The Word Foundation

DE

WOORD

SEPTEMBER, 1910.


Copyright, 1910, door HW PERCIVAL.

MOMENTEN MET VRIENDEN.

Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen theosofie en nieuwe gedachte?

Motieven, methoden en vastberadenheid.

Deze verschillen zijn niet gebaseerd op het gesprek en de acties van zogenaamde theosofen noch van nieuwe denkers, maar op de boeken van de theosofen en die van de nieuwe gedachte. De meeste leden van hedendaagse theosofische samenlevingen maken claims en handelen net zo onredelijk als de meeste mensen van de Nieuwe Gedachte. Elke groep mensen toont de kant van de menselijke natuur die op dat moment aan het trainen is. De doctrines van de theosofie zijn: karma, de wet van gerechtigheid; reïncarnatie, de ontwikkeling van de geest en van de materie van de fysieke en andere lichamen door middel van de terugkeer van de geest van leven naar leven in menselijke lichamen in deze fysieke wereld; de zevenvoudige samenstelling van de mens, de principes en hun interactie die de samenstelling van de mens binnengaan; de perfectibiliteit van de mens, dat alle mensen potentieel goden zijn en dat het in de macht van ieder mens is om de staat van hoogste perfectie te bereiken en bewust en intelligent één te worden met God, de Universele Geest; broederschap, dat alle mensen uit één en dezelfde goddelijke bron komen en dat alle mensen in essentie verwant zijn en hetzelfde, hoewel verschillend in ontwikkelingsniveau, en dat spiritueel allen plichten hebben en aan elkaar verwant zijn als leden van één familie, en dat het de plicht van elk lid is om de anderen te helpen en bij te staan ​​in overeenstemming met zijn vermogens en capaciteiten.

De motieven die worden bepleit of gesuggereerd in de boeken van theosofen en van nieuwe denkers lopen sterk uiteen. De motieven zoals aangezet door theosofische doctrines zijn: om te voldoen aan de vereisten van Karma door te voldoen aan iemands verplichtingen, dat wil zeggen plicht, omdat het door de wet van gerechtigheid wordt geëist; of omdat men door dit te doen goed karma zal maken; of omdat het juist is - in welk geval plicht zal worden gedaan zonder angst en zonder hoop op beloning. Er wordt niet naar onsterfelijkheid of perfectie uitgekeken, omdat men door het bereiken ervan aan verantwoordelijkheden zal ontsnappen en van de vruchten zal genieten, maar omdat men door het te bereiken beter in staat is anderen te helpen bij het overwinnen van onwetendheid, verdriet en ellende en hetzelfde doel bereiken. De motieven die de nieuwe gedachtegang tot actie aanzetten, zijn eerst zijn eigen verbetering, in het algemeen voor fysieke voordelen, en het genot daarvan, en dan anderen te vertellen dat ook zij hun verlangens langs deze lijnen tevreden kunnen hebben.

De methoden die de theosofie adviseert voor het bereiken van haar doelen zijn door iemands plicht te doen waar geplaatst, door onzelfzuchtig te handelen voor het welzijn van anderen, door de verlangens te beheersen door het intellect, door verlicht te worden en door een redelijke hoeveelheid van zijn tijd te besteden, geld en werk aan de verspreiding van de doctrines. Dit gebeurt zonder geld of andere kosten. De methoden van de nieuwe gedachte zijn om fysieke voordelen en mentale bevrediging te beloven, en er wordt geld in rekening gebracht voor cursussen in de gedachte en voor praktische toepassing.

Een ander verschil is dat de doctrines van de theosofie duidelijk zijn wat betreft principe en bewering; terwijl in de Nieuwe Gedachte samenlevingen vage beweringen worden gedaan en een gebrek aan duidelijkheid in termen en filosofie wordt aangetoond in de leer. Nieuwe gedachte-leringen spreken mild, of helemaal niet, van karma en reïncarnatie. Sommige van hun schrijvers spreken over de zeven principes of over sommige; zij menen dat de mens goddelijk is in oorsprong en feit, en geloven dat mannen broers zijn. Maar er is een gebrek aan duidelijkheid in al deze Nieuwe Gedachte leringen, wat een duidelijk verschil is met de directe en vasthoudende uitspraken in theosofische boeken.

