The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK VIII

NOETISCHE BESTEMMING

sectie 2

De test en het proces van de geslachten. Projectie van een vrouwelijke vorm. Illustraties. Geschiedenis van het Triune Zelf.

De schaarste van Licht in de begrip- sferen of mens is vanwege gebeurtenissen, lang geleden, toen de doeners nu in menselijke lichamen waren in perfecte lichamen en waren bewust als doener delen van Triune Selves, in de Rijk van permanentie. Voor elk Triune Self om gekwalificeerd te zijn om een ​​van de regering te zijn en om de wereld te regeren niet de tijd of en de lotsbestemmingen van de naties van mens, was het nodig dat de doener ervan de proef van de geslacht voor een evenwichtige vereniging van gevoel-Enverlangen. De test was dat de doener zijn seksloze lichaam tijdelijk zou moeten verdelen in een mannelijk lichaam en een vrouwelijk lichaam; dat de verlangen van de doener zijn in het mannelijk lichaam en de gevoel in het vrouwelijk lichaam zijn; dat de gevoel-Enverlangen geesten moet eensgezind denken en niet beïnvloed worden door de Lichaam geest, wat zou functie alleen als of voor het lichaam zintuigen en zou proberen de verlangen en gevoel van de doener ziet zichzelf als in twee lichamen in plaats van als de actieve en passieve aspecten van de doener.

Als dader geslaagd voor de test, de tijdelijke mannelijke en vrouwelijke lichamen versmolten en waren weer het perfecte lichaam, maar waren nu permanent in evenwicht in één permanent seksloos lichaam; en de verlangen-Engevoel werden onafscheidelijk gelast in evenwichtige eenheid - door de Lichaam geest onderworpen zijn aan de verlangen-Engevoel geesten het denken in vakbond.

Elk van de doeners nu in menselijke lichamen slaagde die test niet. Hun lichaam-geesten beïnvloed de verlangen-Engevoel geesten zichzelf als lichamen te beschouwen totdat deze consortia hadden. Dan de Bewust Licht werd ingetrokken door hun denkers en kenners en ze waren in de duisternis van de lichaamszintuigen en waren bang. Ze verlieten de Rijk van permanentie; ze konden het niet zien; ze bevonden zich in de menselijke wereld van niet de tijd of, onder mannelijke en vrouwelijke lichamen, onderworpen aan dood en herbestaan. Toen de lichamen stierven, deed de doener, gevoel-Enverlangen, kon niet tegelijkertijd opnieuw bestaan ​​in een mannelijk en vrouwelijk lichaam niet de tijd of; het bestond opnieuw in een mannelijk lichaam met zijn gevoel gedomineerd door verlangen, of in een vrouwelijk lichaam waar verlangen werd gedomineerd door gevoel, er is er maar één Aia en een adem-vorm. De doener kon zichzelf niet langer zo beschouwen verlangen-Engevoel. Het werd gecontroleerd door de Lichaam geest en uw Lichaam geest dwong het om aan zichzelf te denken in de termen en de functies van de geslacht, als man of als vrouw.

Hier doeners in menselijke lichamen moeten blijven bestaan ​​in lichamen totdat ze zichzelf zien als doeners van onsterfelijke Triune Selves, en werk hun weg verder naar de Rijk van permanentie door te zijn bewust of zich as doeners van hun Drie-enige Zelven en door hun lichaam te regenereren en ze in hun perfecte staat te herstellen in de Rijk van permanentie.

De tijdelijke scheiding - voor de genoemde test - van de dader's perfecte lichaam in een mannelijk lichaam en een vrouwelijk lichaam werd bewerkstelligd door een projectie in solide, tastbaar materie door een transfusie van materie van de perfect fysiek lichaam van de dader. In dit geprojecteerde lichaam kwam de gevoel van de daderEn verlangen deel was in wat was geweest perfect fysiek lichaam, dat een mannenlichaam was geworden. Er waren dus twee lichamen die met elkaar verbonden waren door een magnetische stropdas, die diende als een brug die de twee lichamen met elkaar verbond. De verlangen in het mannenlichaam en de gevoel in het vrouwenlichaam dacht en handelde aanvankelijk niet als twee, als zijnde verschillend en gescheiden van elkaar. Ieder zag zichzelf in de ander, als in een spiegel. Ze voelden en handelden als één, net zoals er wederzijdse actie in handen is in wat men ook doet.

