The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

INHOUDSOPGAVE

COVER
TITELPAGINA
COPYRIGHT
TOEWIJDING
INHOUDSOPGAVE
LIJST VAN SYMBOLEN, ILLUSTRATIES EN GRAFIEKEN
VOORWOORD
VOORWOORD VAN DE AUTEUR
HOOFDSTUK I • INLEIDING
HOOFDSTUK II • HET DOEL EN HET PLAN VAN HET UNIVERSUM
sectie 1 Er is een doel en een plan in het universum. De wet van het denken. Religies. De ziel. Theorieën over de bestemming van de ziel.
sectie 2 De ziel.
sectie 3 Overzicht van een systeem van het universum. Tijd. Ruimte. Dimensies.
sectie 4 Plan met betrekking tot de aardbol.
sectie 5 Overgang van een adem-vorm eenheid naar de toestand van aia. Eeuwige volgorde van vooruitgang. De regering van de wereld. De val van de mens." Regeneratie van het lichaam. Doorgang van een eenheid van de natuurzijde naar de intelligente kant.
HOOFDSTUK III • BEZWAREN TEGEN DE WET VAN HET GEDACHTE
sectie 1 De wet van het denken in religies en bij ongelukken.
sectie 2 Een ongeval is een uitbesteding van een gedachte. Doel van een ongeval. Verklaring van een ongeval. Ongevallen in de geschiedenis.
sectie 3 Religies. Goden. Hun claims. De behoefte aan religies. De morele code.
sectie 4 De toorn van God. Het lot van de mensheid. Het aangeboren geloof in gerechtigheid.
sectie 5 Het verhaal van de erfzonde.
sectie 6 De morele code in religies.
HOOFDSTUK IV • WERKING VAN DE WET VAN HET GEDACHTE
sectie 1 Er toe doen. Eenheden. Een intelligentie. Een drievoudig zelf. Een mens.
sectie 2 Geest. Denken. Een gedachte is een wezen. De atmosferen van het Triune Zelf. Hoe gedachten worden gegenereerd.
sectie 3 Koers en exteriorisatie van een gedachte. Het aangeboren idee van rechtvaardigheid.
sectie 4 De wet van gedachte. Exteriorisaties en interiorisaties. Psychische, mentale en noetische resultaten. De kracht van het denken. Een gedachte in evenwicht brengen. Cycles.
sectie 5 Hoe externalisaties van een gedachte tot stand komen. Agenten van de wet. Het lot versnellen of uitstellen.
sectie 6 Plichten van een mens. Verantwoordelijkheid. Geweten. Zonde.
sectie 7 De wet van het denken. Fysieke, psychische, mentale en noetische lotsbestemming.
HOOFDSTUK V • FYSIEKE BESTEMMING
sectie 1 Wat fysieke bestemming inhoudt.
sectie 2 Uiterlijke omstandigheden als fysiek lot.
sectie 3 Fysieke erfelijkheid is het lot. Gezonde of ziekelijke lichamen. Onrechtmatige vervolgingen. Fouten van gerechtigheid. Aangeboren idioten. De levensduur. Wijze van de dood.
sectie 4 Geld. De geldgod. Armoede. Omkeringen. De geboren dief. Er is geen ongeluk met rijkdom of erfenis.
sectie 5 Lot van de groep. Opkomst en ondergang van een natie. De feiten van de geschiedenis. Agenten van de wet. Religies als groepslot. Waarom een ​​persoon in een religie wordt geboren.
sectie 6 De regering van de wereld. Hoe het lot van het individu, de gemeenschap of de natie wordt gemaakt door te denken; en hoe het lot wordt beheerd.
sectie 7 Mogelijke chaos in de wereld. Intelligenties bepalen de volgorde van gebeurtenissen.
HOOFDSTUK VI • PSYCHISCHE BESTEMMING
sectie 1 Vorm het lot. Strikt paranormale bestemming. Zes klassen van psychische bestemming. De aia. De ademvorm.
sectie 2 Vorm het lot. Prenatale invloeden. Zes klassen van psychische bestemming.
sectie 3 Vorm het lot. Prenatale invloeden. Conception. Foetale ontwikkeling.
sectie 4 Prenatale invloeden van ouders. Gedachten van de moeder. Overerving van eerdere gedachten.
sectie 5 De eerste paar levensjaren. Psychische erfenis.
sectie 6 Mediumschap. Materialisaties. Seances.
sectie 7 Helderziendheid. Psychische krachten.
