The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK VIII

NOETISCHE BESTEMMING

sectie 4

De intelligentie in de natuur komt van menselijke wezens. De aantrekkingskracht van de natuur voor licht. Verlies van licht in de natuur.

natuur behoeften Licht van Intelligenties en in de menselijke wereld van niet de tijd of krijgt het door de mens het denken en gedachten, die het overbrengen Licht dat de mens van hun begrip- sferen. De Licht gaat niet rechtstreeks in natuur. De Licht van de begrip- atmosfeer moet eerst in de mentale atmosfeer gaan waar het diffuus wordt en zich ermee vermengt verlangen, die vanuit de psychische atmosfeer in de mentale atmosfeer komt. De Licht is niet in de verlangen, maar is eraan gebonden in een gedachte. De gedachte is bedacht of vermaakt in het hart en komt voort uit de hersenen. Opdat de Licht van de intelligentie kan ingaan natuur, een handeling van het lichaam is nodig om de gedachte of een deel ervan naar buiten te brengen. Zonder een handeling van het lichaam de Licht vanuit de mentale atmosfeer kan niet naar buiten gaan natuur. natuur wil daarom handelingen van menselijke lichamen, om er doorheen te komen Licht van Intelligenties. Daartoe, natuur met de schommel van de adem en reikt door een zinsobject door het systeem van een van de zintuigen naar de dader, en trekt aan de verlangen, om de mens een fysieke handeling te laten uitvoeren. De Licht van de intelligentie gaat in natuur met in de titel het denken en gedachten, door de openingen van het lichaam.

natuur zoekt Licht, leven, vormen en verlangen, geen van alle heeft. Het zoekt ze zoals een droge grond water zoekt, zoals vuur hout zoekt, negatief negatief positief. Er is in alles een drang tot ontplooiing en groei door combinatie materie. Zonder Licht en zonder verlangen natuur moet inert blijven; met Licht en verlangen natuureenheden combineren en vooruitgaan door leven door groei als vormen en zo worden bewust in hogere graden.

natuur krijgt de Licht van de mens gedachten en uw verlangen van de belichaamde delen van doeners. daarom natuur trekt constant aan de doeners in menselijke lichamen om te krijgen wat het in stand zal houden en vooruit te helpen. begeerte is de drijvende kracht binnen de formulier en structuur van het dier en de plant. begeerte en uw Licht zitten in de organismen van natuur als instinct, dat helpt bij het selecteren eten, in zelfbescherming en in voortplanting.

Omdat natuur hangt af van doeners in menselijke lichamen voor alles wat het is in lichamen en in vormen, en voor het instinct dat de acties van de dierlijke en plantaardige organismen leidt, en vanwege de elementair, universele drang naar samenstellen, combineren, groeien en vooruitgang, natuur trekt aan doeners in menselijke lichamen. Het trekt op het fysieke vlak, op het vormvlak, op de leven vliegtuig en op de licht vliegtuig. De directe aantrekkingskracht is echter alleen van het fysieke vlak. Het trekt door het zien, gehoor, proeven en ruiken, en door fysiek contact. Het doet dit via de vier zintuigen en door contact op te nemen met de gevoel-Enverlangen van de doener door het viervoudige fysieke adem, de zenuwen, de drie fijnere lichamen en de adem-vorm.

Elk van de zintuigen werkt met een reeks zenuwen en alle vier de sets lopen tegen het lichaam aan en maken deel uit van het onvrijwillige zenuwstelsel. In dit systeem is de adem-vormverbonden met alle delen van het lichaam door middel van de drie binnenste lichamen. De adem-vorm is voor het fysieke sfeer enigszins als de dader is aan de psychische sfeer. De formulier van de adem-vorm is passief; de adem, de actieve kant, is het viervoudige fysieke adem. De adem ademt niet; het is dat wat het fysieke lichaam gaande houdt en contact maakt tussen de vier zintuigen en de dader.

