The Word Foundation

DE

WOORD

♑︎

Vol 18 DECEMBER, 1913. Nee 3

Copyright, 1913, door HW PERCIVAL.

Geesten.

Gedachte geesten van levende mannen.

DE gedachte geest is niet van de materie (moleculair) waaruit de fysieke geest bestaat, noch van de materie (verlangen) waaruit de verlangengeest bestaat. De gedachte geest is van materie die tot de mentale wereld behoort. De zaak waarvan gedachte-spoken worden gemaakt, is levensmaterie, atomaire materie.

Een gedachte-geest is geen gedachte. De gedachtengeest van een levende man is het ding dat wordt geproduceerd door de gecombineerde werking van zijn geest in één lijn, over materie in de mentale wereld.

De gedachtegeest is van twee soorten, de abstracte of vormloze gedachtegeest, en de gedefinieerde of afgebeelde gedachtegeest. Het abstract is gemaakt van materie in de mentale wereld, verzameld door het centreren van de geest op een onderwerp van gedachte. De gedefinieerde gedachte geest ontstaat wanneer de geest een mentaal beeld maakt en dat beeld vasthoudt totdat het vorm aanneemt. De positieve geest creëert gedachtengeesten, de negatieve geest creëert er geen, maar zijn werking draagt ​​bij aan het materiaal en de kracht van gedachtengeesten. Hun werkveld bevindt zich voortdurend in de gedachtewereld, maar sommige kunnen vorm krijgen en aan het fysieke oog verschijnen. Een gedachte geest is onderworpen aan cycli voor manifestatie en variërende activiteit, welke cycli van lange of korte duur kunnen zijn.

Er zijn gevaren en voordelen verbonden aan de invloed van gedachtengeesten. Gedachte geesten zweven over families en rassen. Zelfs het tijdperk heeft en laat zijn gedachtegeest.

De oorzaak van een gedachte-geest is een motief. De aard van het motief bepaalt de aard van de gedachte geest en de effecten van de geest op degenen die het gedraagt. Het motief in de geest zorgt ervoor dat de geest op het lichaam inwerkt. De geest is voor het ogenblik gecentreerd in het hart, en haalt daar uit het bloed bepaalde levensessentie, die opstijgt naar het cerebellum, langs de convoluties van het cerebrum gaat, en wordt beinvloed door zenuwen uit de vijf zintuigcentra. De nerveuze werking helpt bij de vorming van de gedachtespook, net als de gistingen en afscheidingen bij de vertering van het voedsel.

Deze bloedessentie en de zenuwkracht, die materie zijn (hoewel fijner dan wat onderworpen is aan chemische analyse), vormen en zijn gegroepeerd, in en door het beeld dat in de geest wordt gehouden. Dit beeld, min of meer volledig, wordt naar buiten gedreven door een van de zintuigen, door het motief. Het kan ook door het voorhoofd worden gestuurd, vanaf een plek tussen de ogen. Zoveel over de denkbeeldige geest, zoals de figuur van een persoon of iets met een mentale vorm.

De vormloze gedachte-geest is zonder een afbeelding, er is geen fysiek beeld om naar te modelleren. Maar de vormloze gedachte-geest, zoals een gedachte aan dood, ziekte, oorlog, handel, rijkdom, religie, heeft vaak evenveel of meer invloed als de afgebeelde gedachte-geest. Het materiaal dat door het lichaam wordt gebruikt, is hetzelfde, maar de zenuwkracht wordt gebruikt om de sensatie te produceren die overeenkomt met hetzelfde centrum, zoals angst zonder iets te zien of te horen, of het vasthouden van activiteit zonder een duidelijk handelen.

Wat betreft de gedachte geest geproduceerd door een individu. Er is eerst de gedachte geest geproduceerd zonder de persoon van plan of zelfs veronderstellen dat hij een gedachte geest produceert. Dan is er de gedachte geest geproduceerd met de bedoeling van de producent.

Geesten die onbewust en onbedoeld worden geproduceerd, zijn zoals de armoedespook, de rouwspook, de zelfmedelijdenspook, de somberheidspook, de angstspook, de ziektespook, de variëteitspook.