sectie 8 Pranayama. Psychische verschijnselen door wonderwerkers.
sectie 9 Persoonlijk magnetisme.
sectie 10 Vibrations. Kleuren. Astrologie.
sectie 11 Religies, als psychische bestemming.
sectie 12 Psychische bestemming omvat de overheid en instellingen.
sectie 13 Psychische bestemming bestaat uit feest- en klassengeesten.
sectie 14 Gewoonten, gebruiken en mode zijn psychische bestemming.
sectie 15 Gokken. Drinken. De geest van alcohol.
sectie 16 Somberheid, pessimisme, kwaadaardigheid, angst, hoop, vreugde, vertrouwen, gemak, - als psychisch lot.
sectie 17 Slapen.
sectie 18 Dromen. Nachtmerries. Obsessies in dromen. Diepe slaap. Tijd in slaap.
sectie 19 Hallucinaties. Slaapwandelen. Hypnose.
sectie 20 Het proces van sterven. Crematie. Bewust zijn op het moment van overlijden.
sectie 21 Na de dood. Communicatie met de doden. Verschijningen. De doener wordt zich ervan bewust dat zijn lichaam is gestorven.
sectie 22 De twaalf fasen van de doener, van het ene aardse leven tot het volgende. Na de dood leidt de doener een samengesteld leven. Het oordeel. De hel wordt gemaakt door verlangens. De duivel.
sectie 23 De hemel is een realiteit. Herbestaan ​​van het volgende deel van de doener.
HOOFDSTUK VII • GEESTELIJKE BESTEMMING
sectie 1 De mentale atmosfeer van de mens.
sectie 2 Een intelligentie. The Triune Self. De drie orden van intelligenties. Het licht van de intelligentie.
sectie 3 Echt denken. Actief denken; passief denken. De drie geesten van de doener. Over gebrek aan voorwaarden. Juistheid-and-rede. De zeven geesten van het Drieënige zelf. Een menselijke gedachte is een wezen en heeft een systeem. Exteriorisaties van een gedachte.
sectie 4 Menselijk denken gaat over gebaande paden.
sectie 5 Karakter van de mentale atmosfeer van de mens. Moreel aspect van denken. De heersende gedachte. Geestelijke houding en mentale ingesteldheid. Sense-kennis en zelfkennis. Geweten. Eerlijkheid van de mentale atmosfeer. Resultaten van eerlijk denken. Oneerlijk denken. Een leugen bedenken.
sectie 6 Verantwoordelijkheid en plicht. Sense-learning en sense-kennis. Doer-learning en doer-kennis. Intuïtie.
sectie 7 Genius.
sectie 8 De vier klassen van menselijke wezens.
sectie 9 Conceptie van een begin. De permanente fysieke wereld of het rijk van permanentie en de vier aarden. De proefneming van de geslachten. De "val" van de doener. Doers werden onderworpen aan re-existentie in de lichamen van man en vrouw.
sectie 10 Prehistorische geschiedenis. Eerste, tweede en derde beschaving op de aarde. Gevallen doeners van binnenuit de aarde.
sectie 11 Een vierde beschaving. Wijze mannen. Stijgt en valt van cycli. Opkomst van de nieuwste cyclus.
sectie 12 De vormen van de natuur komen door de adem-vormen van menselijke wezens. Er is vooruitgang, maar geen evolutie. De entiteiten in dierlijke en plantaardige vormen zijn afgewezen gevoelens en verlangens van de mens. De entiteiten in ongedierte, in bloemen.
sectie 13 Geschiedenis van de natuurrijken. Creatie door adem en spraak. Denken onder het type twee. Het menselijk lichaam is het patroon van de natuurrijken. De intelligentie in de natuur.
sectie 14 Dit is een tijd van denken. Scholen van gedachte.
sectie 15 Mystiek.
sectie 16 Spiritisme.
sectie 17 Denkscholen die denken gebruiken om direct fysieke resultaten te produceren. Geestelijke genezing.
sectie 18 Gedachten zijn de zaden van een ziekte.
sectie 19 Doel van een ziekte. De echte remedie. Over stromingen om ziekte en armoede uit te bannen.
sectie 20 Denken tegen een ziekte. Andere manieren van mentale genezing. Er is geen ontkomen aan betaling en aan leren.
sectie 21 Geestelijke genezers en hun procedures.
sectie 22 Faith.
sectie 23 Dier magnetisme. Hypnotisme. Het is gevaarlijk. Trance zegt. Pijnloos letsel toegebracht, terwijl in trance.
