The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK VII

GEESTELIJK BESTEMMING

sectie 23

Dier magnetisme. Hypnotisme. Het is gevaarlijk. Trance zegt. Pijnloos letsel toegebracht, terwijl in trance.

De genezing van ziekte is het tekenkenmerk ook op andere scholen, zoals die van hypnotisme, mesmerisme en zelf-suggestie in zijn vele toepassingen. Beide hypnotisme en mesmerisme zijn in laatste instantie gebaseerd op zelf-suggestie. De manier waarop de krachten bij deze praktijken betrokken zijn werk kan niet worden begrepen tenzij de volgende dingen worden onthouden: dat de vier zintuigen vier verschillende wezens zijn; dat elk van deze wezens een compleet systeem en een van de vier lichamen bestuurt; dat deze vier systemen en lichamen werken via het onvrijwillige zenuwstelsel op de adem-vorm; dat de adem-vorm coördineert de vier systemen en lichamen en controleert automatisch de onvrijwillige bewegingen van het vaste lichaam; dat de dader is de bewust bewoner in het viervoudige lichaam en is een van de drie delen van de Triune Self; dat het vleeslichaam een sfeer; dat de Triune Self heeft drie sferen waarin de drie delen thuishoren; dat de Triune Self is als het opperwezen van de dader en dat Licht werkt door de mentale atmosfeer van de dader; dat de Licht van de Intelligentie maakt de dader denken; dat de het denken is passief of actief; dat natuur-verbeelding is passief denken en uw dader-verbeelding is actief denken; dat deze twee soorten het denken laat hun stempel op de adem-vorm en alle fysieke handelingen en toestanden van het lichaam veroorzaken, inclusief zijn ziekte of gezondheid.

Hypnotisme is een manier waarop één persoon controle krijgt over de vaste stof en de drie innerlijke lichamen, de zintuigen, de adem-vorm en uw dader in een andere. De status van het onderwerp wordt genoemd hypnose, hypnotiserend slaap of hypnotiserend slaap, van een toestand die lijkt op natuurlijk slaap. Terwijl in deze kunstmatige slaap, het onderwerp is alsof hij in een droom of diep slaap. Hij is niet bewust zoals in de waaktoestand, en de zenuwen waardoor juistheid en reden verwant zijn bijna verlamd. Hij is zich niet meer bewust van wat er om hem heen gebeurt dan wanneer hij van nature sliep. De hypnotiseur moet het onderwerp in deze kunstmatige slaap brengen om controle over hem te krijgen. De middelen die hij gebruikt zijn opgenomen in wat de wetenschap van wordt genoemd hypnotisme.

Er zijn drie krachten, magnetische krachten kwaliteit, in de drie innerlijke lichamen of massa's binnen het zichtbare fysieke lichaam, (Fig. III), welke krachten in zekere mate door iedereen worden bezeten en door sommige personen als hypnotische kracht kunnen worden gebruikt. Deze krachten worden soms dierlijk magnetisme of mesmerische kracht genoemd. Ze worden gegenereerd wanneer gevoel-Enverlangen geef hun natuur aan deze krachten die in het lichaam bewegen en deze worden verenigd en geleid door de adem-vorm. Deze krachten stromen in golven door en rond het lichaam in het fysieke en psychische sferen en dragen het merkteken van de adem-vorm. Ze laten hun indruk achter op muren, meubels, kleding en de grond, en zijn de middelen waarmee dieren een mens identificeren. Het zijn effluvia die vanuit het lichaam in bochten en golven bewegen en richting kunnen worden gegeven door de ogen, de handen of woorden en door krachtig verlangen, ook wel wilskracht genoemd. De hypnotiseur projecteert de kracht van zijn eigen vloeibare lichaam door zijn handen in het vloeibare lichaam van het onderwerp, de kracht van zijn eigen luchtige lichaam door woorden in het luchtige lichaam van het onderwerp, en de kracht van zijn stralende lichaam door zijn ogen in het stralende lichaam van het onderwerp. Dan is het alsof zijn drie lichamen op de drie lichamen en de adem-vorm van het onderwerp. Deze hypnotiserende kracht heeft kleefkracht en een kwaliteit van negatief magnetiseren naar zichzelf adem-vorm waartegen het is gericht.