Een man die wordt achtervolgd door de gedachte-geest van armoede is iemand die voortdurend werkt en redt, omdat hij bang is dat hij in de steek gelaten zal sterven in het arme huis. In een positie van bekwaamheid en zelfs rijkdom is hij onderworpen aan de kracht van die geest, en aan de angst voor armoede en hulpeloosheid. De armoedespook van een persoon wordt veroorzaakt door de persoon die dergelijke ellende om zich heen ziet of ervan hoort en zich in dergelijke omstandigheden voorstelt. Of zijn gedachtegeest werd veroorzaakt door indrukken die hij in een vorig leven in de geest had ontvangen, doordat hij feitelijk zijn fortuin en feitelijk lijden aan armoede verloor.

Een persoon over wie een rouwspook broedt, is bedroefd door de meest onbeduidende en onbelangrijke. Hij leent problemen - als hij die niet heeft - om zijn verdrietspook te voeden. Gemakkelijke of moeilijke omstandigheden maken geen verschil. Sommigen gaan graag naar begrafenissen, ziekenhuizen, plaatsen van lijden, horen graag droevig nieuws, gewoon huilen en zich ellendig voelen en hun geest tevreden stellen.

Een zelfmedelijdende geest is een belachelijke fase van extreem egoïsme, die hem creëert en voedt.

De angstspook wordt veroorzaakt door een gebrek aan zelfvertrouwen, en het kan te wijten zijn aan een gevoel dat alleen karmische vergelding die over de angstaanjagende is, binnenkort op hem zal neerslaan. Dit kan een deel van zijn karmische straf zijn. Was zo iemand bereid gerechtigheid te ontmoeten, dan zou hij geen angstspook maken of voeden.

Een probleemgeest leidt tot problemen. De vrees voor problemen veroorzaakt problemen als er geen is, en brengt degenen naar wie de problemengeest rijdt. Waar ze ook gaan, er zijn problemen. Zo'n man zal altijd onder dingen vallen die vallen, en met de beste bedoelingen zal hij ruzie veroorzaken en zichzelf lijden.

De gezondheidsspook en de ziektespook zijn vrijwel hetzelfde. Voortdurend proberen om ziekte te voorkomen door de - wat ook wordt genoemd - gezondheidsgedachte in de geest te houden, creëert een geest van ziekte. De mensen die last hebben van een ziektespook, zijn altijd op zoek naar fysieke cultuur, nieuw ontbijt en andere gezonde voeding, worden gedreven om diëtetiek te bestuderen en voelen de geest met hun voortdurende gedachte aan deze dingen.

Een ijdelheidspook is een geestelijk ding dat op weinig substantie is gebaseerd door gedachte aan zelfgenoegzaamheid, glitter, glans en pronken, en de wens tot bewondering door wie dan ook. Alleen diegenen die van weinig gewicht zijn, en zichzelf bedriegen over hun gebrek aan verdienste en belang, creëren en voeden een ijdelheidspook. Zo'n geest eist een voortdurende verspreking van hun tekortkomingen. Deze ijdelheidspoken zijn de dingen die te wijten zijn aan de constante verandering van mode, stijlen, rages en maniertjes.

Al deze geesten behoren tot de vormloze gedachte-geesten van het individu.

Opzettelijk geproduceerde gedachte-geesten worden voor een bepaald doel geproduceerd door mensen die enkele van de resultaten kennen die voortkomen uit de productie van een gedachte-geest. Deze mensen noemen het niet bij deze naam van gedachtespook; noch wordt de naam van gedachtengeest algemeen gebruikt. Opzettelijke producenten van gedachte-geesten behoren vandaag tot de beoefenaars van Christian Science en Mental Science, onder de leden van sommige zogenaamde occulte verenigingen of geheime genootschappen, en onder de leden van het priesterschap, en er zijn hypnotiseurs en enkele onthechte personen die niet behoren tot een van deze klassen, die opzettelijk gedachtengeesten creëren.

Het is de taak van de christelijke en mentale wetenschappers om ziekten te genezen en in rijkdom en comfort te zijn. Om ziekten te genezen, 'houden ze de gedachte aan gezondheid vast' of 'ontkennen ze de ziekte'. In bepaalde gevallen creëren ze een gedachte-geest van ziekte, een gedachte-geest van krankzinnigheid, een gedachte-geest van dood, en richten ze de gedachte-geest op personen die hen in hun werk hebben tegengewerkt, hen persoonlijk of hun autoriteit hebben tegengewerkt of anderszins hun vijandschap hebben opgelopen . Welke van deze geesten het ook is, de producent maakt opzettelijk de gedachte geest en stuurt het tegen de persoon die hij wil straffen met ziekte, waanzin of de dood.

