The Word Foundation

DE

WOORD

Vol 12 OKTOBER, 1910. Nee 1

Copyright, 1910, door HW PERCIVAL.

Sferen.

VOOR, tijdens en na elke concrete fysieke manifestatie is er een atmosfeer. Van een zandkorrel tot de aarde, van een korstmos tot een gigantische eik, van animalculae tot mens, elk fysiek lichaam ontstaat binnen zijn specifieke atmosfeer, behoudt zijn structuur van binnen en wordt uiteindelijk opgelost in zijn atmosfeer.

Het woord is afgeleid van het Grieks, atmos, wat damp betekent, en sphaira, bol. Het is de term die wordt gebruikt om de lucht aan te duiden die de aarde omringt en in de tweede plaats het omringende element of invloed, sociaal of moreel, waarvoor milieu een andere term is. Deze betekenissen zijn opgenomen in het woord zoals hier gebruikt, maar daarnaast heeft het hier een diepere betekenis en een breder toepassingsbereik. Naast de beperkte fysieke invoer zou de atmosfeer bekend moeten zijn om een ​​grotere fysieke invloed en gebruik te hebben, en het moet duidelijk zijn dat er ook een psychische atmosfeer, een mentale atmosfeer en een spirituele atmosfeer is.

De kiemen van alle levende wezens worden in de atmosfeer in suspensie gehouden voordat ze in het water of op aarde ontstaan. Het leven dat nodig is voor alle fysieke dingen komt van en circuleert door de lucht. De atmosfeer geeft leven aan de vormen van de aarde en de aarde zelf. De atmosfeer geeft leven aan de zeeën, meren, rivieren en rillen. Uit de atmosfeer komt het leven dat de bossen, vegetatie en dieren ondersteunt, en mannen ontlenen hun leven aan de atmosfeer. De atmosfeer brengt licht en geluid, warmte en kou, en de parfums van de aarde over. Daarin waaien de wind, vallen de regens, worden wolken gevormd, bliksemflitsen, stormen worden versneld, kleuren verschijnen en daarin vinden alle verschijnselen van de natuur plaats. In de atmosfeer is er leven en dood.

Elk object heeft zijn in zijn atmosfeer. In zijn atmosfeer vinden de verschijnselen die kenmerkend zijn voor elk object plaats. Ontkoppel of sluit het object af van zijn atmosfeer en zijn leven zal het verlaten, zijn vorm zal desintegreren, zijn deeltjes zullen scheiden en zijn bestaan ​​zal ophouden. Als de atmosfeer van de aarde zou kunnen worden afgesloten van de aarde, zouden de bomen en planten sterven en geen voedsel kunnen produceren, zou water ongeschikt zijn om te drinken, zouden dieren en mensen niet kunnen ademen en zouden ze sterven.

Zoals er een atmosfeer van de aarde is, waarin de aarde ademt en leeft, haar vorm behoudt en zijn bestaan ​​heeft, zo is er de atmosfeer waarin, als een kind, de mens wordt geboren, en waarin hij groeit en zijn wezen onderhoudt . Zijn atmosfeer is het eerste dat de mens neemt en het is het laatste dat hij als fysiek wezen opgeeft. De atmosfeer van de mens is geen onbepaalde en onzekere hoeveelheid, het heeft een duidelijke schets en kwaliteiten. Het kan waarneembaar zijn voor de zintuigen en is bekend voor de geest. De atmosfeer van de mens is niet noodzakelijkerwijs als een chaotische massa van mist of damp. De sferen van de wezens die de mens gaan maken, hebben hun specifieke grenzen en zijn aan elkaar gerelateerd door bepaalde banden, door een specifiek ontwerp en volgens de wet.

De fysieke mens in zijn atmosfeer is als een foetus gehuld in zijn amnion en chorion in ontwikkeling in zijn grotere atmosfeer, de baarmoeder. Ongeveer driekwart van de voeding waarmee zijn lichaam wordt onderhouden, wordt door zijn ademhaling genomen. Zijn adem is niet alleen een hoeveelheid gas die in zijn longen stroomt. De adem is een bepaald kanaal waarmee het fysieke lichaam wordt gevoed vanuit zijn fysieke en psychische atmosfeer, zoals een foetus wordt gevoed vanuit de bloedbaan door de baarmoeder en de placenta door middel van zijn navelstreng.

De fysieke atmosfeer van de mens bestaat uit oneindig kleine en onzichtbare fysieke deeltjes die door middel van de ademhaling en door de poriën van de huid worden opgenomen in en weggegooid van het fysieke lichaam. De fysieke deeltjes die via de adem worden opgenomen gaan in combinatie met die van het lichaam en behouden de structuur ervan. Deze fysieke deeltjes worden door de adem in circulatie gehouden. Ze omringen de fysieke man en vormen zo zijn fysieke atmosfeer. Een fysieke atmosfeer is gevoelig voor geuren en wierook en produceert een geur, die van de aard en kwaliteit van het fysieke lichaam is.