Indrukken van zien, gehoor, proeven en contact door geur bereik De dader via het corresponderende fysieke lichaam, het zintuig, de vertakkingszenuwen van zijn systeem, het onvrijwillige zenuwstelsel, de adem-vorm en dat adem stroom van het viervoudige fysiek adem wat overeenkomt met de zin en het lichaam. Wanneer lichamelijk contact veroorzaakt gevoelens, indrukken van contact bereiken de dader via de aangeraakte zenuw, het gevoel van geur, de zenuwen van het spijsverteringssysteem, het vaste lichaam, de adem-vorm en de aarde of spijsvertering adem. De indrukken die ontstaan ​​zijn door te zien, gehoor en proeven moet gaan naar en door de zin van geur aan de adem-vorm en de aarde adem bereikt de dader, voordat ze kunnen worden opgemerkt als bezienswaardigheden, geluiden en smaken. De drie zintuigen en de drie stromen van de adem dan geur en de aarde adem, zijn genomen door de adem-vorm en de aarde adem aan de dader. Deze drie zintuigen en ademhalingen raken het gevoel van geur, dan de adem-formulier en de aarde ademt in het hoofd, en gaat via het onvrijwillige zenuwstelsel naar de zonnevlecht en vandaar naar het einde van het ruggenmerg, waar de adem van de aarde de indruk overbrengt en de dader zien, horen en proeven. Zo bereiken alle zintuiglijke indrukken de dader door contact, door de zin van geur, de adem-formulier en de aarde ademen. Maar door te zien, gehoor en het proeven van het contact is niet onmiddellijk. Bij ruiken en voelen bij aanraking is het onmiddellijk.

Wanneer iets wordt gezien, is het gevoel van zicht voert een dubbel uit functie. Eerst gaat het naar de stralingsdeeltjes materie die door elk object worden weggegooid en ze in de gezichtslijn richten; dan zendt het de foto die ze in het oog hebben gemaakt door naar de zenuwen van zicht. De zintuigen van gehoor en proeven werk op dezelfde principe. Dat geldt ook voor het gevoel van geur. Dit alles is ogenblikkelijk.

Echter, wanneer het gevoel van geur verzendt aanraking het werkt op een andere principe. Het stelt niet scherp materie in de lijn van ruiken, maar het laat een elementair ga in de zenuwen die worden aangeraakt. De elementair, wanneer in de zenuwen, is een sensatie aan de dader, zoals plezier or pijn.

natuur gebruikt objecten op het fysieke vlak om de verlangen van de dader en uw Licht van de Intelligentie. natuur kan reacties krijgen van de dader en met hen wat het nodig heeft, want een menselijk lichaam is iets van natuur, en is tegelijkertijd niet de tijd of het instrument van de dader. De vier zintuigen, ademhalingen en systemen in het viervoudige lichaam staan ​​in contact met de drie delen, ademhalingen en sferen van de Triune Self, en aan de andere kant met de vier werelden van natuur.

De zeven gezichts- en vijf andere openingen behoren tot natuur, maar worden gebruikt door natuur en door de dader. natuur gebruikt ze om in het lichaam te reiken, om verbinding te maken met de adem-vorm; de dader gebruikt ze om verbinding te maken met objecten op het fysieke vlak. natuur begint haar trekken door een van haar vier zintuigen en haar systeem. Zo natuur is verbonden met de dader, boven en onder, in een menselijk lichaam.

Er zijn twee zenuwbanen of koorden of buizen in het lichaam, één voor natuur en de andere voor de dader, die in het perfecte lichaam verbonden waren, (Fig. VI-D). In de mens de natuur-tract is het spijsverteringskanaal, van mond tot anus. Het gevoel van geur heeft rechtstreeks de leiding over dit traktaat, maar de drie andere zintuigen zijn ermee verbonden, handelen ernaar en beïnvloeden het. Het andere kanaal, het ruggenmerg en de einddraad, is momenteel bestemd voor de dader van de Triune Self; het reikt van de eerste halswervel tot de punt van de terminale gloeidraad aan het einde van de wervelkolom; de dader gebruikt dit traktaat niet zoals het zou kunnen, maar gebruikt in plaats daarvan organen; deze organen zijn het hart en de longen, de nieren en bijnieren, en de mannelijke en vrouwelijke organen, die de tussenpersoon zijn voor de natuur traktaat en de dader kanaal.