De projectie van het vrouwtje formulier en de transfusie van materie van de perfect fysiek lichaam van de dader daarin formulierkan op twee manieren worden geïllustreerd. Ten eerste door een tijdelijke materialisatie tijdens een spiritistische voorstelling, en ten tweede door de zwangerschap van een foetus en de geboorte van de baby. In het eerste geval is er een uitgifte of uitgifte van een astraal of stralende vorm van het fysieke lichaam van het medium en de ontwikkeling van die vorm tot een tijdelijk fysiek, vleselijk lichaam. In dit geval, waar de astraal had zich vanaf het medium uitgestrekt als het voorbijgaande voorbijgaande lichaam van de materialisatie, er is een magnetische verbinding die het lichaam van het medium verbindt met het lichaam dat gematerialiseerd is in fysieke vorm. De stropdas werkt als een brug en is vergelijkbaar met de navelstreng voor de overdracht van het materiaal of leven kracht van het lichaam van het medium naar het lichaam van de materialisatie.

In het tweede geval, tijdens de ontwikkeling van de placenta, waarbij een menselijk lichaam wordt voorbereid, gaat de transfusie van de moeder rechtstreeks naar de foetus; de navelstreng is als de magnetische band; bij de geboorte worden het koord en de placenta afgeworpen, de onafhankelijke bloedsomloop bij de baby wordt vanzelf tot stand gebracht adem, en het individuele bestaan ​​begint. Deze twee voorbeelden kunnen voldoende zijn om te illustreren hoe de transfusie van leven materie van het ene lichaam naar het andere kan gedurende een bepaalde periode worden uitgevoerd en onderhouden.

Bij een medium de transfusie is meestal de projectie van een mens formulier en de transfusie van levende deeltjes daarin formulier om het stevigheid te geven, en illustreert op een manier hoe het vrouwelijk lichaam werd verlengd van het perfecte lichaam en opgebouwd en de twee lichamen werden verbonden door de magnetische band; en het verdwijnen van het gematerialiseerde formulier op een seance laat zien hoe de geprojecteerde vrouw formulier werd weer opgenomen in het oorspronkelijke perfecte lichaam. Dat zou bij iedereen zijn gebeurd dader als ze - nadat het geslachtloze lichaam was veranderd in een mannelijk en een vrouwelijk lichaam - niet hadden ingelijfd. De gevoel-Enverlangen in die lichamen zouden zijn aangepast en gebalanceerd in perfecte eenheid, en de twee lichamen zouden zijn herenigd als het ene geslachtloze perfecte lichaam. Maar door te consorteren hebben ze de magnetische band doorgesneden. Vervolgens vormden de geslachtsorganen de band of brug tussen de lichamen van man en vrouw. Toen de psychische band werd verbroken en de fysieke band werd gemaakt, werden de lichamen onderworpen dood. Daarna konden alleen nieuwe lichamen worden gebouwd door de fysieke brug of seksuele band. Sindsdien is de verlangen-Engevoel in een mannenlichaam en de gevoel-Enverlangen zoek in een vrouwenlichaam vereniging van hun man en vrouwenlichaam, in plaats van elk dader regenererend en met evenwichtige vereniging van gevoel-Enverlangen in zijn eigen geregenereerde fysieke lichaam.

Met die van de doeners die de test heeft doorstaan, werd het geprojecteerde vrouwelijke lichaam weer opgenomen in het oorspronkelijke lichaam, de twee lichamen werden aldus herenigd als het volmaakte, geslachtloze, tweekoloms lichaam, en de gevoel en uw verlangen van de doener waren in dat lichaam permanent in evenwicht. De Triune Self daardoor werd het een complete Triune Self, die zijn plaats in de regering van de wereld innam als een beheerder van de lotsbestemmingen van de naties.

Enkele doeners die bij de test niet slaagden, waren van de latere derde en bevinden zich nu op de vierde, de huidige aarde, maar de meesten van hen kwamen naar de korst tijdens de vierde aarde. Ze bestaan ​​opnieuw en opnieuw zoals mens, tot hun gevoel-Enverlangen zal een evenwichtige eenheid hebben bereikt in een geregenereerd, geperfectioneerd fysiek lichaam.

