The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK V

FYSIEKE DESTINY

sectie 1

Wat fysieke bestemming inhoudt.

FYSISCHE lot is alles wat vlees en bloed en zenuwen aantast. Het omvat de kenmerken, het frame en de structuur van het fysieke lichaam, de huid, de uiterlijke zintuigen en werking, en de inwendige organen van de generatieve, ademhalings-, bloedsomloop- en spijsverteringssystemen. Het omvat ook alle fysieke oorzaken die het lichaam al dan niet aangenaam beïnvloeden. Fysieke omstandigheden die daarmee gepaard gaan opportuniteit of het gebrek daaraan, allerlei soorten omgevingen, eten en de middelen van werk of vrije tijd zijn fysiek lot. Het omvat bovendien geboorte, familiebanden, gezondheid, geld en de noodzaak ervan, de periode van leven en manier van dood van het lichaam. Groep lot treft degenen die in gezinnen worden opgenomen of door sociale, politieke of religieuze banden worden samengehouden.

Mannen zien de wereld, maar niet de oorzaken die veroorzaken wat ze zien. Bij onderzoek naar de factoren waaruit de race, omgeving, kenmerken en gewoontes van zelfs maar één man is het wonderbaarlijk hoe deze factoren als de exterieurisaties van zoveel conflicten gedachten.

Het is moeilijk om de gedachten welke Elementals as natuureenheden moest inbouwen in deze gezonde, zieke of misvormde lichamen, en in de dagelijkse gebeurtenissen waarin mensen bestaan, evenals in het epochale feiten die perioden markeren in hun gemeenschappelijke geschiedenis. Hoewel de echte oorzaken die deze resultaten opleveren niet meteen zullen worden gezien, is wat kan worden begrepen de wet van gedachten, zoals lot, volgens welke ze worden geproduceerd.

De hele fysieke wereld bestaat uit uitwendige delen van de mens gedachten. Niet alleen de directe en beoogde resultaten van menselijk handelen, maar ook het fysieke feiten algemeen toegeschreven aan de goden of religies zijn exterieur mensen gedachten.

Ideëen worden geproduceerd door de het denken van de dader-in-het-lichaam betreffende voorwerpen van natuur; en ze zijn de oorzaak van alle fysieke handelingen, objecten en gebeurtenissen. Deze fysieke resultaten zijn niet altijd bedoeld. Meestal zijn ze dat niet en zouden ze worden vermeden als dat in de macht was van de persoon die de productie had uitgegeven gedachte. Noch de maker van de gedachte noch een ander wezen kan verder stoppen exterieurisaties een gedachte zodra het gedeeltelijk naar buiten is gebracht.

A gedachte is een wezen, bedacht door het denken, Met een doel en plan. Het is als een onzichtbare blauwdruk die als daad of object naar buiten wordt gebracht. De exterieuractie is fysiek lot.

De eerste exterieur is fysiek lot en als zodanig produceert het zijn resultaten. Zelfs de eerste exterieur is de concretie van velen gedachten, allemaal met hetzelfde doel en voortkomend uit hetzelfde motief.

One vermoordt, steelt of pleegt geen oneerlijke actie zonder dat hij dat heeft gedaan gedachte van moord, of gepland om te stelen of oneerlijk te zijn gedachten. One wie denkt aan moord, diefstal of lust zal een manier vinden om de zijne te stellen gedachten in daden. Als van te laf een natuur om dit te doen wordt hij de prooi van anderen ' gedachten, of aan onzichtbare vijandige invloeden die hem, zelfs tegen zijn wens, op een of andere kritische manier zouden kunnen bezitten niet de tijd of en drong er bij hem op aan het soort handeling te verrichten waarvan hij dacht dat het wenselijk was en in zijn hoofd draaide, maar toch te timide was om uit te voeren. Op dezelfde manier komen daden van goedheid, hoffelijkheid, delicatesse, dienstbaarheid of dankbaarheid niet uit de lucht vallen, maar zijn ze de vorm waarin lang voortdurende het denken van dezelfde soort wordt uitgedrukt. Over zwakte en aarzeling bij de kritische niet de tijd of men kan worden geholpen door gedachten van anderen en door vriendelijke invloeden die hem grijpen en hem besluiten het soort daad te doen waar hij aan had gedacht ideaal.

Fysieke bestemming is echter niet alleen het resultaat van die eerste handeling. De fysiek lot van dat gedachte omvat alle opeenvolgende exterieurisaties die eruit worden geprojecteerd. Deze vinden plaats wanneer zijn cyclus hem weer naar het stralend-vaste vlak heeft geleid, en wanneer hij op dat vlak een of meer doorsnijdt gedachten, of het nu degene is die het heeft gemaakt of andere personen. Deze neerslag is van gedachten; van hen is er geen permanente ontsnapping. Er moet zijn exterieurisaties tot aanpassing is gemaakt. Alles wat op het fysieke vlak bestaat, is een veruiterlijking van een gedachte die in evenwicht moet worden gebracht door degene die de gedachte heeft uitgegeven, in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheid, en bij de samenstand van niet de tijd of, staat en plaats. Dat is in elk geval het decreet van de wet. De lot en decreet reiken niet verder dan het fysieke gebied.

Sommige paranormale resultaten zijn onvermijdelijk, zoals vreugde of verdriet; mentale resultaten zijn onzeker omdat ze afhankelijk zijn van de mentale houding. Maar ook geen fysiek resultaat. Maar ze moeten in overweging worden genomen omdat de fysieke omstandigheden daardoor voortduren. Er zijn er drie doeleinden in de werking van de wet van denken, en ze veroorzaken exterieurisaties of gedachten als fysieke handelingen, objecten en gebeurtenissen.