Vroeger maakten degenen die de 'Black Arts' beoefenden een klein waxenbeeld dat de persoon vertegenwoordigde waartegen de procedure moest worden ingesteld. Toen toonde de tovenaar de wasfiguur de verwondingen waarmee hij wilde dat de echte vijand werd getroffen. De tovenaar zou bijvoorbeeld spelden in het beeld steken of het beeld verbranden of zijn oog of andere organen beschadigen; en de echte persoon werd op dezelfde manier beïnvloed, volgens de kracht van de tovenaar. Het steken van de pinnen in het beeld deed de levende vijand geen pijn, maar het diende de tovenaar als een middel om zijn gedachtengeest te concentreren en te richten naar de persoon die hij in gedachten had. Tegenwoordig kan het wassen beeld al dan niet worden gebruikt. Een foto van de vijand kan worden gebruikt. En zelfs geen fysieke figuur of afbeelding mag worden gebruikt.

Sommige leden van de genoemde culten zijn bewust gemaakt van de kracht van dergelijke gedachtegesten. Zulke kwaadaardige gedachte-geesten zijn aangeduid met de uitdrukking 'kwaadaardig dier magnetisme', bedacht door mevrouw Eddy van de christelijke wetenschappers, en bekend als 'MAM'

Er zijn bepaalde geheime genootschappen waarin ceremonies worden uitgevoerd, met het oog op het produceren van gedachtengeesten die bedoeld zijn om zijn leden te dienen en anderen te beïnvloeden of hen pijn te doen.

Onder de priesterschap waren en zijn er velen die opzettelijk gedachtengeesten produceren. In de Middeleeuwen waren veel priesters die meer bekwaam waren in die wassen beelden dan de zogenaamde magiërs. Sommige priesters hebben tegenwoordig een beter begrip van de manier waarop gedachtengeesten werken en de resultaten die zij kunnen bereiken dan algemeen wordt aangenomen. Vooral terugvallers uit de katholieke kerk en personen die prominent aanwezig zijn in het leven en die wenselijk zijn voor die kerk als proselieten, voelen vaak de krachtige invloed van de gedachte-geesten gecreëerd door praktijken, individueel en gezamenlijk, van bepaalde kerkelijken. Een dergelijke beoefenaar in Italië, die de vraag beantwoordde of de katholieke kerk de macht miste die ooit door haar inquisitie werd gevoeld, en of ze de instrumenten niet opnieuw zou gebruiken als ze de macht had, zei dat martelwerktuigen grof en buiten datum en misschien nu overbodig, en dat dezelfde resultaten nu kunnen worden verkregen door methoden die lijken op hypnotisme.

De begeerte leeftijd is aan het ebben. We gaan het gedachtetijdperk binnen. De gedachte-geesten van levende mannen doen meer permanente schade en produceren meer fatale resultaten in hun leeftijd dan verlangengeesten in elke leeftijd.

Zelfs degenen die niet geneigd zijn te geloven dat ze dingen zijn als gedachtengeesten, kunnen niet nalaten de kracht van een gedachtengeest van herinnering te voelen. Zo'n geest is niet gecreëerd zoals de gedachte-geesten hierboven genoemd, en heeft geen directe invloed op iemand anders dan degene die het heeft ontstaan. De gedachte-gedachte-geest wordt gecreëerd door in een mentale vorm een ​​actie te brengen die eenmaal onwetend is gedaan of die schandelijk is weggelaten, waardoor een prikkelend gevoel van onwaardigheid, kleinheid en spijt ontstaat. Rond dit gevoel clusteren de gedachten van de persoon, totdat ze een permanente mentale vorm krijgen. Dan is er een geheugenspook. Het verschijnt van tijd tot tijd en is als een skelet in een kast. Iedereen die actief is geweest in de wereld kent precies zulke geesten, die soms zijn eigen leven overschaduwen.

(Wordt vervolgd)