Als de hypnotiseur slaap wordt geproduceerd door alleen deze kracht te gebruiken, de hypnotiseur houdt de handen van de patiënt vast terwijl hij in zijn ogen staart, of over het lichaam van de patiënt gaat, of hem vertelt dat hij gaat slaap; of hij staat achter de patiënt en maakt passen langs zijn ruggengraat. hypnose kan ook worden geproduceerd door bepaalde zenuwcentra in het hoofd te vermoeien, zoals door de patiënt naar een glanzend object te laten kijken, of hem eentonige geluiden te laten horen, of hem de ogen te laten rollen totdat hij slaperig wordt, en dan de hypnotiserende kracht te projecteren in de innerlijke lichamen van het onderwerp. Meestal worden dergelijke middelen om de patiënt te vermoeien en hem dof en niet-resistent te maken, gecombineerd met het gebruik van de magnetische kracht om hem in een hypnotische trance te brengen, als hij zich overgeeft.

Terwijl hypnose kan worden veroorzaakt door het vermoeiden van de zenuwen zonder dat de hypnotiseur van de mesmerische kracht kan zonder die kracht geen controle over het onderwerp worden uitgeoefend. Maar iemand kan niet worden gecontroleerd of zelfs in een hypnotische toestand worden gebracht, tenzij hij instemt of zich onderwerpt.

Een hypnotische trance lijkt op natuurlijk slaap. In natuurlijk slaap, wanneer het lichaam moe wordt, ontspannen de zintuigen de grip die ze hebben op de dader door de adem-vorm. Indien de dader stemt in met dit loslaten en glijdt terug van het hypofyse-lichaam naar de halswervels. Daarbij de dader laat het los adem-vorm en van de zintuigen. Dan de dader heeft geen controle meer over de bewegingen van het lichaam. In een hypnoticum slaapintegendeel, het lichaam is niet per se moe, maar de zintuigen worden verzwakt door een kunstmatige belasting van hun zenuwen. Deze spanning zorgt ervoor dat de zintuigen de greep op de huid ontspannen dader die ze hebben via de adem-vorm. Echter, de dader kan altijd voorkomen dat ze loslaten, en dat met minder inspanning van zijn kant dan wanneer het voorkomt dat het lichaam in slaap valt als het 's nachts echt moe is. In de hypnotische slaap de dader accepteert de suggestie van de hypnotiseur dat het gaat slapen en zich overgeeft. Maar het kan niet worden gedwongen om dit te doen; het heeft zijn keuze. Dit is het verschil tussen natuurlijke en hypnotische slaap en heeft voornamelijk betrekking op het mechanische deel.

Aangezien niemand tegen zijn wil gehypnotiseerd kan worden, de feit dat iemand in de hypnotische trance is, geeft aan dat hij niet onwillig was om de hypnotiseur gebruik zijn hypnotische kracht. Niet-verzet van het onderwerp maakt van hem adem-vorm negatief voor de magnetische kracht. De kracht magnetiseert dan de adem-vorm van het onderwerp. Het onderwerp is onder de indruk van de karakter van de krachten en van degene die het meedeelt. De zintuigen en de adem-vorm zijn dan onderhevig aan de kracht en de hypnotiseur wordt een vervanging voor de dader zo ver als de adem-vorm is bezorgd.

Als het onderwerp in trance is, nemen de suggesties of bevelen van de hypnotiseur de plaats in van de natuur-verbeelding, en de vier zintuigen brengen over naar de adem-vorm wat de hypnotiseur hen vertelt, en niet wat ze onder natuurlijke omstandigheden zouden overbrengen. Wat hij voorstelt aan de zicht wordt meteen gezien en afgebeeld op de adem-vorm zoals voorgesteld. Als hij een patiënt vertelt dat een stoel een tijger is, is het gevoel van gehoor brengt dat over betekenis aan de adem-vorm, en dat verbindt het gevoel van gehoor met het gevoel van zicht en communiceert naar de zin van zicht, door de sensorische zenuwen van zicht betekenis van tijger. Het gevoel van zicht door zijn motorische zenuw stuurt terug naar de adem-vorm de afbeelding van een tijger. In elk geval de adem-vorm ontvangt de indruk van de suggestie zoals gedaan en communiceert de betekenis van het in de juiste zin door de sensorische zenuwen van dat gevoel; en alleen wanneer de motorische zenuwen van de zintuig de indruk terug naar de adem-vorm, ziet, hoort het onderwerp, smaak, geur of neem contact op met het voorgestelde object. Het hele proces is onmiddellijk en sneller dan bliksem. Op deze manier worden geluiden gehoord, smaken geproefd, geuren geroken, via de drie innerlijke lichamen en de adem-vorm, precies zoals ze worden voorgesteld.