De onderscheidende kenmerken zijn dan: dat het motief dat de aanhanger van de theosofie aanzet, onzelfzuchtigheid en dienstbaarheid is met het doel de God van binnen te realiseren, terwijl het motief dat de nieuwe gedachtes ertoe aanzet, is om informatie die hij heeft voor persoonlijk, materieel gewin toe te passen en voordeel. De werkmethoden van iemand die de theosofie volgt, is de leer zonder betaling te verspreiden; terwijl de nieuwe gedachtegang zegt dat de arbeider zijn aanwerving waard is en hij geld in rekening brengt voor toegekende voordelen, of vermeende voordelen. De navolger van de theosofie heeft duidelijke objecten en doctrines die op zichzelf verschillen, terwijl de aanhanger van de Nieuwe Gedachte niet specifiek is wat betreft doctrine, maar een hoopvolle en opgewekte instelling heeft en is ervan overtuigd dat hij alles zal krijgen wat hij wenst. Dit zijn verschillen volgens doctrine en boeken, maar de zogenaamde theosoof is menselijk en broos evenals de nieuwe gedachtenmaker; elk handelt naar zijn aard, niettegenstaande zijn specifieke overtuiging of overtuigingen.

Waar de theosofie begint, eindigt het nieuwe denken. Theosofie begint met iemands plicht in het leven en streeft naar perfectie in de fysieke wereld; en door die perfectie, perfectie in de spirituele wereld. Nieuwe gedachte begint met een opgewekt en zelfverzekerd geloof in iemands goddelijkheid, en lijkt te eindigen met fysiek, rijkdom, voorspoed en geluk - soms en voorlopig.

Wat is de oorzaak van kanker? Is er enige remedie voor bekend of moet een of andere behandelingsmethode worden ontdekt voordat de genezing kan plaatsvinden?

Er zijn directe en afgelegen oorzaken van kanker. De directe oorzaken zijn die veroorzaakt in het huidige leven. De verre oorzaken ontstaan ​​in en komen voort uit de werking van de geest in eerdere menselijke geboorten. De directe oorzaken voor het verschijnen van kanker zijn zoals een blauwe plek of voortdurende irritatie, die een obstructie van de bloedcirculatie, weefselproliferatie veroorzaken en die grond opleveren die gunstig is voor de ontwikkeling van, wat wordt verondersteld een kankerkiem te zijn, of ze kunnen te wijten zijn aan onjuist voedsel dat het lichaam niet kan opnemen of afscheiden en waardoor de kankerkiem ontstaat, of die ziekte kan te wijten zijn aan het bedwingen, onderdrukken en doden, maar het vasthouden in het lichaam van de vitale vloeistof tijdens seksuele praktijken . Het doden, vasthouden en ophopen in het lichaam van de levenskiemen van de vitale vloeistof is vruchtbare grond die de kankerkiem tot bestaan ​​brengt; door de oefening voort te zetten, is het lichaam rijk aan kanker. Wederom kunnen soortgelijke omstandigheden worden geleverd door het onvermogen van het lichaam om de vitale kiemen tot volwassenheid te brengen, niet te doen wat de levenskiemen sterven en vergaan en in het lichaam blijven dat niet in staat is ze te assimileren of uit te scheiden.

De verre oorzaken worden door de geest overgebracht van zijn acties in eerdere incarnaties waarin de geest overdreven en verwennerij deelnam, maar in welke incarnatie hij niet de oogst oogstte die hij vervolgens zaaide, op dezelfde manier als degenen die verslaafd zijn tot morbide en verkeerde seksuele praktijken in het huidige leven, misschien nu niet plukken, maar zaaien, de oorzaken voor toekomstige oogst - tenzij zij tegengestelde oorzaken opwerpen door huidige gedachte en actie. Tenzij kanker fysiek wordt overgedragen of getransplanteerd, zijn alle gevallen van kanker te wijten aan karmische oorzaken; dat wil zeggen dat ze worden veroorzaakt door de actie en interactie tussen de geest en het verlangen in het veld van iemands fysieke lichaam. Deze actie tussen geest en verlangen moet hebben plaatsgevonden in het huidige leven of in een voorafgaand leven. Als het in het huidige leven heeft plaatsgevonden, zal het worden erkend als de directe oorzaak van de kanker wanneer de aandacht erop wordt gericht. Als in het huidige leven geen van deze of vergelijkbare oorzaken is vastgesteld, waarin kanker voorkomt, dan is de ziekte te wijten aan een externe oorzaak die kan worden herkend. Men kan slechts een tijdje tegen de wet handelen, maar hij wordt tijdig gecontroleerd. De kankercel en de ontwikkeling ervan kunnen worden vernietigd, maar de kankerkiem is niet fysiek en kan op geen enkele manier worden vernietigd. De kankerkiem is astraal en is de vorm waarin de cel groeit en zich ontwikkelt, hoewel de kankercel de vorm van de kankerkiem vertoont. De kankercel en de kiem kunnen met fysieke middelen worden behandeld en getransformeerd.