Als je de fysieke atmosfeer van een man zou kunnen zien, zou het lijken op ontelbare deeltjes in een kamer zichtbaar gemaakt door een zonnestraal. Deze zouden rond het lichaam cirkelen of ronddraaien, allemaal in beweging gehouden door zijn adem. Ze zouden eruit zien rennen, rondcirkelen en terugkeren naar zijn lichaam, het volgen waar het ook gaat en de deeltjes van andere fysieke atmosferen waarmee het in contact komt beïnvloeden, afhankelijk van de kracht en de ontvankelijkheid van de fysieke atmosfeer die het contacteert. . Het is door het contact of samensmelten van fysieke atmosferen dat besmettelijke ziekten worden verspreid en fysieke infecties worden overgedragen. Maar iemands fysieke lichaam kan bijna immuun worden gemaakt voor fysieke besmetting door het schoon van binnen en van buiten te houden, door te weigeren angst te koesteren, en door vertrouwen in iemands gezondheid en kracht van weerstand.

De psychische atmosfeer van de mens doordringt en omringt zijn fysieke atmosfeer. De psychische atmosfeer is sterker en krachtiger in zijn invloed en effecten dan het fysieke. De psychische mens is nog niet gevormd, maar wordt in vorm weergegeven door het astrale vormlichaam van de fysieke mens. Met het astrale vormlichaam als centrum, omringt de psychische atmosfeer het en het fysieke voor een afstand evenredig aan zijn sterkte. Als het gezien zou worden, zou het als een transparante damp of water verschijnen. De fysieke atmosfeer zou erin verschijnen als deeltjes of bezinksel in water. De psychische atmosfeer van een mens kan worden vergeleken met een bolvormige oceaan, met zijn hete en koude stromingen, zijn golven en golvende bewegingen, zijn draaikolken en draaikolken, zijn drift en stroming, en de opkomst en ondergang van zijn getijden. De psychische atmosfeer van de mens klopt altijd tegen het fysieke lichaam met zijn astrale vormlichaam, terwijl de oceaan de kust slaat. De psychische atmosfeer stroomt over en rond het fysieke lichaam en zijn lichaam van sensatie, het astrale vormlichaam. De emoties, verlangens en passies werken door de psychische atmosfeer zoals het stijgen en dalen van de getijden, of als het schuimende en onstuimige en verspilling van de wateren tegen het blote zand, of als een onderstroom of een draaikolk die probeert alle objecten binnen zijn invloed te trekken , op zichzelf. Net als de oceaan is de psychische atmosfeer rusteloos en nooit tevreden. De psychische atmosfeer proeft op zichzelf en beïnvloedt anderen. Terwijl het het astrale vormlichaam in of door of overstroomt, worden allerlei emoties of gewaarwordingen geproduceerd en deze werken met name op het tastgevoel, de innerlijke aanraking. Dit stimuleert om naar buiten te gaan in actie en voelt aan als een stijgende golf die iemand naar zijn object draagt, of het veroorzaakt een verlangen naar een object en produceert een sensatie als van een sterke onderstroom.

Circulerend door het lichaam van de astrale vorm en rond het fysieke, heeft de psychische atmosfeer als een van de eigenschappen die subtiele invloed wordt genoemd als persoonlijk magnetisme. Het is magnetisch van aard en heeft mogelijk een sterke aantrekkingskracht op anderen. De psychische atmosfeer van de mens beïnvloedt anderen met wie hij in contact komt, in verhouding tot zijn kracht of persoonlijk magnetisme en volgens de ontvankelijkheid van andere mensen, door hun psychische atmosfeer. Deze psychische atmosfeer van één persoon beroert en agiteert de psychische atmosfeer van een andere persoon of van velen en handelt vandaar op het fysieke lichaam of lichamen; en de organen van het lichaam worden geagiteerd volgens de aard van het verlangen of de emotie of passie die dominant is. Dit kan worden gedaan door de aanwezigheid ervan, zonder woorden of handelingen van welke aard dan ook. Zodat sommigen het gevoel krijgen om dingen te doen of te zeggen of uitdrukking te geven aan bepaalde emoties, wat ze niet zouden doen als ze niet beïnvloed worden door de psychische atmosfeer of het persoonlijke magnetisme van degene die hen aanzet of trekt. Iemand die ziet dat zijn psychische atmosfeer een ander beïnvloedt tegen wat hij het beste weet, of als hij het gevoel heeft dat hij overmatig wordt beïnvloed, kan de actie controleren of de invloed veranderen door de gevoelde emotie of begeerte niet te sanctioneren, en door zijn denken te veranderen naar een onderwerp van een andere aard en door zijn denken gestaag aan dat onderwerp te houden. Alle gevoelens en gevoelens van welke aard dan ook worden geproduceerd door middel van de eigen psychische atmosfeer en de psychische atmosfeer van anderen. De psychische atmosfeer van sommige mensen heeft het effect dat ze degenen met wie ze in contact komen, stimuleren, opwinden en interesseren. Dit kan van aangename aard zijn. Anderen hebben het tegenovergestelde effect van degenen die ze ontmoeten te verzachten of te storen, of ervoor te zorgen dat ze hun interesse in zaken verliezen.

De psychische atmosfeer is het medium waarmee de geest op het fysieke lichaam werkt door zijn astrale vormlichaam, en het is het medium waardoor alle zintuiglijke indrukken en sensaties aan de geest worden doorgegeven. Zonder de psychische atmosfeer zou de geest van de mens in zijn huidige staat van ontwikkeling niet in staat zijn zich bewust te zijn van, of communiceren met, en handelen naar zijn fysieke lichaam of de fysieke wereld.