De Triune Self is een eenheid welke de Intelligentie is opgestaan ​​uit de staat Aia naar de staat van Triune Self. Toen het een Triune Self het stond onder de directe invloed van zijn Intelligentie en in contact met de Licht van de Intelligentie. Het bewust van zichzelf in de eeuwige in de licht wereld in de Licht van zijn Intelligentie en in de sfeer van haar Intelligentie. Er was geen hier, geen daar, geen afstand. Het was overal aanwezig. Er was geen verleden, geen toekomst. Tijd heeft niet bestaan. Voor de Triune Self er was geen begin. Het was met en nam deel aan de eeuwige realiteiten van eenheid, waarheid, eeuwigheid, onsterfelijkheid, gerechtigheid, eerlijkheid en geluk. De Triune Self kende ze; het kan deze kennis nooit verliezen; vandaar dat ze aangeboren zijn in de doeners of mens.

het denken was niet nodig in aanwezigheid van de Intelligentie. De Triune Self was in gelukzaligheid, in eeuwigheid. Het identificeerde zichzelf met de Intelligentie. Het was alsof het altijd zo glorieus was geweest One. De Triune Self was onder de indruk van zijn toekomst lot om zo heerlijk te worden One, en de toekomst was aanwezig. De plan van zijn ontwikkeling en vrijheid werd daarin ontvouwd als het heden. Details over hoe en waar alles zou komen, bestonden niet. De Triune Self was perfect in zijn kenner en denker onderdelen, maar de dader onderdeel was niet gekwalificeerd; het moest zijn nog niet vaststellen gevoel-Enverlangen in evenwichtige eenheid; het moest de beproeving van de geslacht eerder genoemd; sommige doeners geslaagd en anderen faalden; deze werden opnieuw bestaand doeners in menselijke lichamen.

De Triune Self bestaat uit drie delen, drie sferen en drie ademhalingen, de begrip-, mentaal en psychisch. Elk van deze negen neemt enigszins deel aan de natuur van de anderen en kunnen hierdoor worden beïnvloed. Elk van de drie delen, de dader denkerEn kenner, is passief en actief. Het psychische deel is passief als gevoel en actief als verlangen; de psychische adem is passief zowel ingaand als actief als uitgaand; de psychische atmosfeer is passief als ontvangend en actief als indrukwekkend. Het deel, de adem en de atmosfeer zijn passief en actief in hun relatie naar elkaar. De atmosfeer is passief voor de adem, de adem is actief voor het deel en het deel is actief voor de atmosfeer. Deze relaties zijn, hoewel gebruikelijk, niet permanent en worden soms omgekeerd. Soortgelijke afdelingen en relaties bestaan ​​in de mentale en in de begrip- delen van de Triune Self.

Deze vele aspecten van de Triune Self zijn heel verschillend, maar toch Triune Self is een. Ze handelen, reageren en reageren op elkaar alsof ze verschillend zijn. En vanuit het standpunt van de dader ze zijn verschillend. Dus de ontwikkeling van de dader wordt voortgezet.

Zoals eerder vermeld, hebben delen van elk van deze aspecten te maken met de mens van de dader. De delen die betrekking hebben op de mens bevinden zich in zijn viervoudige fysieke lichaam. Ze strekken zich uit door zenuwwerking door het hele lichaam, maar bevinden zich in bepaalde organen. Het deel van het psychische deel in het lichaam bevindt zich als gevoel in de nieren en als verlangen in de bijnieren. De passieve en actieve helderziende adem en het passieve en het actieve psychische sfeer werk door het psychische deel in deze organen. Een deel van het mentale deel als juistheid contact met het hart en als reden komt in contact met de longen, en daarmee zijn delen van het mentale adem en uw mentale sfeer. Een deel van de begrip- scheiden als Ik-heid contacteert de hypofyse en as selfness contact met het pijnappellichaam. Bij de dood van het lichaam de dader die in het lichaam zat, past bij de adem-vorm als de lichaamloze mens door bepaalde toestanden en keert dan terug naar de delen van de dader die niet in het lichaam waren.