Er is een behandeling voor het genezen van kanker en er zijn genezingen uitgevoerd. Genezingen zijn gemaakt door de behandeling met Salisbury. Deze behandeling is al meer dan veertig jaar bekend, maar relatief weinig artsen hebben het geprobeerd. De behandeling van ziekten in Salisbury heeft geen gunst gevonden bij de medische professie. Een paar die het eerlijk hebben geprobeerd, hebben opmerkelijke resultaten geboekt bij de behandeling van de meeste van de zogenaamde ongeneeslijke ziekten. De basis van de behandeling met Salisbury is het eten van goed geroosterd mager rundvlees waaruit alle vet en vezels en bindweefsel zijn verwijderd, en waarbij het eten gepaard gaat met het drinken van heet water niet minder dan anderhalf uur voor en na de maaltijd . Deze behandeling is voor de meeste artsen te eenvoudig en goedkoop. Niettemin treft deze behandeling, wanneer deze bewust wordt toegepast, de wortels en bewerkstelligt het genezingen van bijna elke bekende ziekte. Goed gekookt mager rundvlees, waaruit weefsel en vet is verwijderd, en water leveren het eenvoudigste en belangrijkste materiaal voor het behoud van gezonde menselijke dierenlichamen. Het eten van mager rundvlees en het drinken van zuiver water beïnvloedt het fysieke lichaam en zijn astrale tegenhanger, het vormlichaam. Mager vlees levert niet het materiaal dat gunstig is voor de groei en ontwikkeling van ziektekiemen die ziekte kunnen veroorzaken in het lichaam waarin het magere vlees wordt opgenomen. Wanneer de voedselvoorziening wordt onthouden aan een ziekte en dergelijk voedsel in het lichaam wordt opgenomen dat niet door de ziekte kan worden gebruikt, maar gezond is voor het lichaam, sterft de ziekte weg. Dus wanneer mager rundvlees in het lichaam wordt opgenomen, zal het geen voedsel leveren dat gunstig is voor de kanker of andere ziektekiemen, en als ander voedsel wordt onthouden, sterven de ongezonde gezwellen in het lichaam geleidelijk af en verdwijnen door een proces van verhongering. Dit kan jaren duren en het lichaam kan uitgehongerd lijken en zich zwak en fysiek uitgeput voelen. Deze aandoening is te wijten aan het afsterven van de zieke delen van het lichaam, maar als de behandeling in het lichaam wordt voortgezet, zal het lichaam weer gezond worden. Wat er tijdens het proces plaatsvindt, is dat het oude zieke fysieke lichaam geleidelijk wordt toegestaan ​​af te sterven en wordt geëlimineerd, en in plaats daarvan wordt er geleidelijk gegroeid en ontwikkeld, een ander fysiek lichaam opgebouwd op het magere rundvlees. Het drinken van gekookt water dat anderhalf uur voor en na de maaltijd heet wordt genomen, is net zo belangrijk als het eten van het vlees, en het vlees mag niet worden gegeten om ziekten te genezen zonder heet water te drinken en op de aangegeven tijden. Het drinken van een hoeveelheid heet water neutraliseert de zuren en schadelijke stoffen en geeft ze door aan het lichaam, en in dat water wordt deze stof doorgegeven aan het lichaam. Het vlees is het voedsel van het lichaam; het water irrigeert en reinigt het lichaam. Het magere rundvlees bouwt gezonde cellen van het lichaam, maar het vlees kan de onzichtbare kankerkiem niet raken of er direct invloed op hebben. Heet water doet dit. Heet water beïnvloedt en transformeert de kankerkiem en andere kiemen in het lichaam en past deze aan de behoeften van het lichaam aan. Het vlees bouwt het fysieke lichaam op; het water voorziet in de behoeften van het astrale lichaam.