In de huidige staat van de ontwikkeling van de mensheid heeft de mens geen bepaald en goed gedefinieerd mentaal lichaam tijdens zijn fysieke leven. Maar er is een welomlijnde mentale atmosfeer die zijn psychische atmosfeer omringt en ernaar handelt, en vandaar op het fysieke lichaam door de ademhaling en door middel van de zenuwcentra van het fysieke lichaam. De mentale atmosfeer is als een sfeer van elektriciteit of elektrische energie, die zich onderscheidt van de magnetische kwaliteit van de psychische atmosfeer. Het is gerelateerd aan de psychische atmosfeer zoals elektriciteit is voor een magnetisch veld. De psychische atmosfeer trekt de mentale atmosfeer aan en door middel van de werking van de mentale atmosfeer op en door de psychische atmosfeer worden alle paranormale en fysieke verschijnselen en manifestaties geproduceerd of tot stand gebracht.

De geest die beweegt in zijn mentale atmosfeer voelt niet, en is niet onderhevig aan enig soort sensatie. Alleen wanneer het werkt door en in verband met de psychische atmosfeer en het fysieke lichaam is het vatbaar voor en ervaart sensatie. De geest in zijn mentale atmosfeer is actief door middel van gedachten. De geest die handelt in zijn mentale atmosfeer en wanneer hij zich bezighoudt met abstract denken, is verstoken van sensatie.

Alleen wanneer de gedachte wordt ondergedompeld in de psychische atmosfeer en verbonden met de zintuigen, ervaart de geest sensatie.

De mentale atmosfeer is even noodzakelijk voor het menselijk leven als de lucht nodig is voor de aarde en het water en het leven van planten en dieren. Zonder de mentale atmosfeer zou de mens nog steeds kunnen leven, maar hij zou alleen een dier, een maniak of een idioot zijn. Het is vanwege de mentale atmosfeer dat de fysieke mens lijkt te zijn en meer is dan een dier. De psychische atmosfeer alleen heeft geen geweten noch morele angsten. Het wordt geactiveerd en gedomineerd door verlangen en wordt niet gestoord door enige notie van moraliteit of goed en kwaad. Wanneer de mentale atmosfeer in contact komt met en handelt in verband met de psychische atmosfeer, wordt het morele gevoel gewekt; het idee van goed en fout wordt beschouwd, en wanneer de overwogen actie in strijd is met de ontwaakte morele betekenis, fluistert het geweten. Nee. Als de gedachten in de mentale atmosfeer hierop reageren Nee, de mentale atmosfeer onderdrukt, kalmeert en controleert de onstuimige psychische atmosfeer, en de overwogen immorele handeling is niet toegestaan. Maar wanneer het verlangen sterker is dan de gedachte aan het juiste, sluit de psychische atmosfeer zich af voor de tijd dat de mentale atmosfeer en het verlangen in actie worden gebracht als de omstandigheden en omstandigheden dit toelaten.

De mentale atmosfeer van een mens beïnvloedt anderen op een andere manier dan die van zijn psychische atmosfeer. Zijn psychische atmosfeer beïnvloedt de emoties van anderen, en verlangen is de actieve factor en een sensatie is het resultaat; terwijl de mentale atmosfeer anderen beïnvloedt door mentale processen. Gedachten zijn de factoren waardoor de mentale processen worden uitgevoerd. De operaties van de psychische atmosfeer zijn sensationeel en resulteren in sensatie. Die van de mentale atmosfeer zijn intellectueel en resulteren in gedachten. De actie van het mentale op de psychische atmosfeer is moreel, en wanneer de psychische wordt gedomineerd door het mentale, is het resultaat moraliteit.

Onafhankelijk van het fysieke lichaam en zijn atmosfeer en de psychische atmosfeer van een mens of van anderen, ontwaakt, stimuleert en moedigt zijn mentale atmosfeer anderen aan om onderwerpen te bedenken en te suggereren, of anders het effect te hebben van een domper zetten, onderdrukken , vertroebelen en snuiven hun mentale activiteiten. Dit gebeurt niet altijd met intentie. Iemand die anderen zo beïnvloedt, kan zich niet helemaal bewust zijn van de effecten; deze effecten worden geproduceerd met of zonder zijn intentie op basis van de kracht van zijn gedachten en de gevoeligheid van andermans mentale atmosfeer voor hen. Degenen met gelijkwaardige of bijna gelijke, positieve mentale atmosferen zullen waarschijnlijk elkaar vijandig tegenover elkaar stellen en tegen elkaar zijn als hun idealen verschillen. Zo'n oppositie kan ontwaken en de kracht om te denken naar buiten brengen of ontwikkelen, en het kan de mentale atmosfeer van een van beide versterken, als het niet het tegenovergestelde effect heeft van overweldigen en onderwerpen.

De mentale atmosfeer is de bemiddelaar tussen de fysieke dierlijke mens met zijn psychische aard, en de individualiteit of de spirituele mens. Door middel van de mentale atmosfeer en de gedachten die erdoorheen werken, kan het krachtige verlangen in zijn turbulente psychische atmosfeer worden beheerst en geregeld en de fysieke mens heeft een perfect instrument gemaakt waardoor de verlangens op intelligente wijze worden bediend, de geest wordt getraind en volledig bewust wordt gemaakt van zelf en haar werk in de wereld en voortdurend bewuste onsterfelijkheid bereikt.