De lichaamsdelen bevinden zich in en staan ​​in verbinding met de vier werelden; het hoofd met de licht, de borstholte met de leven, de buikholte met de formulier, en de bekkenholte met de fysieke wereld. Het hoofd wordt nu echter gebruikt voor de fysieke wereld en de bekkenholte voor de licht wereld. Dat is zo omdat de kenner denkerEn dader als geheel hebben zich uit het lichaam teruggetrokken. De hersenen in het hoofd zijn ingenomen door het deel van de dader dat is in het lichaam en de bekkenorganen zijn toegewijd aan en worden gecontroleerd door de voortplantingsorganen functies in het lichaam.

De vier systemen zijn gerelateerd aan en lopen door de vier secties. In deze organisatie natuur trekt aan de dader op een licht, met en door de viervoud adem. Het generatieve systeem wordt beheerd door de elementair functioneren als het gevoel van zicht. Door het generatieve systeem het gevoel van zicht kan indirect handelen vanuit de vier niveaus van de fysieke wereld natuur, en op de drie delen en de drie sferen van de Triune Self, en zo kan krijgen Licht van de dader op een natuur. Enkele van de organen van het generatieve systeem, waarmee verbinding wordt gemaakt natuur via het onvrijwillige systeem zijn: op de licht de ogen en hun zenuwen schaven; op de leven het hart en de longen en hun zenuwen schaven; op de formulier schaven de nieren en bijnieren en hun zenuwen; op het fysieke vlak de geslachtsorganen en hun zenuwen.

De Triune Self kan via het vrijwillige zenuwstelsel in contact komen met organen van het generatieve systeem; er kan contact worden opgenomen met de hypofyse Ik-heid en het pijnappellichaam door selfness; het hart en het cerebellum door juistheid en de longen en het cerebrum door reden; de nieren worden gebruikt door gevoel en de bijnieren door verlangen. Dus de Triune Self kan werk het generatieve systeem via het cerebellum, het hart en de nieren, en via drie hersenen, het cerebrum, de longen en de bijnieren. Het doet dit momenteel niet, maar via deze organen het gevoel van zicht krijgt nu Licht van de dader op een natuur.

De aantrekkingskracht van natuur wordt uitgeoefend vanaf de licht niveau van de fysieke wereld, door het generatieve systeem en door de zin van zicht door de ogen en de mannelijke of vrouwelijke organen, en vooral de testikels en eierstokken. Door middel van de zicht achtereenvolgens handelend op de gebieden van de fysieke wereld, - op de licht vliegtuig door de ogen, op de leven vliegtuig door het hart en de longen, op de formulier door de nieren en bijnieren, en op het fysieke vlak door de geslachtsorganen - er is eindelijk een actie op de adem-vorm door de aarde adem terwijl het uitademt door de geslachtsdelen. De trekkracht wordt vanuit de adem overgedragen in de nierenformulier aan de gevoel van de dader, En vervolgens verlangen, in de bijnieren, snelt naar het hart.

In het hart, als juistheid wordt overwonnen of vormt geen barrière, het denken wordt gestart, wat trekt Licht van de mentale sfeer. Het hart en het cerebellum en de longen en het cerebrum werken samen en de hersenen verspreiden het Licht die is vermengd met verlangen in het hart en de longen voor het denken en gedachten. De aantrekkingskracht van natuur ligt direct aan de dader. Licht valt flauw in de gedachten zoals ze worden afgegeven door de hersenen, en omdat ze worden uitgedrukt in handelingen, objecten of gebeurtenissen. Of vooral als er een seksuele spasme is, de Licht bladeren, die vervolgens door de hersenen worden neergeslagen en langs het ruggenmerg naar de achterkant van de rug en langs de nieren naar buiten worden getrokken natuur. Het seksuele brein, de testikels of eierstokken beïnvloeden het psychische brein, de bijnieren; dat het mentale brein, de longen beïnvloedt; en dat beïnvloedt de begrip- hersenen, het cerebrum; en dit alles veroorzaakt de Licht van de begrip- sfeer naar werk op een natuur. Zodanig noetische bestemming in dit niet de tijd of. De fysieke menselijke wereld van natuur heeft seks en geslachtsorganen; de dader heeft geen seks en geen geslachtsorganen.

