The Word Foundation

DE

WOORD

APRIL, 1910.


Copyright, 1910, door HW PERCIVAL.

MOMENTEN MET VRIENDEN.

Is duisternis de afwezigheid van licht, of is het iets dat op zichzelf staat en dat de plaats van licht inneemt? Als ze onderscheiden en gescheiden zijn, wat is duisternis en wat is licht?

Duisternis is niet 'de afwezigheid van licht'. Licht is geen duisternis. Duisternis is iets op zichzelf, geen licht. Duisternis kan een tijdje de plaats van licht innemen en licht verdoezelen, maar licht zal duisternis verdrijven. Licht zal uiteindelijk de duisternis overwinnen door het op te heffen en ervoor te zorgen dat de duisternis licht wordt. Het licht en de duisternis die we door de zintuigen waarnemen, zijn op zichzelf geen licht en duisternis, hoewel dat wat we waarnemen als licht en donker hun oorsprong heeft in het ware licht en in de duisternis. Als een ding is duisternis een homogene substantie, die de wortel, basis of achtergrond is van alle manifestatie als materie. In zijn oorspronkelijke staat is het stil en is het overal hetzelfde. Het is onbewust, onintelligent en ongestoord. Licht is de kracht die afkomstig is van de intelligenties die de evoluties hebben doorlopen en zich boven of voorbij manifestatie bevinden. Wanneer intelligenties hun lichtkracht richten op ongeconditioneerde en homogene substantie, wat duisternis is, dan komt dat deel van substantie of duisternis, waarop licht gericht is, in activiteit. Met het begin van de activiteit wordt de substantie die één was, duaal. In actie is duisternis of substantie niet langer substantie, maar is duaal. Deze dualiteit van substantie of duisternis staat bekend als geest-materie. Geest en materie zijn de twee tegengestelden van het ene ding, dat substantie van oorsprong is, maar geest-materie in actie. De eenheden waarin substantie aldus is verdeeld als geest-materie, evenals de zich manifesterende geest-materie als geheel, hebben op hen en het de oorsprong van hun ouder en ook de oorzaak van hun actie of manifestatie indruk gemaakt. Substantie is de wortel en ouder van elk ondeelbaar eenheidsdeeltje van de zich manifesterende massa evenals van de massa als geheel. Licht is de oorzaak van de manifestatie en van de actie in elke eenheid, evenals van de manifesterende massa als geheel. Zodat in elke ondeelbare eenheid, evenals in de gehele manifesterende massa als geheel wordt weergegeven: de wortelouder als substantie en de werkende kracht als licht. In elke eenheid die geest-materie wordt genoemd, is er potentieel de ouder, de substantie en de kracht, het licht. Stof wordt vertegenwoordigd door dat gedeelte van de ondeelbare eenheid dat materie wordt genoemd, en licht wordt vertegenwoordigd door de andere zijde of het gedeelte van dezelfde ondeelbare eenheid dat geest wordt genoemd. Alle universums of manifestaties worden uit de ondoorgrondelijke substantie of duisternis opgeroepen tot manifestatie door de lichtkracht van intelligenties, en dit licht houdt de geest-materie die aldus wordt opgeroepen continu in actie gedurende de hele periode van manifestatie. Tijdens de periode van manifestatie is het licht dat aanwezig is in manifestatie met duisternis de oorzaak van dat wat we licht noemen. De materie die zich manifesteert, is de oorzaak van wat we duisternis noemen. Licht en duisternis lijken altijd in conflict en lijken elkaar gedurende de manifestatie te vervangen. Dag en nacht, waken en slapen, leven en dood, zijn de tegenstellingen of omgekeerde kanten van hetzelfde. Deze tegenpolen handelen afwisselend in korte of lange periodes, totdat de duisternis in licht wordt omgezet. Elk lijkt de ander ongewenst, hoewel elk ander een noodzaak is. De mens heeft in hem duisternis en de lichtkracht. Voor de mens zijn de zintuigen zijn duisternis en zijn geest is zijn licht. Maar dit wordt meestal niet zo overwogen. Voor de zintuigen lijkt de geest als duisternis. Voor de geest zijn de zintuigen duisternis. Dat wat voor de zintuigen uit de zon lijkt te komen, noemen we zonlicht. Voor de geest zijn de zintuigen en dat wat zij licht noemen, net zo donker als het, de geest, wordt verlicht door de lichtkracht van zijn ouderlijke intelligentie. Het zonlicht en de intelligente waarneming ervan kan tot ons komen, zelfs terwijl de geest is ondergedompeld in en in conflict met de duisternis; dan zullen we het zonlicht zien als een weerspiegeling of symbool van het echte licht. Duisternis geeft plaats aan en wordt veranderd in permanent licht wanneer het wordt overwonnen door waarnemingen en door acties van de geest. Wanneer onze geest heeft gewonnen in het conflict met duisternis, zullen we het ware licht waarnemen dat in de duisternis schijnt, hoewel de duisternis het nu niet weet.

Wat is radium en hoe is het mogelijk dat het continu een grote energie afvoert zonder enige zichtbare verspilling en verlies van zijn eigen kracht en lichaam, en wat is de bron van zijn grote radioactiviteit?

Er wordt verondersteld dat de schrijver van de vraag bekend is met de wetenschappelijke verklaringen over de recente ontdekking van radium, zoals het wordt gewonnen uit pitchblende, de ontdekking door Madame Curie, zijn lichtkracht, het effect van zijn actie op andere lichamen, zijn schaarste en de moeilijkheden bij de productie ervan.