In tegenstelling tot de psychische en fysieke mannen in hun psychische en fysieke atmosfeer, heeft de spirituele mens in zijn spirituele atmosfeer een permanent karakter. Het is te wijten aan deze bepaaldheid en duurzaamheid van de spirituele atmosfeer van de spirituele mens dat de mentale atmosfeer wordt voortgebracht, de psychische atmosfeer naar voren wordt gebracht en het fysieke wezen wordt opgeroepen tot bestaan, elk binnen en door de ander, en dat het fysieke en psychische en mentale sferen worden gemodelleerd naar, hoewel enigszins verschillend van de spirituele atmosfeer.

Dat de geest het kan beschouwen als een onderwerp van denken, de spirituele atmosfeer van de mens kan worden vergeleken met een kleurloze sfeer van schaduwloos licht en de spirituele mens met dat wat zich bewust is van en in het licht. Door relatie en verhoudingen kan men de mentale atmosfeer beschouwen als binnen het lagere deel van het spirituele, het psychische in het mentale, het fysieke binnen de psychische atmosferen, en de fysieke mens als het sediment van alles.

Noch de spirituele noch de mentale atmosfeer kan worden waargenomen door helderzienden. De spirituele atmosfeer kan zijn, maar wordt meestal niet door de geest waargenomen, noch door een persoon waargenomen, omdat de geest zich het meest druk maakt om zintuiglijke dingen. Zelfs wanneer het spirituele wordt beschouwd, wordt er gesproken in termen van zintuig, maar de spirituele mens en de spirituele atmosfeer zijn niet van de zintuigen, noch van de activiteiten van de geest. De spirituele atmosfeer wordt gewoonlijk niet door de mens waargenomen, omdat de psychische atmosfeer zo turbulent en rusteloos is dat mensen de spirituele kracht niet kunnen begrijpen en zijn aanwezigheid niet kunnen interpreteren. Men kan zijn spirituele atmosfeer voelen door een gevoel of een voorgevoel dat hij, het "ik", zal blijven bestaan ​​als een bewust wezen, niettegenstaande de dood. De bewuste continuïteit van "ik" zal meer echt aanvoelen dan de dood. Vanwege de psychische atmosfeer begrijpt de mind het gevoel van de continuïteit van 'ik' verkeerd en interpreteert het verkeerd, en geeft het waarde aan de persoonlijkheid (dat wil zeggen, de zin van ik en niet het vermogen dat ik ben), dat een vurig verlangen heeft wordt vervolgd. Wanneer de geest de spirituele atmosfeer overweegt, wordt de spirituele atmosfeer gevat als vrede en stille kracht en onkwetsbaarheid. De spirituele atmosfeer geeft de geest een geloof, meer diepgeworteld en blijvend dan alle indrukken die kunnen worden geproduceerd door het aantonen van de zintuigen of door logica. Door de aanwezigheid van de spirituele atmosfeer heeft de geïncarneerde geest vertrouwen in en zekerheid van zijn onsterfelijkheid.

Het geïncarneerde deel van de geest contempleert niet lang de spirituele mens wanneer de spirituele atmosfeer zijn aanwezigheid bekend maakt, omdat de spirituele atmosfeer zo onlosmakelijk verbonden is met en verschilt van de psychische atmosfeer dat het een ontzag, een kalmte, een kracht en een aanwezigheid produceert te vreemd om zonder angst of schroom door de menselijke geest te worden overwogen. Zodat wanneer de spirituele atmosfeer zich door zijn aanwezigheid kenbaar maakt, de geest te angstig is om stil te zijn en het te weten.

Weinig mensen hebben nagedacht over het onderwerp van de atmosfeer zoals dat individueel op de mens wordt toegepast. Misschien zijn de verschillen en relaties die bestaan ​​tussen de fysieke, psychische, mentale en spirituele mens en hun respectievelijke atmosfeer niet in overweging genomen. Niettemin, als de geest zich bezighoudt met het onderwerp van atmosferen en intelligent onderzoekt, zullen nieuwe velden worden geopend en zal er nieuw licht worden geworpen op de manier waarop invloeden door een man op anderen worden gedragen. De student zal ontdekken waarom hij en anderen elk van die tegengestelde en veelzijdige aard hebben, en hoe elke natuur van elke man een tijdelijke controle krijgt over zijn daden en dan plaats kan maken voor de volgende. Zonder een duidelijk begrip van de atmosfeer van de mens, zal men de binnenkant van de fysieke natuur en de onderliggende wetten die fysieke fenomenen beheersen, niet goed begrijpen, noch zal hij op een intelligente manier toegang kunnen krijgen tot en handelen in een van de werelden waarmee hij is omsingeld. Er is weinig bekend over het onderwerp atmosferen, maar niemand is onbekend met de effecten die de atmosferen van een mens op hem en anderen teweegbrengen.