Zicht, gehoor, proeven en contact opnemen via geur kan worden afgezwakt of in buitengewone mate geslepen volgens een bevel dat door de adem-vorm. De werking van de vier systemen kan worden versneld of vertraagd, verminderd of vergroot. Zo kan de ademhaling dieper worden gemaakt, de bloedsomloop worden gestimuleerd en de spijsvertering actiever worden gemaakt volgens de bevelen die de zintuigen door de adem gevenformulier na ontvangst van indrukken van de hypnotiseur. De onvrijwillige zintuigindrukken en onvrijwillige bewegingen van de systemen in het lichaam zijn dan te wijten aan de reactie van de adem-formulier naar natuur-verbeelding gedwongen door de hypnotiseur. Aan de andere kant vrijwillige bewegingen van het lichaam, en gevoelens en verlangens en het denken zijn als gevolg van dader-verbeelding op bestellingen verzonden naar de dader door de adem-formulier on gehoor de suggestie, en vervolgens weer in beeld gebracht op de ademhaling-formulier Door de dader.

Wanneer de hypnotiseur het onderwerp vertelt dat de stoel een tijger is en natuur-verbeelding heeft indruk gemaakt op de foto op de adem-vorm adem-vorm overbrengt naar gevoel de indruk van tijger. Het hijgen adem, de rode tong, de lange tanden, de felle ogen, worden geproduceerd en angst wordt afgebeeld op de kenmerken van het onderwerp.

De terreur wordt gevoeld volgens de eerdere indrukken op de website adem-vorm door "tijger" en wat het betekent. De gevoel doorgegeven verlangen en daarmee ook juistheid begint mentale activiteiten met betrekking tot welke bewegingen ze moeten maken, of ze nu rennen, klimmen, vechten of zich onderwerpen. De karakter van de patiënt zal dit bepalen, tenzij de hypnotiseur hem vertelt wat hij moet doen, omdat een hypnotiseur controle heeft over de acties van de dader's adem-vorm. De mentale activiteiten van een subject in hypnotische toestand zijn automatisch en zijn slechts herhalingen van het verleden het denken. De Licht van de Intelligentie komt niet in de het denken tenzij de hypnotiseur nieuwe problemen geeft die moeten worden beantwoord.

Er zijn twee soorten hypnotische trance, de natuur-ingang en de dader-trance. In de natuur-ingang het onderwerp gaat over het eigen of andermans fysieke lichaam. Hij kan in deze toestand gedwongen worden de omstandigheden in zijn eigen lichaam of dat van een ander te zien en te beschrijven. Hij kan worden gemaakt om verre personen, scènes en objecten te zien en verre geluiden te horen; van hem kan worden verlangd dat hij het nabije of verre verleden meldt, en soms om misdaden op te sporen. Alles wat de vier zintuigen kunnen doen, kan in deze trance worden gedaan.

De manier waarop de dader handelt hierin natuur-ingang is dat de dader door de adem-vorm richt de zintuigen naar binnen, vanuit de uiterlijke focus die ze gewoonlijk hebben. De hypnotiseur kan dit dwingen door de opdracht te geven dader om de zintuigen zo te sturen of hij kan de zintuigen zelf sturen door de invloed van zijn hypnotische kracht op de adem-vorm. Het buitenste oppervlak van de fysieke wereld is wat wordt waargenomen in de waaktoestand; de drie binnenste oppervlakken zijn de vloeistof-vaste, luchtige-vaste en stralende-vaste stof. Ze zijn de replica en de binnenkant van de vaste stof. Wanneer het gevoel van zicht kijkt door het oog, zijn zicht wordt beperkt door de focus van het oog en het ziet alleen het buitenoppervlak. Wanneer het zintuig niet door het oogorgaan kijkt, maar eruitziet als het gevoel van zicht het kan de binnenkant van dingen zien. De reden het gevoel van zicht kan niet zien astraal-fysisch in de waaktoestand is dat de gevoel en het denken van de dader zal de zin niet loslaten en geven vrijheid om natuurlijk te handelen, zodat het zintuig zowel naar binnen als naar buiten gericht zou zijn. In feit, vroeger dader was in staat om het zintuig te gebruiken zoals het nu zou kunnen doen onder leiding van een hypnotiseur. De gevoel en redenering van de hypnotiseur staan ​​los van de werking van de zintuigen in het betoverde onderwerp. Daarom werken de zintuigen in het onderwerp natuurlijk en in beide richtingen.