sectie 24 Zelfhypnose. Herstel van vergeten kennis.
sectie 25 Self-suggestie. Opzettelijk gebruik van passief denken. Voorbeelden van een formule.
sectie 26 De oostelijke beweging. Oosters record van kennis. Degeneratie van de oude kennis. De sfeer van India.
sectie 27 De adem. Wat de adem doet. De psychische ademhaling. De mentale adem. De noetische adem. De viervoudige fysieke ademhaling. Pranayama. Zijn gevaren.
sectie 28 Het systeem van Patanjali. Zijn acht stappen van yoga. Oude commentaren. Herziening van zijn systeem. Innerlijke betekenis van sommige Sanskrietwoorden. De oude leer waarvan de sporen overleven. Wat het Westen wil.
sectie 29 The Theosophical Movement. De leringen van de theosofie.
sectie 30 Staten van de mens in diepe slaap.
sectie 31 Mentale bestemming in de na-dodenstaten. De ronde van twaalf fasen van leven tot leven. Hells en hemel.
HOOFDSTUK VIII • NOETIC BESTEMMING
sectie 1 Kennis van het bewuste zelf in het lichaam. De noëtische wereld. Zelfkennis van de kenner van het Drieënige zelf. Wanneer kennis van het bewuste zelf in het lichaam beschikbaar is voor de mens.
sectie 2 De test en het proces van de geslachten. Projectie van een vrouwelijke vorm. Illustraties. Geschiedenis van het Triune Zelf.
sectie 3 Het licht van de intelligentie. Het licht in de kenner van het Drie-enige Zelf; in de denker; in de doener. Het licht dat de natuur is ingegaan.
sectie 4 De intelligentie in de natuur komt van menselijke wezens. De aantrekkingskracht van de natuur voor licht. Verlies van licht in de natuur.
sectie 5 Automatische terugkeer van licht uit de natuur. De maankiem. Zelfbeheersing.
sectie 6 Terugwinning van Licht door zelfbeheersing. Verlies van de maan-kiem. Retentie van de maankiemen. De zonnekiem. Goddelijke of 'onberispelijke' opvatting in het hoofd. Regeneratie van het fysieke lichaam. Hiram Abiff. Oorsprong van het christendom.
sectie 7 Drie graden van licht van intelligenties. Denken zonder gedachten of bestemming te creëren. Lichamen voor de doener, de denker en de kenner van het Drie-enige Zelf, in het perfecte fysieke lichaam.
sectie 8 Vrije wil. Het probleem van de vrije wil.
HOOFDSTUK IX • HERBESTAAN
sectie 1 Samenvatting: samenstelling van een mens. The Triune Self. Het licht van de intelligentie. Een menselijk lichaam als schakel tussen de natuur en de doener. Dood van het lichaam. De doener na de dood. Herbestaan ​​van de doener.
sectie 2 Vier soorten eenheden. Voortgang van eenheden.
sectie 3 Het verhogen van de aia tot een Drie-enige Zelf in het Rijk van Permanentie. Plicht van zijn uitvoerder, in het perfecte lichaam. Gevoel en verlangen veroorzaakte een verandering in het lichaam. De twee, of het dubbele lichaam. Beproeving en test om gevoel en verlangen in evenwicht te brengen.
sectie 4 De "val van de mens", dwz de doener. Veranderingen in het lichaam. Dood. Opnieuw bestaan ​​in een mannelijk of vrouwelijk lichaam. De doeners nu op aarde. Circulaties van eenheden door de lichamen van mensen.
sectie 5 Vierde beschaving. Veranderingen op de aardkorst. Forces. Mineralen, planten en bloemen. De gevarieerde soorten werden geproduceerd door menselijke gedachten.
sectie 6 Vierde beschaving. Kleinere beschavingen.
sectie 7 Vierde beschaving. Regeringen. Oude leringen van het Licht van de Intelligentie. Religies.
sectie 8 De doeners die nu op aarde zijn, kwamen uit een vorig tijdperk van de aarde. Falen van de uitvoerder om te verbeteren. Het verhaal van gevoel en verlangen. De betovering van de geslachten. Het doel van opnieuw bestaan.
sectie 9 Het belang van het vleeslichaam. Terugwinning van Licht. Dood van het lichaam. Zwerftochten van de eenheden. Terugkeer van eenheden naar een lichaam.