Als een persoon alleen zit en de naam van een ander wordt aangekondigd, heeft de naam meteen effect. Wanneer de ander binnenkomt, wordt een ander effect geproduceerd omdat de fysieke atmosfeer van de bezoeker invloed heeft op de fysieke atmosfeer van degene die hem ontvangt. Elk wordt onvermijdelijk beïnvloed door de fysieke atmosfeer van de ander, wat prettig kan zijn of niet, volgens de gelijkheid of de tegenstelling van de aard van de fysieke deeltjes waaruit elke fysieke atmosfeer is samengesteld. Het fysieke lichaam van elk zal de ander aantrekken of afstoten; of ze kunnen zozeer gelijk zijn in kwaliteit dat ze niet afstoten of aantrekken, maar "thuis" zijn in elkaars gezelschap.

Andere factoren leggen zichzelf echter op. Ze zijn de psychische atmosfeer van elk. De fysieke atmosfeer van de twee kan overeenstemmen met of tegengesteld zijn aan elkaar. Deze overeenkomst of oppositie zal worden versterkt of verminderd door de manier waarop de psychische sferen elkaar beïnvloeden. Afgezien van de wens die tijdelijk actief is in elk van de psychische sferen en afgezien van de intentie van het bezoek, is er de onderliggende aard en magnetische kwaliteit van de psychische atmosfeer van elk, die de onderliggende aard en psychische atmosfeer van de ander zal beïnvloeden . Zo zullen antagonisme, woede, jaloezie, bitterheid, haat, jaloezie of een van de passies worden opgewekt, of een hartelijk, geniaal, vriendelijk gevoel van warmte, opwinding of enthousiasme worden veroorzaakt. Deze effecten worden veroorzaakt door de activiteit van het begeertebeginsel in de magnetische batterij, het astrale vormlichaam. Het astrale vormlichaam genereert een magnetische stroom die vanuit alle delen door het fysieke lichaam, maar vooral vanuit de handen en de romp uitstijgt. Deze stroom fungeert als een zachte of krachtige vlam die ervoor zorgt dat de psychische atmosfeer van iemand zich verplaatst in zachte of sterke golven die binnenkomen en aanvallen of zich mengen met de psychische atmosfeer van de ander. Als dit aangenaam is voor de ander, aanvaardt zijn atmosfeer, levert hij op en reageert hij op de invloed en handelt hij in overeenstemming met de ander; als de natuur tegengesteld is aan de psychische atmosfeer in zijn soort en kwaliteit, zullen de sferen dan botsen en op dezelfde manier werken als wanneer twee sterk geladen stromen van lucht samenkomen; een storm is het gevolg.

Op het moment, of na de ontmoeting van de fysieke en psychische atmosferen, beweert de mentale atmosfeer van elk zichzelf, en op basis van hun relatieve kracht en kracht zal een van de mentale atmosferen de fysieke en psychische atmosferen beïnvloeden en beïnvloeden in de mentale atmosfeer van de andere. Als de fysieke en psychische atmosferen aangenaam zijn voor elkaar, en als de mentale atmosfeer samenvalt met hen, heeft de goede natuur de overhand en wordt harmonie tussen de twee gevestigd. Maar wrijving, slecht voelen of openlijke oorlogsvoering zullen bestaan ​​volgens de meningsverschillen tussen de fysieke en psychische en mentale atmosfeer van de twee mannen.

Als de geest van iemand goed is opgeleid en zijn psychische aard goed onder controle heeft, zal het in staat zijn om de geest te beïnvloeden en de psychische atmosfeer van de ander te beheersen. Maar als noch de geest zijn eigen psychische atmosfeer domineert, zal de sterkste van de twee psychische sferen de psychische en mentale atmosfeer van de ander beïnvloeden en domineren.

Als de zakelijke status en de sociale positie en dingen van de fysieke zintuigen de dingen zijn waar het meest om wordt gezorgd, dan zullen ze de meeste mensen beïnvloeden. Als hij beïnvloedbaar is, sympathiek en gemakkelijk bewogen door emoties en sensaties, zal hij het meest worden beïnvloed door de psychische atmosfeer van de nieuwkomer. Als hij iets goed overweegt voordat hij handelt, als hij wordt gegeven aan analytisch onderzoek en onderzoek, als hij de mens weegt door zijn mentale kracht en niet door de opwinding die hij kan produceren, noch door fysieke eigenschappen, dan zal hij vatbaarder zijn voor beïnvloed door de mentale atmosfeer van de ander. Volgens de gelijkvormigheid van aard zal de mentale atmosfeer van iemand elkaar ontmoeten en overeenstemmen met die van de ander en volgens zijn macht zal het worden beïnvloed of geleid door de ander. Maar als de ene mentale atmosfeer niet verwant is aan de andere, dan zal er een tegenstelling en een stelling zijn, totdat een van de twee overeenstemt met of toegeeft aan en geleid wordt door de ander, tenzij de twee mentale sferen die verschillend zijn in soort moet bijna gelijk zijn in kwaliteit, of als de psychische atmosferen sterk genoeg zijn om overeenkomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze op gespannen voet blijven en tegengesteld zijn aan elkaar.