De andere hypnotische trance is a dader-trance. In deze staat de dader is in contact met de zintuigen die naar binnen zijn gericht en helderziend handelen of wanneer het de Lichaam geest of wanneer het op zichzelf in zijn eigen staat is als gevoel-Enverlangen, vrij van contact met de zintuigen. In de dader-ingang de dader kan informatie krijgen van de zintuigen, zoals in de afbeelding van de afbeelding van de tijger waarbij de gevoel werd beïnvloed door de opvattingen van de hypnotiseur en het onderwerp rende weg of vocht.

Er zijn drie staten van de dader-trance. De eerste staat omvat alles wat betrekking heeft op gevoel. In deze toestand kan het onderwerp voelbaar worden gemaakt plezier or pijn over fysieke dingen of de resulterende vreugde of verdriet. Of een onderwerp kan worden verhinderd gevoel elke pijn terwijl hij een blessure oploopt die groot zou zijn pijn in waaktoestand, zoals een amputatie of door een cauterisatie. Verwondingen kunnen zelfs worden toegebracht zonder enig bewijs achter te laten, zoals wanneer een stuk staal door de arm van een proefpersoon wordt gehaald en er geen bloed stroomt, er geen litteken achterblijft of er slechts een indicatie van een litteken is, of wanneer personen overlopen een bed van gloeiende kolen of levende kolen in hun mond houden, tijdens religieuze razernij. Het onderwerp kan worden gemaakt ervaring de gevoelens van anderen terwijl ze door bepaalde gebeurtenissen gaan, zoals chirurgische operaties of sterven. In deze toestand worden vrijwillige bewegingen van het lichaam in trance uitgevoerd.

In de tweede staat kan het onderwerp aan het denken worden gezet. Hij kan worden gemaakt om te diagnosticeren of te analyseren ziekten welke de adem-vorm in de natuur-trance heeft gemeld, en remedies voor te schrijven voor zichzelf of voor een ander.

In de derde staat kan het onderwerp worden gemaakt om bepaalde kennis over de oorzaken van acties te consumeren of om iets uit het verleden te onthullen. Terwijl de dader wordt teruggedrongen in deze toestand, is het fysieke lichaam stijf of lijkt het dood te zijn. Een hypnotiseur kan zelden een onderwerp in deze toestand brengen, of als hij er een krijgt, kan hij zelden enige informatie krijgen. De reden is dat de dader is dan ver verwijderd van zijn gewone toestand en zijn wegen van het denken, en kan niet goed in contact worden gehouden met fysieke dingen. Het raakt al snel in zichzelf opgegaan en de hypnotiseur zal moeite hebben om het terug te brengen naar de tweede en de eerste staat. Meestal dood volgt deze kataleptische toestand.

Wanneer de fenomenen van kunstmatige slaap werd meer algemeen bekend in de moderne tijd, een paar artsen maakten gebruik van het hypnoticum slaap om een ​​suggestieve behandeling toe te dienen. Enkele chirurgen voerden operaties uit, die onder normale omstandigheden het meest pijnlijk zouden zijn geweest, bij gehypnotiseerde proefpersonen die dat niet hadden sensatie van pijn. Nadat het gebruik van anesthetica gebruikelijk werd, werd het betoveren voor operaties stopgezet. Sommige artsen maken er echter nog wel gebruik van hypnose bij hun behandeling van patiënten.

Gezien de kracht die a hypnotiseur oefeningen over de dader van zijn patiënt is het de vraag of alle voordelen die kunnen voortvloeien uit een hypnotische behandeling, vooral van nerveuze problemen, de gevaren van de praktijken zullen compenseren. Natuurlijk is dat altijd zo verkeerd hypnotiseren of zichzelf laten hypnotiseren voor experimenten of buffoonery. Maar zelfs voor medisch gebruik doeleinden hypnose is niet aan te raden, omdat het de patiënt onder controle van een ander plaatst en niet iedereen die medicijnen beoefent, kan worden vertrouwd. Niemand kan een ander echter dwingen, ook al is de ander in een hypnotische trance, een handeling te verrichten die de diepgewortelde morele overtuiging van het onderwerp hem zegt te zijn verkeerd. Het grote gevaar om jezelf te laten hypnotiseren is, dat als iemand eenmaal aan hypnotische controle is onderworpen, anderen hem gemakkelijker in een hypnotische trance kunnen brengen. De adem-vorm en uw dader zijn negatief gemaakt voor de verlangen van een persoon met magnetische kracht.