiteit; de kantoren van de denker zijn actief reden en passief juistheid; en de kantoren van de dader zijn actief verlangen en passief gevoelEn plicht van elk kantoor is nadenken.

Een deel van de dader werkt periodiek in de fysieke wereld terwijl het zich in een vleselijk lichaam bevindt. Terwijl dat deel zich in een vleeslichaam bevindt, zijn zijn belangen op het fysieke vlak van de fysieke wereld, en het is onwetend van zichzelf als de dader. Het is aardgebonden en is bewust alleen als een mens.

In het menselijke stadium wet van denken heeft het aspect van aanpassing, zoals lot. In dit stadium van de dader's ontwikkeling kan de mens zonder veel moeite de samenstelling van het Triune Self en relatie zijn Intelligentie en iets over het denken en uw natuur en eigenschappen van een gedachte en de generatie, de cursus, de exterieur, de resultaten en de aanpassing van een gedachte.