The Word Foundation

DE

WOORD

Vol 23 JULI, 1916. Nee 4

Copyright, 1916, door HW PERCIVAL.

GEESTEN DIE NOOIT MANNEN WAREN

Het 'grote werk' van de alchemist

HET werk van de alchemisten was met elementalen in de eigen lichamen en in de natuur van de alchemist, met als doel bewuste onsterfelijkheid voor zichzelf te verkrijgen en het "Grote Werk" te tonen aan anderen voor wie het mogelijk was om het te doen, of op zijn minst te begrijpen en waardeer het. De alchemisten wisten hoe de elementen vuur, lucht, water en aarde in neerslag worden gemengd als metalen; hoe de metalen, stenen, planten, geluiden en kleuren werken door sympathie en antipathie op menselijke lichamen en in de natuur; hoe elementalen worden gebonden in metalen, en hoe losgemaakt en opnieuw gebonden. Ze kenden de neutrale toestanden waardoor metalen van de ene staat naar de andere gaan in neerslagen, transmutaties en sublimaties. Ze creëerden elementalen die hen hielpen bij hun alchemistische werken en stonden bekend als familiars.

De alchemisten hebben bij het spreken over de processen in het menselijk lichaam veel termen gebruikt die van toepassing zijn op hun werk met de metalen. Dit is een reden voor de vreemde woordenschat die in alchemistische geschriften wordt gevonden. Andere redenen waren dat ze geen informatie konden communiceren, omdat de kerk machtig was en tegen hen was, en omdat koningen en edelen hen ter dood zouden brengen, hetzij nadat hun geheim van het maken van goud was verkregen of omdat ze hadden nagelaten te doen wat werd geëist van hen door zulke despoten die verhalen over het magische goud hadden aangetrokken.

De terminologie die door de alchemisten werd gebruikt, werd gedeeltelijk overgenomen uit enkele van de processen van hun werk. Ze haalden uit de Mysterium Magnum; ontdekte het Alcahest en het Organum; gebruikte zout, zwavel en kwik met de vier elementen vuur, lucht, water en aarde; mengde de gluten van de witte adelaar met het bloed van de rode leeuw; voerde het Mystieke Huwelijk van Christos uit met Sophia. Toen ze hun werk hadden gedaan, werden ze bezeten door de Steen der Wijzen en het Levenselixer. Daarna konden ze alle onedele metalen in puur goud veranderen, letterlijk en figuurlijk, en konden ze voor altijd in hun lichaam onsterfelijk leven, gemaakt door hun levenselixer.

Wat het werk was en is.

Het werk van de ware alchemist was om de elementalen in zijn eigen lichaam te beheersen, zijn dierlijke verlangens te onderwerpen en te benutten, en zijn energieën te richten en te transmuteren om nieuw leven en nieuwe krachten in zichzelf te creëren. Door dit werk verwierf hij zijn levenslange bewuste onsterfelijkheid. Hij was in staat om anderen in de kunst te onderwijzen en had een gunstige invloed op degenen om hem heen, in steeds grotere kringen.

De oorzaak van het falen van alchemisten.

De alchemist die probeerde zijn innerlijke krachten om te zetten in de transmutatie van fysieke metalen en de productie van goud, voordat hij de steen der wijzen had bereikt, zou misschien kunnen slagen in de transmutatie van metalen en in het maken van goud, maar hij zou falen in zijn ware werk. De elementalen waarmee hij had gewerkt, zouden uiteindelijk op hem reageren en hem omverwerpen, omdat hij de geesten in zichzelf niet had overwonnen. Een van de uitspraken van de alchemisten was dat je om goud te maken eerst goud moet hebben om aan het werk te beginnen. Als hij niet eerst het goud in zichzelf had geschapen, zou hij volgens de wet geen goud buiten kunnen maken. Om goud van binnen te maken, moet hij zijn elementalen in hem hebben beheerst en ze naar die zuivere staat hebben gebracht die 'goud' wordt genoemd. Dat gedaan had, kon hij met veiligheid zijn werk met louter metalen uitvoeren.

Transmutaties van metalen, kleuren en geluiden.

De alchemist kende de bijzondere relatie tussen alle metalen en kleur en geluid. Kleur en geluid zijn elementalen in de bol van water. Deze elementalen kunnen zich manifesteren als metalen, waarbij metalen de eerste concrete uitdrukking zijn van elementalen in fysieke vormen. Kleur en geluid zijn converteerbaar in elkaar, in de psychische wereld. De metalen zijn transmutaties van kleurelementen en geluidselementen. Want wat een kleur is in de psychische wereld kan erts worden op aarde. Dus wat een bepaalde violette astrale materie is, verandert, als het fysiek wordt neergeslagen, in zilver. Nogmaals, een bepaald astraal geluid kan worden neergeslagen als aards zilver. Wanneer de basismetalen hun volledige groei hebben bereikt, worden ze puur goud. De alchemisten wisten dat metallisch goud kan worden gemaakt door transmutatie of groei van een basismetaal. Goud is het juiste mengsel van zilver, koper, tin, ijzer, lood en kwik.

Sympathie of antipathie tussen geesten en objecten.

Metalen hebben een enkelvoudig effect op elementalen, waarmee ze zo nauw verwant zijn. Het brede veld van "Sympathie en antipathie" wordt hier geopend. Het elementaire in het metaal is het pure element (occulte element) in het metaal. Het straalt of trilt een invloed uit, die niet alleen op zijn verwante elementalen inwerkt, maar een bijzondere invloed heeft op gevoelige personen door de elementalen daarin rechtstreeks te bereiken. Dit feit kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder sympathische genezing. De alchemisten wisten van de elementaire kracht van antipathie en sympathie in metalen en planten, en gebruikten het bij het genezen van ziekten. Ze wisten van de speciale tijden waarin kruiden moesten worden verzameld om een ​​sympathiek resultaat te produceren, of het tegenovergestelde. Ze wisten van de principes die actief zijn in destillaties, congelaties, zuiveringen van eenvoud, en dus produceerden ze de resultaten die ze wilden door sympathie en antipathie.

(Wordt vervolgd.)