Een op deze basis opgebouwd lichaam is schoon en gezond en is een goed werkend instrument voor de geest. Door een dergelijke behandeling wordt niet alleen het fysieke en astrale lichaam veranderd en gezond gemaakt, maar worden de verlangens ook aangetast, beteugeld en getraind. Alleen de Salisbury-behandeling van ziekten heeft rechtstreeks te maken met het fysieke lichaam dat het veld van de kankercel is en met het astrale lichaam dat de zetel is van de kankerkiem. Door de behandeling met Salisbury wordt de geest ook indirect getraind, omdat een aanzienlijke vastberadenheid en wil door de geest moeten worden uitgeoefend om het lichaam en de verlangens strikt aan de behandeling te houden. Velen falen in de behandeling omdat ze zich er niet aan zullen houden en vanwege mentale ontevredenheid en rebellie die vaak voorkomen bij degenen die het proberen en die ze niet overwinnen. Als de opstand wordt onderdrukt en onvrede wordt vervangen door een geduldige en zelfverzekerde geesteshouding, zal onvermijdelijk een remedie tot gevolg hebben. Door het lichaam volgens redelijke methoden te trainen, wordt de geest zelf geïnstrueerd door de operatie en leert niet alleen beheersing van het lichaam, maar ook van zijn eigen onrust en rusteloosheid. Wanneer er een harmonieuze relatie is tussen het lichaam en de geest, kan ziekte geen thuis vinden in dat lichaam. De kankerkiem en de cel zullen geen ziekte veroorzaken tenzij de constitutie van het lichaam ze niet kan gebruiken. Er zijn veel kankerkiemen en cellen in bijna elk menselijk lichaam. In feite zwermen talloze bacteriën in het menselijk lichaam. Elk van deze zal virulente ziekten veroorzaken als de toestand van het lichaam niet zo is dat de kiemen op orde blijven en een goed georganiseerd lichaam behouden. Kiemen van ziekten die nog onbekend zijn, krioelen in het lichaam, maar het lichaam en de geest hebben nog niet de voorwaarden verschaft waardoor deze kiemen de wereld bekend zullen worden als speciale ziekten. Ze kunnen op elk moment tot bewijsmateriaal worden opgeroepen wanneer de geest zich bewust wordt van de mogelijke ziekte en de pathologische omstandigheden worden verschaft door onjuist eten en leven.

De kankerkiem en de cel behoren tot de periode in de geschiedenis en ontwikkeling van het menselijk ras toen het menselijk lichaam bi-seksueel was. In die periode zou het onmogelijk zijn geweest om de ziekte nu kanker te laten noemen, omdat dat de normale cel was die werd gebruikt bij het opbouwen van lichamen. Ons huidige ras heeft een punt in zijn evolutie bereikt dat het op hetzelfde niveau brengt als datgene wat het ras in zijn involutie passeerde, dat wil zeggen het gebied waarop de involutie of ontwikkeling van bi-seksuele mannelijke - vrouwelijke lichamen in de seksuele mannelijke lichamen en vrouwelijke lichamen die we nu kennen.

Het fysieke lichaam wordt opgebouwd en onderhouden door een constante creatie en vernietiging van bacteriën. Het is een oorlog van de bacteriën. Het lichaam is opgericht volgens een bepaalde vorm van overheid. Als het zijn vorm van overheid behoudt, handhaaft het orde en gezondheid. Als de orde niet wordt behouden, komen tegengestelde facties de regering binnen en veroorzaken ze wanorde, als ze geen revolutie of dood veroorzaken. Het lichaam kan niet inactief of passief blijven. De legers van kiemen die het lichaam opbouwen en andere legers van kiemen die het verdedigen tegen de aanvallen en invasie van tegengestelde kiemen moeten de indringers kunnen vangen en assimileren. Dit gebeurt wanneer het lichaam gezond voedsel eet, zuiver water drinkt, diep frisse lucht inademt en de mens gezonde gedachten heeft en probeert te denken aan invloeden en acties volgens de juiste motieven.

HW Percival