The Word Foundation

Het Zelf van Materie en het Zelf van Spirit kunnen elkaar nooit ontmoeten. Een van de twee moet verdwijnen; er is geen plaats voor beiden.

Helaas, helaas, dat alle mensen Alaya zouden moeten bezitten, één zijn met de Grote Ziel, en dat Alaya, in het bezit ervan, hen zo weinig zou baten!

Zie hoe gelijk de maan, weerspiegeld in de kalme golven, Alaya wordt weerspiegeld door de kleine en door de grote, gespiegeld in de kleinste atomen, maar toch niet het hart van alles bereikt. Helaas dat zo weinigen zouden moeten profiteren van het geschenk, de onschatbare zegen van het leren van waarheid, de juiste perceptie van bestaande dingen, de kennis van het niet-bestaande!

-Geloof van de stilte.

DE

WOORD

Vol 1 JUNI, 1905. Nee 9

Copyright, 1905, door HW PERCIVAL.

STOF.

Zoals het woord suggereert, is 'substantie' datgene dat ten grondslag ligt of eronder staat. Datgene wat ten grondslag ligt of eronder staat, is het gemanifesteerde universum.

Het woord 'mulaprakriti', zoals gebruikt door de oude Ariërs, drukt zijn eigen betekenis nog perfecter uit dan onze woordsubstantie. "Mula" betekent wortel, “Prakriti” aard of materie. Mulaprakriti is daarom dat oorsprong of wortel waaruit de natuur of materie komt. Het is in die zin dat we het woord substantie gebruiken.

Substantie is eeuwig en homogeen. Het is de bron en oorsprong van alle manifestaties. Substantie heeft de mogelijkheid zich te identificeren met, en daardoor bewustzijn te worden. Substantie is niet van belang, maar de wortel waaruit materie springt. Substantie is nooit zichtbaar voor de zintuigen, omdat de zintuigen het niet kunnen waarnemen. Maar door erover na te denken, kan de geest in de staat van substantie gaan en daar waarnemen. Wat door de zintuigen wordt waargenomen, is geen substantie, maar de onderverdelingen van de laagste beweging van substantie, in hun verschillende combinaties.

Heel het bewustzijn van de substantie is altijd aanwezig. Het altijd aanwezige bewustzijn in wezen is zelfbeweging. Zelfbeweging is de oorzaak van de manifestatie van substantie door de andere bewegingen. Substantie is altijd hetzelfde, als substantie, maar wordt vertaald door universele beweging in geest-materie. Geest-stof is atomair. Geest-materie is het begin van universums, werelden en mensen. Door de interactie van de bewegingen wordt geest-stof vertaald in bepaalde toestanden of toestanden. De ene substantie wordt twee en deze dualiteit heerst gedurende de gehele manifestatieperiode. Van het meest spirituele tot het meest materiële op de neergaande boog van de cyclus, dan terug naar universele beweging.

Geest-materie vormt de twee onafscheidelijke tegenpolen, of polen, aanwezig in alle manifestaties. In haar eerste verwijdering van substantie verschijnt geest-materie als geest. Het zevende verwijderen naar buiten of naar beneden is onze grove zaak. Materie is dat aspect van substantie, dat wordt bewogen, gegoten en gevormd door die andere pool van zichzelf die geest wordt genoemd. Geest is dat aspect van substantie dat die andere pool van zichzelf beweegt, bekrachtigt en vormt, die materie wordt genoemd.

In zijn uiterlijke of neerwaartse beweging is dat wat substantie was, maar dat nu de dualiteit-geest-materie is, onder de indruk en krijgt richting, impuls en bestemming, van de lagere rijken tot de mens, door synthetische beweging. Als geest-stof dan gelijkelijk in evenwicht is, identificeert het zich met zelfbeweging, wat de hoogste uitdrukking is van bewuste substantie, en is onsterfelijk, substantieel en goddelijk. Als echter de geest of analytische beweging er niet in slaagt zich in evenwicht te brengen en geïdentificeerd te worden met zelfbeweging, wordt hij steeds weer door de constant terugkerende periodes van involutie en evolutie heen en weer geslingerd.

Elk lichaam of elke vorm is het voertuig volgens het principe erboven en is op zijn beurt het informerende principe voor het lichaam of de vorm eronder. Spirituele ontwikkeling bestaat uit het transformeren van materie van de lagere naar de hogere graden; elke mantel is een voertuig voor de reflectie of uitdrukking van bewustzijn. Het geheim van het bereiken is niet in het opbouwen en gehecht raken aan lichamen of vormen, maar in het waarderen van het voertuig alleen als een middel om het laatste doel van al het moeite-bewustzijn te bereiken.

Bewustzijn is op geen enkele manier anders in een klomp klei dan in een redder van de wereld. Bewustzijn kan niet worden veranderd, omdat het onveranderlijk is. Maar het voertuig waardoor bewustzijn wordt uitgedrukt, kan worden veranderd. Dus materie in zijn fysieke staat en vorm zou niet in staat zijn om te reflecteren en bewustzijn uit te drukken zoals het vesture van een Boeddha of een Christus zou zijn.

Universums komen en gaan als de dagen in grenzeloze tijd, zodat materie kan worden opgewerkt van de meest eenvoudige en onontwikkelde staat naar de hoogst mogelijke mate van intelligentie: van een zandkorrel of een natuursprite tot een aartsengel of het universele naamloze Godheid. Het enige doel van de involutie van substantie als geest-materie in vorm, en van de evolutie van geest-materie tot substantie is: het bereiken van Bewustzijn.