De eerste doel is om de dader-in-het-lichaam leren wat gedachten zijn hun betekenis en hoe de fysieke wereld door hen wordt gebouwd; dat het verantwoordelijk is voor zijn gedachten en zal beloond en gestraft worden voor hen en dat het kan bereiken bewust onsterfelijkheid alleen door het denken. De seconde doel is betaling. Daarom een dader betaalt en wordt betaald in het equivalent van welke fysieke acties en omstandigheden het heeft veroorzaakt of toegestaan. Dit betekent niet dat als een man een jongen slaat, de jongen de man ooit zal slaan, of als een vrouw een echtgenoot knaagt, dat de man de persoon vroeger zijn vrouw heeft geschokt. Het betekent dat de man die de strepen op de jongen heeft aangebracht zelf strepen zal lijden, maar niet noodzakelijkerwijs van die jongen, en dat de huidige echtgenoot iemand heeft gezeurd, maar niet noodzakelijkerwijs diezelfde vrouw. De derde doel is de aanpassing tussen de verlangen van de dader en uw exterieur, het balanceren van de gedachte.

De afstelling moet door de dader begrijpend; niet noodzakelijkerwijs met kennis van het verleden, maar bijvoorbeeld met het besef dat een bepaald lijden verdiend is en dus vrijwillig gedragen moet worden. Deze beslissing maakt de aanpassing en dat gedachte is dan in evenwicht. Meestal weigert een man die houding aan te nemen. Ideëen worden gemaakt en geaccumuleerd zonder dat er een aanpassing wordt gemaakt. Dus deze gedachten worden de moeilijke omstandigheden die zo velen omhullen. In elk van deze gedachten de evenwichtsfactor oorzaken exterieur na exterieur. Er wordt weinig geleerd en weinig aanpassingen worden gemaakt door de veelheid van accumulatie gedachten.

De boom doeleinden zijn met elkaar verbonden. Door te betalen en betaling te ontvangen leert een man over zijn gedachten en zijn plichten. Zonder betaling leert hij meestal niet. In de meeste gevallen leert hij zelfs niet door herhaaldelijk te moeten betalen. Hij moet blijven betalen totdat hij leert wat hij in een bepaald geval wel of niet moet doen. Zelfs nadat hij heeft geleerd wat er is verkeerd hij heeft niet goed genoeg geleerd om verleiding te weerstaan; daarom is de toestand van de wereld wat ze is. Maar er is een mooie toekomst in het verschiet als mensen bereid zijn te leren en zich aan te passen.

Alle werelden zijn voor hun ontwikkeling afhankelijk van het fysieke gebied van de fysieke wereld van de sfeer van de aarde. Vooruitgang van de materie in elke sfeer kan alleen worden gemaakt terwijl de materie van die sfeer is in de fysieke lichamen van doeners. Alleen onder invloed van de Licht of een intelligentie, en daar ontmoeten alleen alle werelden en sferen elkaar.

Er materie circuleert door de corresponderende vier zones van het fysieke sfeer van het lichaam. De circulatie wordt in stand gehouden door de zwaai van de adem zoals het komt en gaat. De materie circuleert dan door de vier systemen van het viervoudige lichaam. De reden alle materie kan samenkomen daar is dat daar de fysieke vlakken van de vier werelden in elkaar grijpen. Door deze circulaties wordt dit lichaam gebouwd, onderhouden, grover of fijner gemaakt, in gezondheid gehouden of aangetast ziekte, Volgens de het denken van de dader die het bewoont. EEN gedachte is ingebouwd in het lichaam natuureenheden, Elementals, die de formulier welke de gedachte gaat uit van. Ze bouwen het uit en slaan het neer, als een knap kenmerk, een misvormd onderdeel of een ziekte van het lichaam; of ze brengen acties teweeg en ongevallen as exterieurisaties van de gedachte.

Buiten het fysieke vlak de wet van denken besluit niet of dwingt resultaten af; de resultaten zijn echter niet gericht of afgedwongen door de wet van denkennamelijk de resultaten op de dader die worden geproduceerd door de fysieke gebeurtenissen, zijn ook middelen om de dader. Life in een menselijk lichaam biedt Kansen waarmee de dader moet worden onderwezen, opgeleid en gedisciplineerd om in eendracht met hem te zijn Triune Self. De dader kan zo worden bewust alleen als je in een menselijk lichaam leeft, nooit na de dood van het lichaam. Alleen als het in zijn vleselijke lichaam is, is het dader in contact met alle werelden en sferen. De vermenging van alle werelden en sferen is noodzakelijk als voorwaarde waaronder a Triune Self kan worden opgevoed om te worden bewust as een intelligentie.

Het lichaam is het resultaat van de werk van de dader tijdens eonen. Er zijn in menselijke lichamen dader delen van verschillende graden, tijdens de afdaling en tijdens de beklimming. Beide klassen hebben fysieke lichamen nodig werk uit hun lot. Geen twee lichamen zijn in welke zin dan ook gelijk; de doeners in hen zijn niet gelijk in ontwikkeling, noch zijn hun gedachten, die de lichamen vormen. Mensen die naar een menselijk lichaam kijken, kunnen niet zeggen wat erin zit. Positie in leven zal niet vertellen; een man van opleiding kan snel dalen, iemand die laag lijkt te zijn, kan gevorderd zijn. In deze fysieke lichamen ontvangen echter allen de lot ze hebben voor zichzelf gemaakt, en door deze smeltkroezen gaat heel natuur in de menselijke wereld van geboorte en dood.