The Word Foundation

Wezens worden gevoed door voedsel, voedsel wordt geproduceerd door regen, regen komt van opoffering en opoffering wordt uitgevoerd door actie. Weet dat actie komt van de Allerhoogste Geest die één is; daarom is de alles doordringende Geest te allen tijde in het offer aanwezig.

—Bhagavad Gita.

DE

WOORD

Vol 1 MAART, 1905. Nee 6

Copyright, 1905, door HW PERCIVAL.

VOEDSEL.

VOEDSEL moet niet te alledaags zijn om het onderwerp van filosofisch onderzoek te zijn. Sommigen besteden het grootste deel van de vierentwintig uur aan arbeid zodat ze genoeg geld kunnen verdienen om het voedsel te kopen dat nodig is om lichaam en geest bij elkaar te houden. Anderen die gunstiger zijn, besteden net zoveel tijd aan het plannen van wat ze zullen eten, hoe het zal worden bereid en hoe het hen en de smaakpapillen van hun vrienden zal behagen. Na een leven lang besteed te hebben aan het voeden van hun lichaam, ontmoeten ze allemaal hetzelfde lot, ze sterven, ze worden opzij gelegd. Vuile arbeider en man van cultuur, zweetwinkelmedewerker en vrouw van mode, slager en soldaat, dienaar en meester, priester en bedelaar, allen moeten sterven. Nadat ze hun eigen lichaam hebben gevoed met eenvoudige kruiden en wortels, met gezond voedsel en rijke viands, dienen hun eigen lichamen op hun beurt als voedsel voor de beesten en ongedierte van de aarde, de vissen van de zee, de vogels van de lucht, de vlam van het vuur.

De natuur is bewust in al haar koninkrijken. Ze vordert door vormen en lichamen. Elk koninkrijk bouwt lichamen op om de evolutie hieronder samen te vatten, het koninkrijk erboven weer te geven en zich daarvan bewust te zijn. Het hele universum bestaat dus uit onderling afhankelijke delen. Elk deel heeft een dubbele functie, om een ​​informatief principe te zijn voor dat hieronder, en om voedsel te zijn voor het lichaam daarboven.

Voedsel is de voeding of het materiaal dat nodig is voor de vorming, functie en continuïteit van elk soort lichaam, van het laagste mineraal tot de hoogste intelligentie. Deze voeding of dit materiaal circuleert voor altijd van de elementaire krachten naar concrete vormen, vandaar in structuur en organische lichamen, totdat deze zijn opgelost in lichamen van intelligentie en macht. Dus het universum als geheel voedt zich voortdurend met zichzelf.

Door voedsel ontvangen wezens lichamen en komen in de wereld. Door voedsel leven ze in de wereld. Door voedsel verlaten ze de wereld. Niemand kan ontsnappen aan de wet van herstel en compensatie waardoor de natuur een continue circulatie door haar koninkrijken houdt en terugkeert naar alles wat ervan is afgenomen en in vertrouwen werd gehouden.

Door het juiste gebruik van voedsel worden lichamen gevormd en zetten ze hun cyclische evolutie van groei voort. Door oneigenlijk gebruik van voedsel zal het gezonde lichaam ziek worden en eindigen in de reactionaire cyclus van dood.

Vuur, lucht, water en aarde zijn de elementen, de occulte elementen, die samenkomen en condenseren in de massieve betonnen rots en het mineraal van de aarde. De aarde is het voedsel van de groente. De plant slaat zijn wortels door de rots en door het levensprincipe barst hij open en selecteert daaruit het voedsel dat nodig is om een ​​nieuwe structuur voor zichzelf op te bouwen. Het leven zorgt ervoor dat de plant uitzet, zich ontvouwt en uitgroeit tot de meest expressieve vorm van zichzelf. Geleid door instinct en verlangen neemt het dier als voedsel de aarde, groente en andere dieren. Uit de aarde en de eenvoudige structuur van de plant bouwt het dier zijn complexe lichaam van organen op. Dier, plant, aarde en elementen dienen allemaal als voedsel voor de mens, de denker.

Eten is van twee soorten. Fysiek voedsel is van de aarde, planten en dieren. Geestelijk voedsel komt van de universele intelligente bron waarvan het fysieke afhankelijk is voor zijn bestaan.

De mens is de focus, middelaar, tussen het spirituele en het fysieke. Door de mens wordt een continue circulatie tussen het spirituele en het fysieke in stand gehouden. Elementen, rotsen, planten, reptielen, vissen, vogels, beesten, mannen, krachten en goden dragen allemaal bij aan de ondersteuning van elkaar.

Volgens de wijze van een lemniscaat blijft fysiek en spiritueel voedsel in circulatie. Door zijn gedachten ontvangt de mens geestelijk voedsel en geeft het door aan de fysieke wereld. In zijn lichaam ontvangt de mens fysiek voedsel, haalt daaruit de essentie, en door zijn gedachte kan hij het transformeren en het naar de spirituele wereld verheffen.

Eten is een van de beste leraren van de mens. Het gebrek aan voedsel leert de onwetende en luiaards de eerste les van het werk. Eten toont aan de levensgenieter en veelvraat dat te veel eten zal leiden tot pijn en ziekte van het lichaam; en zo leert hij zelfbeheersing. Eten is een occulte essentie. Het lijkt misschien niet zo voor de mannen van onze tijd, maar in de toekomst zal de mens dit feit zien en waarderen en een voedsel ontdekken dat zijn lichaam zal veranderen in een van een hogere orde. De reden waarom hij het nu niet doet, is omdat hij zijn eetlust niet onder controle heeft, zijn medemensen niet dient en de godheid niet in zichzelf weerspiegeld ziet.

Voedsel leert de nuchtere man de les van cycli en van rechtvaardigheid. Hij ziet dat hij bepaalde producten uit de natuur mag nemen, maar dat ze in haar cyclische veranderingen een equivalent voor hen eist en afdwingt. Wanneer de wet van gerechtigheid wordt nageleefd, wordt de mens wijs en krijgt het verheffen van de lagere naar hogere vormen hem toegang tot de spirituele wereld waaruit hij zijn inspiratie haalt.

Het universum is voedsel. Het hele universum voedt zichzelf. De mens bouwt in zijn lichaam het voedsel van alle koninkrijken beneden en haalt van boven zijn geestelijk voedsel tijdens meditatie. Als de volgorde van evolutie wordt voortgezet, moet hij op zijn beurt een lichaam verschaffen voor de entiteit die hoger is dan hijzelf. Deze entiteit heeft zijn wortels in zijn eigen dierenlichaam en is het inwonende intelligente spirituele deel van de mens. Het is zijn God. Het voedsel dat de mens zijn god kan verschaffen, bestaat uit de nobele gedachten en daden, de ambities en de meditaties van zijn leven. Dit is het voedsel waaruit het goddelijke lichaam van de ziel wordt gevormd. De ziel op haar beurt is die kracht of dat spirituele lichaam waardoor het ene goddelijke en intelligente principe kan werken.