EEUWIGE ORDE VAN PROGRESSIE

Deze figuur symboliseert de eeuwige voortgangsorde van a eenheid: als een natuureenheidOp natuur-zijde, binnen de sfeer van de aarde, door de licht wereld, de leven wereld, de formulier wereld naar de permanente fysieke wereld of Rijk van permanentie; tot de mate van adem-vorm; —Dan via de Aia punt of neutrale lijn, als een Aia eenheid, in de mate van a Triune Self eenheid, aan de intelligente kant.

Fig. II-G

Bol van de aarde Lichte wereld Levenswereld Vorm wereld Rijk van permanentie of permanente fysieke wereld Voortgangslijn van niet-intelligente natuureenheden Voortgangslijn van intelligente eenheden Menselijke fysieke wereld Mate van ademvorm Balans Aia-punt of lijn tussen natuureenheden en intelligente eenheden

De schuine lijn van pijlen die naar de punt van evenwicht naar beneden geeft de voortgangslijn van de onverstandigen aan eenheden aan de Rijk van permanentie; de lijn vanaf de punt van evenwicht naar boven op de intelligente kant geeft de voortgangslijn van intelligent aan eenheden.

De symbool toont ook de afstammingslijn naar de tijdelijke menselijke wereld van geboorte en dood of op het herbestaan, Door de doeners dat mislukte in de proefproef om hun te brengen gevoel-Enverlangen in evenwichtige vereniging.