The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

SYMBOLEN, ILLUSTRATIES en GRAFIEKEN

DE TRIUNE ZELF COMPLEET
het lichtwezen in de lichte wereld
zijn leven in de levenswereld
zijn vorm-zijn in de vormwereld
HET PERFECTE FYSIEKE LICHAAM voor deze drie wezens in het Rijk van Permanentie

Fig. VB, a

Het lichtwezen van het Drieënige Zelf in de lichte wereld Het leven-zijn in de levenswereld Het vorm-zijn in de vormwereld Permanente fysieke wereld of Rijk van permanentie De menselijke fysieke wereld De perfect seksloos fysiek lichaam voor de kenner, de denker, en de doener van de Triune Self compleet is in het rijk van permanentie.

De fysieke wereld kan vanuit twee gezichtspunten worden beschouwd:

1) de Rijk van permanentie, waarbij de doeners vooruitgang die de test van het brengen van hun hebben doorstaan gevoel-Enverlangen in evenwichtige vereniging; en,
2) de tijdelijke menselijke fysieke wereld, (Afb. VB), waar de doeners die bij die test niet slagen, blijven bestaan ​​totdat ze hun lichaam regenereren en herstellen Rijk van permanentie.

* * *

De fysieke lichamen van de Triune Selves compleet zijn in de Rijk van permanentie. Door hun perfecte geslachtloze fysieke lichamen regeren deze Drie-enige zelven de vier werelden; en, via de Triune Selves van mens zij besturen de tijdelijke menselijke wereld en beheren de lotsbestemmingen van naties zoals de individuen van die naties door hun bepalen gedachten en handelingen.