De adem-vorm, Als de formulier en uw adem, wordt gebruikt door de dader als de brug waar het overheen gaat natuur en natuur steekt er overheen. De kruisingen van alle vlakken worden gemaakt op het fysieke vlak in een menselijk lichaam en door middel van de aarde adem.

Het ademhalingssysteem werkt door het gevoel van gehoor en via dat systeem dit elementair kan indirect handelen vanuit de vier niveaus van de fysieke wereld op de drie delen van de Triune Self en de drie sferen waarin ze zijn, en dus kunnen krijgen gedachten van de dader en van hen vormen op een natuur. Het ademhalingssysteem gebruikt in wezen dezelfde organen op de respectieve niveaus van de fysieke wereld als het generatieve systeem, namelijk: op het licht de oren schaven; op de leven het hart en de longen schaven; op het vormvlak de nieren en bijnieren; op het fysieke vlak de generatieve organen en de onvrijwillige zenuwen van elk van deze organen. De Triune Self gebruikt dezelfde organen, het cerebellum, het hart en de nieren, en dezelfde hersenen, het cerebrum, de longen en de bijnieren, als wanneer het in het generatieve systeem werkt.

De aantrekkingskracht van natuur via de luchtwegen wordt uitgeoefend vanuit de leven vlak van de fysieke wereld. De aantrekkingskracht is uiteindelijk altijd op de dader en dat is gebaseerd op de mentale sfeer op een Licht. Het gevoel van gehoor kan niet rechtstreeks aan de mentale sfeer. Het gevoel van gehoor handelt met de aarde adem in de generatieve delen van de adem-vorm; die een trekkracht in de nieren overbrengt naar de dader in het lichaam, en verlangen als opgewonden naar het hart gaat. Als juistheid overwonnen wordt of ermee instemt, begint mentale activiteit daar en passief denken resultaten. In passief denken er wordt alleen maar gespeeld verlangen in het verspreide Licht van de Intelligentie. Toch is dit genoeg om een ​​deel van de Licht in natuur. Indien de passief denken resultaten in actief denken of in een gedachte, meer van de Licht is gemengd met verlangen en gaat naar binnen natuur door spraak of door een gedachte. De fasen zijn als volgt: het gevoel van gehoor is de leven niveau van de fysieke wereld en na te hebben gehandeld op de tussenliggende gebieden en organen, werkt het op de adem-vorm in de geslachtsdelen, door de zin van geur en de aarde adem; dit brengt de aantrekkingskracht over op de dader, in de nieren; dan verlangen snelt naar het hart. Als juistheid wordt overwonnen of gaat ermee akkoord, het denken is begonnen en tekent Licht van de mentale sfeer. Dus een gedachte wordt daar gegenereerd en wordt afgegeven door de hersenen, of de Licht gaat uit door spraak via de mond.

De bloedsomloop wordt bewerkt door het gevoel van smaak. Wanneer natuur trekt door deze zin de zintuiglijke handelingen van de formulier vlak van de fysieke wereld om de drie delen van de Triune Self en hun sferen. natuur gebruikt het gevoel van smaak en de bloedsomloop te krijgen vormen en verlangen. De gedachten verkregen via het ademhalingssysteem zijn de modellen voor de vormen, en het gevoel van smaak krijgt het ontwerp, de details en de verlangen die de modellen invult. De verlangen is de drijvende kracht in de vorm. De bloedsomloop gebruikt in wezen dezelfde organen op de respectieve niveaus van de fysieke wereld als het generatieve systeem, namelijk op de licht de tong schaven; op de leven het hart en de longen schaven; op het vormvlak de nieren en bijnieren; op het fysieke vlak de generatieve organen; en de onvrijwillige zenuwen van elk van deze organen. De dader van de Triune Self heeft dezelfde organen, het cerebellum, het hart en de nieren, en dezelfde hersenen, het cerebrum, de longen en de bijnieren, als voor actie via het generatieve systeem.