Radium is een fysieke staat van materie waardoor kracht en materie fijner dan fysiek aan de zintuigen worden gemanifesteerd. Radium is fysieke materie die in contact staat met andere materie en krachten die meestal als hypothetisch worden gespeculeerd. Ether en deze krachten zijn toestanden van materie die fijner zijn dan de fysieke en ze werken op of door wat fysieke materie wordt genoemd, of de fysieke materie een diamant of een molecule van waterstof is. Zonder etherische of hypothetische materie die via de fysieke materie werkt, zou er geen verandering of ontbinding van de fysieke materie zijn. De werking van fijnere door middel van grove materie veroorzaakt de "chemische" combinaties en veranderingen van de materie bij normaal gebruik en zoals behandeld door chemici.

Radium is fysieke materie die direct op of door astrale materie wordt geacteerd zonder een derde factor en zonder merkbaar te worden veranderd door de werking van astrale materie. Op andere fysieke materie wordt gehandeld door astrale materie, maar in mindere mate dan radium. Over het algemeen zijn de resultaten van de werking van het astrale op andere fysieke materie niet waarneembaar omdat fysieke materie geen contact en weerstand kan bieden tegen astrale materie die wordt aangeboden door radium, en de meeste andere materie is niet zo direct in contact met astrale materie als radium. Er zijn in alle materie minuscule en onmerkbare radiumdeeltjes aanwezig. Maar tot nu toe lijkt pitchblende de bron waaruit ze in de grootste hoeveelheid kunnen worden verzameld, hoe weinig ook. Wanneer de deeltjes radium worden samengeperst tot één massa, werkt astrale materie er direct op en doorheen in een kwaliteit en kracht die voor de zintuigen duidelijk is.

De radioactiviteit van radium is niet, zoals nu wordt verondersteld, te wijten aan het genereren of van zichzelf afwerpen van deeltjes van zijn eigen lichaam. De fysieke materie waaruit radium is samengesteld, levert niet de radioactiviteit of andere kracht die zich daardoor manifesteert. Radium is geen kracht, maar een medium van kracht. (Materie is tweeledig en bestaat op verschillende gebieden. Op elk gebied is het materie wanneer het passief is en kracht wanneer het actief is. Dus fysieke materie is passieve materie en kracht is actieve materie. Astrale materie is passieve astrale materie en kracht op het astrale vlak is actieve astrale materie.) Radium is het lichaam waardoor astrale materie zich manifesteert. Radium is materie van de fysieke wereld; radioactiviteit is astrale materie uit de astrale wereld die zichtbaar wordt door middel van fysiek radium. De astrale wereld is rondom en door de fysieke wereld en, aangezien haar materie fijner is, is het in en door grove fysieke materie, zoals de wetenschap zegt dat ether zich in en door een koevoet bevindt, of zoals bekend is dat elektriciteit werkt in en door water. Als een kaars die licht geeft, straalt radium licht of energie uit. Maar in tegenstelling tot de kaars, is deze niet uitgebrand door het licht te geven. Zoals een generator of een elektrische draad die warmte, licht of kracht lijkt te genereren, lijkt radium energie te genereren of af te werpen; en dat doet het misschien ook. Maar het licht of andere kracht die lijkt te worden gegenereerd, wordt niet geleverd door de draad. Het is bekend dat de kracht van elektriciteit niet afkomstig is van een dynamo of een elektrische draad. Het is ook bekend dat de elektriciteit die zich manifesteert als warmte of licht of kracht langs de draad wordt geleid. Op dezelfde manier manifesteert die kwaliteit of kracht die bekend staat als radioactiviteit zich door radium van een bron die momenteel onbekend is voor de wetenschap. Maar de bron is niet meer radium dan de bron van elektriciteit een dynamo of een draad is. De deeltjes van zijn lichaam worden weggegooid en opgebrand of in minder mate opgebruikt dan de deeltjes van een dynamo of elektrische draad door de werking van elektrische energie. De bron van dat wat zich manifesteert door radium is dezelfde als de bron van de manifestaties van elektriciteit. Beide komen uit dezelfde bron. Het verschil tussen de manifestatie van elektriciteit als warmte, licht of kracht en dat wat zich manifesteert via fysiek radium, bevindt zich in het medium van manifestatie en niet in elektriciteit of radioactiviteit. De deeltjes waarvan de dynamo, generator of draad zijn samengesteld, zijn niet van dezelfde kwaliteit als de deeltjes waaruit radium bestaat. Astrale materie en de krachten die in astrale materie werken, werken rechtstreeks op radium zonder enige andere factor of bemiddeling. De stroom die door een elektrische draad speelt, wordt zichtbaar gemaakt door andere factoren, zoals batterijen, magneten, generatoren, dynamo's, stoom en brandstof. Geen van deze factoren is vereist voor radium omdat het rechtstreeks in contact staat met en zelf toestaat dat astrale materie zich door of rondom het radium manifesteert.

Het is bekend dat de elektrische stroom niet door de draad gaat, maar rond de draad. Er zal ook worden gevonden dat op dezelfde manier de radioactiviteit niet in het radium is, maar rond of rond het radium. Elektriciens hebben geprobeerd en proberen nog steeds een manier te bedenken waarmee elektrische energie kan worden gemanifesteerd en gestuurd zonder het gebruik van stoom of brandstof of galvanische actie. Radium suggereert en illustreert hoe dit kan worden gedaan.

HW Percival