sectie 10 De doener-in-het-lichaam. Fout in de conceptie van 'ik'. De persoonlijkheid en het opnieuw bestaan. Het uitvoerend gedeelte na de dood. De porties niet in het lichaam. Hoe een doe-gedeelte wordt getrokken voor re-existentie.
sectie 11 De gedachten samengevat op het moment van overlijden. Gebeurtenissen die toen werden vastgesteld, voor het volgende leven. De opflakkering in klassiek Griekenland. Iets over de Joden. Het stempel van een God bij de geboorte. Familie. Het geslacht. Oorzaak van het veranderen van de seks.
sectie 12 Ook vooraf bepaald is het soort lichaam. Fysieke erfelijkheid en hoe deze wordt beperkt. Belangrijkste wereldse bezigheden. Ziekten. De belangrijkste gebeurtenissen in het leven. Hoe het lot kan worden overwonnen.
sectie 13 De tijd tussen existenties. Over de hemellichamen. Tijd. Waarom mensen passen in het tijdperk waarin ze leven.
sectie 14 Alles na de dood is het lot. Uitvinders. Klassieke Hellas. Herbestaan ​​in natiegroepen. Centra van opvolgende beschavingen. Griekenland, Egypte, India.
sectie 15 Training van het doenergedeelte hoewel het geheugen niet aanwezig is. De lichaam-geest. Doener-geheugen. Sense-geheugen. Een goed geheugen. Herinnering na de dood.
sectie 16 Waarom het een geluk is dat de mens zich het vorige bestaan ​​niet herinnert. De training van de doener. Een mens denkt aan zichzelf als een lichaam met een naam. Bewust zijn of of op het als. Het valse 'ik' en zijn illusies.
sectie 17 Wanneer de re-existentie van een doe-gedeelte stopt. Een "verloren" deel van de dader. De hellen in de aardkorst. De wellustige. De dronkaards. Drugsvrienden. De toestand van een "verloren" uitvoerder. Het fysieke lichaam regenereren. De test waarin de doeners faalden.
sectie 18 Samenvatting van voorgaande hoofdstukken. Bewustzijn is de Ene Werkelijkheid. De mens als het centrum van de wereld van tijd. Circulaties van de eenheden. Permanente instellingen. Notities van gedachten worden in punten gemaakt. Het lot van de mens is geschreven in de sterrenhemel. Een gedachte in evenwicht brengen. Denkcycli. Glamour waarin dingen worden gezien. Sensaties zijn elementair. Waarom de natuur de doener zoekt. Illusions. De essentiële dingen in het leven.
HOOFDSTUK X • GODEN EN HUN RELIGIES
sectie 1 godsdiensten; waarop ze zijn gebaseerd. Waarom geloof in een persoonlijke God. Problemen die een religie moet tegenkomen. Elke religie is beter dan geen.
sectie 2 Klassen van goden. De goden van religies; hoe ze ontstaan. Hoe lang ze duren. Verschijning van een God. Veranderingen van een God. Goden hebben alleen wat menselijke wezens hebben die ze creëren en houden. De naam van een God. Christelijke goden.
sectie 3 De menselijke eigenschappen van een God. De kennis van een God. Zijn objecten en interesses. Relaties van een God. De morele code. Vleierij. Hoe Goden hun macht verliezen. Wat een God voor zijn aanbidders kan doen; wat hij niet kan doen. Na de dood. Ongelovigen. Gebed.
sectie 4 Voordelen van een geloof in een God. God zoeken. Gebed. Leer van buitenaf en het innerlijke leven. Innerlijke leringen. Twaalf soorten leringen. Jehovah aanbidding. De Hebreeuwse letters. Christendom. St. Paul. Het verhaal van Jezus. Symbolische gebeurtenissen. Het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van God. De christelijke drie-eenheid.
sectie 5 Interpretatie van Bijbelse uitspraken. Het verhaal van Adam en Eva. Het proces en de test van de geslachten. "Fall of man." Onsterfelijkheid. St. Paul. Regeneratie van het lichaam. Wie en wat was Jezus? Missie van Jezus. Jezus, een patroon voor de mens. De orde van Melchisedec. Doop. De seksuele daad, de erfzonde. De drie-eenheid. De Grote Weg ingaan.