De aantrekkingskracht van natuur door het gevoel van smaak wordt uitgeoefend vanaf de formulier vlak van de fysieke wereld. De aantrekkingskracht wordt uiteindelijk gemaakt op de mentale sfeer, als de pull effectief is. Het gevoel van smaak het uitoefenen van de aantrekkingskracht van natuur verzendt het naar de adem, die het doorgeeft aan de adem-vorm de adem flauwvalt door de geslachtsdelen. Dus de pull wordt doorgegeven aan de nieren waar de dader ontvangt het. Als er een reactie is, begint die wanneer de verlangen snelt naar het hart, en de denker ontvangt het. Als juistheid wordt genegeerd of gaat akkoord, het denken gebruikt Licht verspreid in de mentale sfeerEn een gedachte resultaten.

De spijsvertering wordt verzorgd door de elementair functioneren als het gevoel van geur. Wanneer natuur trekt door het spijsverteringsstelsel, het zintuig kan via elk van de vier niveaus van de fysieke wereld werken om het te bereiken dader en sfeer te krijgen Licht. natuur trekt door het spijsverteringsstelsel en het gevoel van geur te krijgen eten voor zijn lichamen. De eten bouwt op, exterieur en geeft fysieke lichamen aan de vormen welke natuur heeft ontvangen door de zin van smaak. Het spijsverteringssysteem gebruikt in wezen dezelfde organen op de respectieve niveaus van de fysieke wereld als het generatieve systeem, namelijk: op het licht vlak van de fysieke wereld de neus en zijn zenuwen; op de leven het hart en de longen en hun zenuwen schaven; op het vormvlak de nieren en bijnieren en hun zenuwen, en op het fysieke vlak de geslachtsorganen en hun zenuwen.

Maar anders dan bij de andere drie systemen heeft het spijsverteringsstelsel bovendien een speciale set organen: de slokdarm, de maag en het darmkanaal, een kanaal dat van de licht vlak, het hoofd, naar het fysieke vlak, de anus. De Triune Self heeft dezelfde organen, het cerebellum, het hart en de nieren, en dezelfde hersenen, het cerebrum, de longen en de bijnieren, zoals het werkt voor de generatieve, ademhalings- en bloedsomloop, maar de Triune Self raakt het spijsverteringsstelsel met deze organen en hersenen niet zo direct aan als het gebruikt of komt in contact met de andere drie systemen, omdat het niet zo nauw verbonden is met het spijsverteringssysteem. tevens de dader van de Triune Self het spijsverteringsstelsel raakt in twee organen, de maag en de lever, maar het raakt het in deze organen niet zo snel aan als bij de andere systemen.

De aantrekkingskracht van natuur via het spijsverteringssysteem wordt uitgeoefend vanuit het fysieke vlak van de fysieke wereld. De aantrekkingskracht is uiteindelijk gebaseerd op de mentale sfeer if juistheid wordt genegeerd of toestemming gegeven en de aantrekkingskracht van natuur wordt effectief. Het gevoel van geur, om de aantrekkingskracht voor uit te oefenen natuur, reikt van de licht vlak van de fysieke wereld door de neus, vanaf de leven vliegtuig door het hart en de longen, van de formulier vliegtuig door de nieren en bijnieren, en op het fysieke vlak door de urinewegen en de anus aan het einde van de spijsverteringsbuis. Het gevoel van geur brengt de trekkracht over naar de adem die het doorgeeft aan de adem-vorm de adem gaat uit door de geslachtsdelen en de uitscheidingskanalen. De trek begint bij de anus en de opening van de urinewegen en gaat verder via het spijsverteringskanaal naar de mond. Vanuit de dunne darm wordt de pull overgedragen naar de nieren waar de dader ontvangt het. De trek gaat door naar de maag en veroorzaakt verschillende afscheidingen van de organen langs het kanaal, zoals de alvleesklier en de lever. De trekkracht wordt door de nieren overgedragen via het onvrijwillige zenuwstelsel adem naar de maag, waar het als honger wordt gevoeld. Als er een reactie is, begint die door verlangen haasten naar het hart.