Een gewone geest is niet in staat om rechtstreeks door zijn mentale atmosfeer te handelen in de mentale atmosfeer van een ander, dus het werkt door of wordt veroorzaakt door zijn psychische atmosfeer om door te handelen in de mentale atmosfeer van de ander. De geest reikt in de hersenen en beweegt het zintuiglijke lichaam van vorm en verlangen. Door actie van de geest met verlangen en vorm, wordt een tong van onzichtbaar licht uitgezonden tussen de wenkbrauwen en het voorhoofd. Dus acteren, één geest salueert, daagt uit of begroet, de geest van de ander door zijn mentale atmosfeer; zijn geest gedraagt ​​zich op dezelfde manier en vestigt een station aan zijn voorhoofd; de twee aldus vastgestelde stations flitsen uit en ontvangen berichten door elke mentale atmosfeer. Woorden kunnen worden gebruikt om verbinding te maken of om de stations in overeenstemming te brengen, maar volgens zijn kracht heeft elke mentale atmosfeer zijn effect op de ander, onafhankelijk van woorden.

Om de fysieke atmosfeer van iemand de fysieke atmosfeer van een ander te laten beïnvloeden, moet het fysieke lichaam dichtbij zijn. Als de psychische atmosfeer van de ene is om die van een andere te beïnvloeden, is het meestal noodzakelijk dat elk fysiek lichaam in zicht is of van de ander hoort. Het fysieke lichaam is meestal nodig omdat de psychische atmosfeer door en omheen werkt. Behalve in speciale gevallen is iemands psychische atmosfeer niet sterk genoeg om op afstand te handelen in de psychische atmosfeer van een ander. Als iemands mentale atmosfeer is verbonden met die van iemand anders, is fysieke nabijheid niet nodig om de mentale atmosfeer van die ander te beïnvloeden. Door zijn gedachte verbindt iemand zijn mentale atmosfeer met de mentale atmosfeer van een ander. Door de mentale atmosfeer kan het denken worden geïnduceerd of voorgesteld aan een ander.

De spirituele atmosfeer van de persoon die de kamer binnenkomt, is misschien wel, maar wordt zelden door de geest waargenomen. Het is ongebruikelijk dat de spirituele atmosfeer van een mens voldoende contact heeft met zijn geest en zijn psychische aard om door een ander te worden waargenomen of waargenomen. Toch is het mogelijk dat zijn spirituele atmosfeer, ook al is hij niet in contact met zijn psychische atmosfeer, sterk genoeg is om ervoor te zorgen dat zijn aanwezigheid wordt gevat en waargenomen door de mentale en psychische atmosfeer van een ander, en dat de spirituele atmosfeer van die ander kan worden gebracht in relatie met zijn andere sferen. Wanneer iemands spirituele atmosfeer wordt uitgesproken, handelt deze op een ander, onafhankelijk van zijn redenerende kracht en zijn psychische aard, en produceert een kalmte en rust, en gedurende die tijd is zijn spirituele atmosfeer gerelateerd aan en beïnvloedt en kan hij zijn mentale en psychische atmosfeer domineren.

Dit alles kan gedaan worden met of zonder het gebruik van woorden, en hoewel de spirituele aard van de twee mannen niet wordt genoemd. In dat geval zouden de latente kracht en het geloof en het doel bij blijven en invloed hebben op degene die zo werd beïnvloed nadat de ander was vertrokken. Als echter over het onderwerp van de spirituele mens moet worden gesproken en degene wiens spirituele atmosfeer sterk is, de sfeer van de ander moet opwekken en stimuleren door het onderwerp van religie of van de individuele spirituele mens, dan zou degene die zo opgewonden is soortgelijke aspiraties als degene door wie hij werd beïnvloed. Maar nadat die invloed was verwijderd, en afhankelijk van de kracht van zijn spirituele of mentale of psychische atmosfeer en de aanpassing van elk van deze aan de ander, zal hij handelen vanuit die atmosfeer van de sterkste. Als zijn spirituele zijn andere sferen domineert, zullen de meegedeelde en geaccepteerde ideeën zegevieren; zijn geest zal overeenstemmen en zijn psychische atmosfeer kan in overeenstemming met hen worden gebracht. Maar als zijn geest de andere sferen domineert, zelfs als de ideeën worden aanvaard, zullen ze worden gewogen en gemeten en mechanisch worden aangepakt door zijn geest. Deze mechanische interpretatie van de verleende geestelijke kracht zal het licht van zijn spirituele atmosfeer uit zijn geest uitsluiten. Maar als zijn geest niet sterk genoeg is en niet door argumenten en logica zijn spirituele uit zijn psychische atmosfeer kan weerhouden, dan zal zijn psychische atmosfeer in een religieuze vurigheid worden gewekt; emotie zal zijn geest beheersen. Het spirituele licht dat hem wordt meegedeeld, zal worden geïnterpreteerd in termen van zijn zintuigen en hij zal anderen beïnvloeden en zichzelf worden gedomineerd door religieuze sensaties en emotionele sentimentaliteit.

Vanwege de verschillen tussen elk van de atmosferen van een man is het moeilijk voor twee mannen en hun respectievelijke atmosfeer om zich te mengen, overeen te komen of geschikt voor elkaar te worden, tenzij elk van de sferen van een van de mannen hetzelfde is in soort als dat van de ander, en tenzij de kwaliteit en kracht van elke atmosfeer is aangepast aan de overeenkomstige atmosfeer van de ander. Er wordt dus meestal een compromis gesloten tussen mannen en hun atmosfeer.