HOOFDSTUK XI • DE GEWELDIGE MANIER
sectie 1 De "afdaling" van de mens. Er is geen evolutie zonder eerst involutie. Het mysterie van de ontwikkeling van kiemcellen. De toekomst van de mens. De grote manier. Broederschappen. Oude mysteriën. Initiaties. Alchemisten. Rozenkruisers.
sectie 2 The Triune Self complete. De drievoudige weg en de drie paden van elke weg. De kiemen van de maan, de zon en het licht. Goddelijke, "onberispelijke" opvatting. De vorm, het leven en de lichtpaden van De Weg in het lichaam.
sectie 3 De manier van denken. Eerlijkheid en waarachtigheid als de basis van vooruitgang. Fysieke, psychische, mentale vereisten. Veranderingen in het lichaam in het proces van regeneratie.
sectie 4 De weg ingaan. Een nieuw leven opent zich. Vooruitgang in de vorm, het leven en lichtpaden. De maan-, zonne- en lichtkiemen. Brug tussen de twee zenuwstelsels. Verdere veranderingen in het lichaam. Het perfecte, onsterfelijke, fysieke lichaam. De drie innerlijke lichamen voor de doener, de denker, de kenner van het Drie-enige Zelf, in het perfecte fysieke lichaam.
sectie 5 De weg op aarde. De toeschouwer verlaat de wereld. Het vormpad; wat hij daar ziet. Tinten van de doden. "Verloren" delen van doeners. De keuze.
sectie 6 De onganger op het levenspad; op het lichtpad, in de aarde. Hij weet wie hij is. Een andere keuze.
sectie 7 Zich voorbereiden om de Weg te betreden. Eerlijkheid en waarachtigheid. De regeneratieve adem. De vier fasen in denken.
HOOFDSTUK XII • HET PUNT OF DE CIRKEL
sectie 1 Creëren van een gedachte. Methode van denken door binnen een punt te bouwen. Menselijk denken. Denken gedaan door Intelligences. Denken dat geen gedachten of bestemming creëert.
sectie 2 Wijze van denken in de natuur. De vormen van de natuur komen voort uit menselijke gedachten. Pre-chemie.
sectie 3 De samenstelling van materie. Eenheden.
sectie 4 Onjuiste opvattingen. Dimensies. De hemellichamen. Tijd. Ruimte.
HOOFDSTUK XIII • DE CIRKEL OF DIERENRIEM
sectie 1 Geometrische symbolen. De cirkel met de twaalf naamloze punten. De waarde van het dierenriemsymbool.
sectie 2 Wat de dierenriem en zijn twaalf punten symboliseren.
sectie 3 De dierenriem met betrekking tot het menselijk lichaam; naar het Triune Self; voor de intelligentie.
sectie 4 De dierenriem onthult het doel van het universum.
sectie 5 De dierenriem als een historisch en profetisch record; als een klok om de voortgang in de natuur en aan de intelligente kant te meten, en in het bouwen uit een gedachte.
sectie 6 Groepen tekens van de dierenriem. Toepassing op het menselijk lichaam.
HOOFDSTUK XIV • DENKEN: DE WEG NAAR BEWUSTE ONSTERFELIJKHEID
sectie 1 Het systeem van denken zonder het lot te creëren. Met wat het betreft. Met wat het niet betreft. Voor wie het wordt gepresenteerd. De oorsprong van dit systeem. Geen leraar nodig. Beperkingen. Voorrondes om begrepen te worden.
sectie 2 Recapitulation: The make-up of the human being. Eenheden. De zintuigen. De adem. De ademvorm. De aia. Menselijke lichamen en het buitenuniversum.
sectie 3 Recapitulatie voortgezet. Het doe-gedeelte in het lichaam. The Triune Self en zijn drie delen. De twaalf delen van de doener. Hoe lang een mens ontevreden is.
sectie 4 Recapitulatie voortgezet. De doener als gevoel en als verlangen. De twaalf delen van de doener. De psychische atmosfeer.
sectie 5 Recapitulatie voortgezet. De denker van het Triune Self. De drie geesten van de doener. De geest van de denker en de kenner. Hoe verlangen spreekt in plaats van juistheid; de omgekeerde ronde. De mentale atmosfeer.
sectie 6 Herhaling vervolgd. De kenner van het Drie-Zelf, zelfzijn en ik-heid. De noëtische sfeer. Wat een mens is bewust als. Isolatie van gevoel; van verlangen. Bewustzijn van bewustzijn.
sectie 7 Het systeem van denken. Wat het is. Stages on: The Way to Conscious Immortality.
SYMBOLEN, ILLUSTRATIES EN GRAFIEKEN
DEFINITIES EN TOELICHTINGEN
BIJLAGE
DE WOORDSTICHTING