Daar, als juistheid wordt genegeerd of gaat akkoord, de dader kan door het denken verkrijg enkele van de LichtEn een gedachte resultaten. De Licht kan flauwvallen in een gedachte, en als eten wordt verbruikt om te voldoen aan de aantrekkingskracht, een deel van de gedachte met de Licht daarin is het uitwendig in het weefsel van het lichaam; en andere onderdelen keren terug naar natuur als uitwerpselen, die natuur gebruikt om haar structuur opnieuw op te bouwen.

De aantrekkingskracht van natuur voor de Licht dat is in de begrip- sfeer van de Triune Self begint met een ruk aan de adem, en op een niet de tijd of wanneer de adem zwaait naar de geslachtsdelen. Wanneer de trek door het spijsverteringssysteem wordt gedaan, is er een extra trek aan het einde van de spijsverteringsbuis. Deze speciale aantrekkingskracht van het spijsverteringssysteem is te danken aan de feit dat dit systeem zich op het fysieke niveau van de fysieke wereld bevindt, het gebied waar alle werelden elkaar raken, en waardoor de circulatie tussen de Triune Self en natuur wordt bijgehouden. Het spijsverteringssysteem bevindt zich op het laagste niveau, maar het is het krachtigste van de systemen. Alle werelden van natuur in contact komen met de sferen van de Triune Self alleen via het spijsverteringssysteem, dat wil zeggen via het fysieke niveau.

De dader van de Triune Self hangt af van zijn fysieke lichaam voor vooruitgang en dit lichaam is van hetzelfde niveau als het spijsverteringssysteem. De kracht van honger dwingt de dader fysiek te leveren etenEn eten, het behoud van het lichaam, houdt de dader op het fysieke vlak. De verlangen op een eten brengt de complexe relaties tot stand die de beschaving vormen. De kracht van het spijsverteringssysteem wordt ook aangetoond door de feit dat de voedingsbuis meer opneemt ruimte in het lichaam dan de andere systemen, en dat de andere systemen ondergeschikt zijn aan de vertering en assimilatie van etenfysiek worden natuur in huid, vlees, vet, bloed, botten, merg en zenuwen. De weg natuur werkt in alle systemen wordt opener weergegeven in het spijsverteringsstelsel. Daar, in de werking van peristaltiek, wordt het het gemakkelijkst gezien. Peristaltiek, de onvrijwillige contractiele bewegingen in de organen van de vier systemen, wordt overgedragen naar natuur het materiaal dat het nodig heeft nadat het materiaal wat bevat Licht. In het spijsverteringsstelsel is deze reactie op het trekken van natuur Door de adem is het meest uitgesproken.

De verbinding en onderlinge relatie tussen natuur en uw dader is gemaakt door het fysieke adem, en meer in het bijzonder door die stroom die de spijsvertering of aarde wordt genoemd adem. Beide natuur en dader werk op de adem-vorm door het viervoudige fysiek adem. natuur werkt eraan door zijn vier zintuigen en systemen, en de dader werkt eraan door zijn gevoel en verlangen.

De adem-vorm heeft twee aspecten, een negatief en een positief. Het negatieve is de formulier, het positieve is de adem en het fysieke sfeer. De materie van de adem van de adem-vorm is verfijnd materie van de vier werelden van de aardbol. De adem-vorm is verwant aan natuur en naar de dader, en de ene kant is het stromen adem die beide in staat stellen hun communicatie te maken. Terwijl de adem-vorm is negatief voor de adem en uw adem positief voor, de adem zelf is positief in haar uitademing en negatief in haar inademing. Deze adem baadt het hele lichaam in zijn getijdenstroom, wat niet waarneembaar is, behalve waar het lucht in en uit de longen brengt. Het beweegt onmerkbaar net zo veel uit het oog, of uit een porie of een ander deel, als uit de longen.

