The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

NAWOORD

Hoe dit boek is geschreven

door Benoni B. Gattell

Misschien zijn er mensen die willen lezen over de manier waarop dit boek werd geproduceerd door Harold Waldwin Percival. Voor hen schrijf ik dit met zijn toestemming.

Percival dicteerde omdat, zoals hij zei, hij niet tegelijkertijd kon denken en schrijven, omdat zijn lichaam stil moest zijn als hij wilde nadenken. Hij dicteerde zonder te verwijzen naar een boek of andere autoriteit. Ik ken geen boek waarvan hij de kennis hier had kunnen achterhalen. Hij snapte het niet en kon het niet helderziend of psychisch krijgen.

In antwoord op een vraag hoe hij de informatie verkreeg, zei Percival dat hij sinds zijn jeugd verschillende keren bewust was geweest van Bewustzijn. Daarom kon hij zich bewust worden van de staat van welk wezen dan ook, hetzij in het gemanifesteerde Universum of het Ongemanifesteerde, door erover na te denken. Hij zei dat wanneer hij aandachtig aan een onderwerp dacht, het denken ophield toen het onderwerp vanaf een punt in volledigheid opende. De moeilijkheid die hij tegenkwam, zei hij, was om deze informatie in zijn mentale atmosfeer te brengen. Een nog grotere moeilijkheid was het precies uitdrukken en zodat iemand het zou begrijpen, in een taal waarin geen geschikte woorden waren.

Zevenendertig jaar geleden gaf hij me veel informatie nu in dit boek. Ik heb dertig jaar met hem in hetzelfde huis gewoond en opgeschreven wat hij dicteerde. Sinds 1912 heeft Percival de kwestie voor de hoofdstukken en hun secties uiteengezet. Wanneer we allebei beschikbaar waren, gedicteerd door de jaren heen, dicteerde hij. Hij wilde zijn kennis delen, hoe groot de inspanning ook was, hoe lang het ook duurde om het in nauwkeurig passende woorden te kleden.

Hij gebruikte geen gespecialiseerde taal. Hij wilde dat iedereen die het las het boek zou begrijpen. Hij sprak gelijkmatig en langzaam genoeg om zijn woorden in een lange hand te schrijven. Hoewel het grootste deel van wat in dit boek staat, voor de eerste keer werd uitgedrukt, was zijn rede natuurlijk en in gewone zinnen zonder lege of zwoele breedsprakigheid. Hij gaf geen redenering, mening of overtuiging, noch gaf hij conclusies. Hij vertelde wat hij zich bewust was. Hij gebruikte vertrouwde woorden of, voor nieuwe dingen, combinaties van eenvoudige woorden. Hij liet nooit doorschemeren. Hij liet nooit iets onafgemaakt, onbepaald, mysterieus achter. Meestal putte hij zijn onderwerp uit, voor zover hij erover wilde spreken, langs de lijn waarop hij zich bevond. Toen het onderwerp op een andere regel kwam, sprak hij daarover verder. Hij zei dat dit boek algemene dingen behandelt en dat er ontelbare uitzonderingen zijn.

Percival sprak vrijuit met iedereen die hem benaderde en wilde horen over de zaken in dit boek. Soms sprak hij in antwoord op vragen voor meer details. Hij vroeg dat deze vragen nauwkeurig en op één punt tegelijk zijn.

Wat hij had gezegd, herinnerde hij zich niet in detail. Hij zei dat hij zich niet kon schamen om de informatie die ik had vastgesteld te onthouden. Hij dacht aan elk onderwerp zoals het opkwam, ongeacht wat hij er al over had gezegd. Dus toen hij samenvattingen van vorige verklaringen dicteerde, dacht hij opnieuw aan de zaken en verwierf hij de kennis opnieuw. In de samenvattingen werden zo vaak nieuwe dingen toegevoegd. Zonder voorbedachte rade waren de resultaten van zijn denken over dezelfde onderwerpen langs verschillende lijnen, en soms met tussenpozen van jaren, in overeenstemming. Zo zijn in het achttiende deel van het hoofdstuk over de wederopstanding de opvattingen in de trant van Bewustzijn, continuïteit en illusies; in de eerste zes hoofdstukken van hoofdstuk veertien is het standpunt vanuit het standpunt van het denken; toch was wat hij zei over dezelfde feiten op deze verschillende tijden onder deze verschillende omstandigheden verenigbaar.

Soms werden secties opnieuw gedicteerd, als hij een onderwerp zo breed opende dat een aanpassing noodzakelijk werd. De taal die hij gebruikte was niet veranderd. Er is niets toegevoegd. Sommige van zijn woorden werden omgezet in leesbaarheid. Toen dit boek klaar was en getypt werd, las hij het en bewerkte het zijn definitieve vorm, en verving enkele van de termen die door gelukkiger waren gemaakt.

Toen hij dit boek dicteerde en tijd had die hij vroeger miste, creëerde hij een terminologie die woorden accepteerde die in gebruik waren, maar hij zou kunnen suggereren wat hij bedoelde toen hij hun een specifieke betekenis gaf. In elk geval gaf hij definities of beschrijvingen wanneer woorden door hem werden gebruikt met een specifieke betekenis. Hij zei: "Probeer te begrijpen wat wordt bedoeld met de term, hecht niet aan het woord." Het enige woord dat hij bedacht heeft is het woord aia [uitgesproken oog-eh] omdat er geen woord is in welke taal dan ook.

2 januari 1932