Wanneer twee samen in een kamer zijn en een compromis wordt bereikt, wordt een combinatie gemaakt tussen hun sferen. De ingang van een derde persoon zal de combinatie onvermijdelijk veranderen. De nieuwe factor zal het compromis vernietigen en of disharmonie de atmosfeer van de twee in de war gooien, of hij zal een element introduceren dat meer in evenwicht zal zijn, pacificeert, relateert en overeenkomsten tot stand brengt tussen de mannen en de sferen. Na een tijdje wordt een nieuwe combinatie gemaakt tussen de drie mannen en hun sferen. De ingang daarna van een vierde en vijfde man zal veranderingen en verschillen produceren en nieuwe combinaties tussen de sferen als elke nieuwe factor wordt geïntroduceerd. Op dezelfde manier zal de combinatie van de sferen die wordt gemaakt door een bepaald aantal mannen worden gewijzigd en een nieuwe gemaakt wanneer iedereen de kamer verlaat. Het karakter van deze algemene sfeer wordt bepaald door de kwaliteit en kracht van elk van de sferen van elk van de mannen.

Door de aanwezigheid van een of meer mannen heeft een kamer en een huis daaraan een sfeer gegeven die kenmerkend is voor de gedachten en verlangens van degenen die er wonen of hebben gewoond of er hebben gefrequenteerd. Deze sfeer doordringt de kamer of het huis zo lang na het vertrek van zijn bewoners als de sterkte van hun gedachten en verlangens bepalen; het kan worden waargenomen of waargenomen door iemand die die kamer of dat huis binnenkomt.

Elke plaats waar mensen samenkomen, heeft zijn specifieke atmosfeer, waarvan de aard of het karakter wordt bepaald door de gedachten, verlangens en acties van de mensen. Theaters, slijterijen en ziekenhuizen, gevangenissen, kerken, rechtszalen en alle openbare of particuliere instellingen hebben allemaal hun karakteristieke atmosfeer, die iedereen kan voelen. De meest ongevoelige en dichte personen zijn niet immuun voor het effect van deze atmosferen, maar ze zullen scherper worden waargenomen of waargenomen door degenen wiens zintuigen het meest vatbaar en wakker zijn.

Een dorp, een stad, een grote stad, heeft zijn eigenaardige atmosfeer. Mensen die zijn karakter waarnemen of waarnemen, worden weggehouden of gaan naar die plaats, naargelang de atmosfeer van die plaats hun effect op de atmosferen van de mensen teweegbrengt. Men zal onder de indruk zijn van het verschil tussen een slagveld, een balveld, een racebaan, een kampeerterrein of een kerkhof. Zijn indrukken worden alleen geproduceerd door de indrukken van hun verschillende sferen.

Plaatsen die door mensen worden bezocht zijn niet de enige plaatsen met karakteristieke atmosferen. Plaatsen waar de voet van de mens zelden is betreden, hebben elk hun eigen bijzondere atmosfeer. Iemand die door grote bossen, over uitgestrekte vlaktes, door dorre woestijnen, door wolken doordringende bergen, of die in mijnen is afgedaald, grotten heeft bezocht of in de uithoeken van de aarde heeft gezocht, zal weten dat elke plaats wordt doordrongen door en heeft eromheen een invloed waarvan de aard onmiskenbaar is. Deze invloed wordt vanuit de atmosfeer van de plaats aan de atmosfeer van de man doorgegeven.

Elke natie of elk land heeft zijn eigen atmosfeer, die anders is dan die van andere landen en landen. Een Duitser, een Fransman, een Engelsman, Hindoe, Chinees of Arabier is anders dan de ander. Wanneer een man van een nationaliteit naar een ander land gaat, neemt hij een atmosfeer mee die eigen is aan het land waarin hij is geboren en gefokt. Zijn atmosfeer zal worden waargenomen door de mensen van de natie als zijnde anders dan de hunne. Dit opvallende verschil is te wijten aan de atmosfeer van zijn land, die hem typeert omdat zijn individualiteit wordt beïnvloed door zijn nationale atmosfeer.

De geest van een natie manifesteert zich door de atmosfeer. Deze nationale geest of atmosfeer maakt indruk op het ongeboren kind en na de geboorte maakt de atmosfeer van zijn land indruk op het kind en de jeugd en manifesteert zich in hem als gewoonten en gebruiken en vooroordelen, overeenkomstig zijn positie in het leven en de manier van fokken. Het kind neemt het over en heeft de nationale atmosfeer in zijn eigen individuele atmosfeer geënt. Dit graveren of enten of inkleuren van de nationale in elke individuele atmosfeer wordt door hem als 'patriottisme' gemanifesteerd en kan ook worden gezien in wat nationale gewoonten en tendensen worden genoemd die zijn manier van denken zelfs, en vaak, kunnen beïnvloeden.

De atmosfeer van een land heeft invloed op degenen die erin zijn geboren en degenen die er wonen. Volgens de kracht en macht van zijn spirituele en mentale en psychische en fysieke atmosfeer zal de mens de atmosfeer van het land waarin hij leeft beïnvloeden. Hij zal worden aangetrokken of afgestoten door de atmosfeer van een land, afhankelijk van de relatie die bestaat tussen zijn eigen sferen en de aard of het motief dat hen domineert.