De fysieke adem heeft vier stromen, namelijk de generatieve, ademhalings-, bloedsomloop- en spijsverteringsademhalingen, en wordt door hen via de vier lichamen in verband gebracht met vuur, lucht, water en aarde in de aardbol. Het psychische, mentale en begrip- ademstromen moeten werk tot en met de vierde, de stroom genaamd de adem van de aarde, om de dader.

Wanneer natuur trekt, wat ze met een van de vier zintuigen moet doen, bereikt ze door middel van de ingoing adem met het zintuig naar de zintuigzenuwen, en dan met het zintuig door zijn systeem naar de overeenkomstige stroom van de adem, en trekt dat aan wanneer het positief is en met de aarde naar buiten stroomt adem stroom door de geslachtsdelen in het fysieke sfeer. Deze aantrekkingskracht veroorzaakt een onvrijwillige peristaltische actie in het systeem waarop natuur trekt, om uit dat systeem te komen materie en uw Licht die erin gemengd en verborgen is. De trekkracht gaat dan met de adem aan de adem-vorm en naar de geslachtsdelen en de andere delen die zich op het fysieke vlak bevinden, en vandaar naar de formulier vliegtuig en de nieren.

So natuur trekken aan het viervoudige fysiek adem veroorzaakt daardoor een peristaltische werking in de vier systemen, waardoor zichtbaar en onzichtbaar fysiek materie, waarin sommige verborgen zijn Licht, gaat in natuur direct. De aantrekkingskracht is onophoudelijk zolang de adem stroomt, maar de peristaltische resultaten zijn niet geldig Licht naar natuur zo regelmatig; soms meer, soms minder, soms nee Licht is overgemaakt. Wat dan ook licht gaat uit gaat met het uitgaande positieve adem.

Een deel ervan gaat door de twaalf openingen van het lichaam en de poriën van de huid. Dit is het ook Licht uitgevoerd door materie waar tijdens het circuleren onder de indruk van was het denken, of het is Licht wat direct is gedachte uit in natuur door de zintuigen, zoals door het oog wanneer men naar een persoon of ding kijkt. De het denken wordt meestal veroorzaakt door Elementals of gedachten die binnenkomen met de inkomende adem door de geslachtsopeningen, de navel en zenuwcentra in de bekken- en buikholten. De andere Licht dat uitgaat, doet dat ook gedachten, wanneer ze worden afgegeven door de hersenen en wanneer de persoon die ze afgeeft ze door een handeling naar buiten brengt. Dan de Licht gaat door de handeling door zicht of per woord.

Door de lichamen van kinderen niet Licht gaat uit natuur totdat ze geslachtsrijp worden. De Licht die is overgenomen van eten is ingebouwd in het lichaam, met name de botten en hersenen, via de thymusklier, waarbij de distributie wordt gereguleerd door het hypofyse-lichaam. In de puberteit wordt de thymusklier geabsorbeerd en kan daarom niet meer als stopkraan fungeren. In de puberteit is een kind verbonden met haar begrip- sfeer. Vanaf dat moment gaat het generatieve systeem uit van de functie van intrekking Licht van de twee zenuwstelsels, samen met de functie van zaadproductie.

De belangrijkste kanalen waardoor Licht is verloren in natuur zijn de geslachtsorganen. Kleding en bewegingen zien, gehoor een stem, vooral in zang, die rijk smaakt eten, geuren ruiken en een lichaam van het andere geslacht aanraken, ze suggereren allemaal seksuele aantrekkingskracht en houden vast en domineren het denken over seksaangelegenheden. Elementals kom binnen. Ze zijn seksueel sensaties. Een mens voelt deze sensaties, maar voelt de zijne niet gevoel en vergist de Elementals hij voelt en voedt, voor zichzelf gevoel. De Elementals prikkel hem, hij handelt voor hen en hij staat hen toe de Licht weg.