De geest incarneert gewoonlijk in een natie wiens atmosfeer het meest aangenaam is voor de zijne. Maar het komt vaak voor dat een geest incarneert waar de nationale atmosfeer heel anders is dan die van hemzelf. Dit komt door karmische oorzaken, die van een gecompliceerde aard kunnen zijn. Maar degene die zo incarneert zal zeer waarschijnlijk het land verlaten en een andere uitkiezen die meer in overeenstemming zal zijn met zijn dominerende atmosfeer.

Men kan veel van de aard van elk van zijn sferen leren door op te merken hoe en in welk deel van zijn samenstelling hij wordt beïnvloed door bepaalde mensen die hij ontmoet, en hoe zijn acties en woorden en aanwezigheid anderen beïnvloeden. Hij zou dit niet uit idle nieuwsgierigheid of uit de liefde voor experiment moeten doen, maar opdat hij in zijn werk in de wereld zou leren hoe van het beste gebruik in de wereld te zijn. Hij zou anderen niet aan een "test" moeten onderwerpen, noch proberen te ontdekken wat ze zouden verbergen voor zijn aandacht. Als hij anderen probeert te beïnvloeden door zijn of haar sferen door dergelijke motieven, zal hij niet ver in zijn studie opschieten, maar zal hij zijn eigen mentale atmosfeer vertroebelen en verwarren en wat hij misschien heeft geprobeerd zal reageren en hem in beweging brengen en beïnvloeden. zijn eigen psychische atmosfeer.

Iemand die vatbaar is voor invloeden en niet in staat is om ze onder controle te houden, moet wegblijven van grote menigten waar opwinding de overhand heeft en mobs zou moeten vermijden, omdat de mob-atmosfeer doordrongen is van passie en verlangen, die deze krachten in zijn eigen psychische atmosfeer zullen opwekken en kan hem ertoe brengen acties te ondernemen die hij op nuchtere momenten betreurt, of de mob-atmosfeer kan ertoe leiden dat hij gewond raakt omdat hij niet toegeeft en handelt overeenkomstig de impulsen waarmee het gepeupel wordt bestuurd.

Het doel van de studie van sferen zou moeten zijn dat een mens in zijn eigen kennis komt, en dat hij zijn sferen in hun juiste relaties met elkaar kan brengen; dat hij het verschil tussen het lagere en het hogere kent; dat hij de lagere kan verbeteren door de hogere; en dat elk zal worden vervolmaakt in zijn eigen wereld.

Om een ​​gelijkmatige en algemene ontwikkeling te krijgen en om gelijkmatig te vorderen, moet elk van zijn sferen handelen en alles samenwerken voor het wederzijds goed. De geïncarneerde geest moet zich bewust zijn van elk van de sferen en op een intelligente manier in en door hen werken. Om dit te doen, is actie noodzakelijk. De fysieke atmosfeer wordt beïnvloed door fysieke actie, de psychische atmosfeer door verlangen, de mentale atmosfeer door het denken, en de spirituele atmosfeer door het geloof in wat men weet.

Om iemands atmosferen allemaal in relatie te brengen met elkaar, zou er opeenvolgende of simultane actie in elke atmosfeer moeten zijn. Er moet een actie zijn die elk van de sferen opwekt en die de kennis of het licht over allen zal oproepen. Lichamelijke spraak of gesproken woorden zullen handelen naar de fysieke atmosfeer, verlangen zal handelen door de woorden en de psychische atmosfeer in werking stellen, het denken zal richting geven aan het verlangen en de mentale atmosfeer in werking stellen, en geloof in de kennis van allen zal betrekking hebben de spirituele naar de andere sferen.

Een beroep op en aanroeping van iemands hoogste zelf kan zo worden gedaan door zijn gesproken woord, door het oprecht te willen weten, door te denken aan de betekenis en door een diep geloof in de aanwezigheid van het spirituele zelf dat wordt aangeroepen.

Als een draad die door elk van de sferen gaat en zich verbindt met de fysieke mens, is er dat wat elk van de ander met elkaar verbindt en waardoor de geest in zijn fysieke lichaam zich bewust kan worden van elk van zijn sferen en zichzelf kan aanpassen in zijn juiste relatie met elke atmosfeer. Dit is geen onzeker ding; het is een waarheid. De geest in het fysieke lichaam bevindt zich aan het einde van de draad; de onderliggende persoon "Ik ben" is aan de andere kant. Voor de geïncarneerde geest lijkt er geen ander doel dan dat waarop het is; of anders, als het denkt dat er een spiritueel einde is, wordt niet overwogen hoe dat doel bereikt moet worden. Het einde dat in het fysieke is, kan het spirituele einde bereiken. De manier om het te bereiken en de uiteinden te verenigen is door middel van gedachten. Het denken is niet de weg, maar de gedachte maakt of bereidt de weg voor. De manier is de draad. Het denken reist langs deze draad en ontdekt het en inspireert het. De draad zelf is datgene dat door alle sferen heen bewust is. Denken eraan is het begin; bewust zijn is het openen van de weg. Door er verder over na te denken en door het bewuste principe uit te breiden, wordt de geïncarneerde geest zich bewust van zichzelf en zich bewust van zijn hoger zelf aan het andere uiteinde van het bewuste beginsel, en in de loop van voortdurende inspanning zullen de doelen één worden.