The Word Foundation

DE

WOORD

Vol 24 OKTOBER, 1916. Nee 1

Copyright, 1916, door HW PERCIVAL.

GEESTEN DIE NOOIT MANNEN WAREN

Dromen.

HET wakkere leven van de mens met zijn fenomenen wordt veroorzaakt door elementalen, zoals tot nu toe werd aangetoond. Alle gebeurtenissen in het leven, inclusief alle daarmee verbonden processen, zijn alleen mogelijk door de werking van natuurgeesten. Hun werkgebied is niet beperkt tot de fasen van het wakkere leven van de mens. Dromen worden ook veroorzaakt door de actie van elementalen. Dromen zijn het gebruik van een of meer van de zintuigen; en de zintuigen zijn elementalen in de mens. (Zien Het WoordVol. 20 p. 75.) Dromen zijn in eerste instantie het vormgeven van subtiele materie op een manier die overeenkomt met zinnelijke ervaringen van zijn wakende leven. Zulke dromen worden geproduceerd door de reactie van natuurelementen in de elementen buiten op de elementen in de mens.

Wakker worden en dromen zijn twee kanten van de ervaringen van dezelfde zintuiglijke man. Het wezen dat droomt is de zintuiglijke mens; de geest droomt niet, hoewel de geest in de zintuigen de rapporten van de zintuigen waarneemt van wat ze ervaren. Het wordt zowel beïnvloed in de wakende droom, die leven wordt genoemd, als in de slaap die dromen wordt genoemd. Het ene soort dromen is net zo goed als het andere, hoe wakker de dromer ook denkt te zijn. In wakende toestand beschouwt de man deze ervaringen in slaap als dromen. In de slaap, als hij daar in staat is om de omstandigheden van de twee staten te waarderen, beschouwt hij de gebeurtenissen in zijn wakende leven als onwerkelijk en ongegrond en afstandelijk als hij zijn dromen beschouwt als hij eraan denkt terwijl hij wakker is.

Dezelfde zintuiglijke wezens die het wakende leven ervaren, handelen in dromen. Daar reproduceren ze ervaringen die ze hebben gehad; of ze hebben of ze creëren nieuwe in lijn met die ze hebben gehad. De aanblik in de mens is een wezen gevormd uit het vuurelement in de natuur. Deze geest, soms alleen, soms met de andere zintuigen, ziet en wordt beïnvloed door vormen en kleuren in de natuur, in de wakende toestand of in de droomtoestand. De gezonde zin in de mens is gecreëerd uit het occulte element van lucht. Dit wezen, net als de vuurspook, ervaart met of zonder de andere zintuiglijke wezens in de mens, alle geluiden. De smaak is een wezen dat wordt ontleend aan het subtiele element water en, met of zonder de hulp van de andere zinselementen, smaken. Het reukvermogen in de mens is een wezen dat uit het aardelement wordt getrokken en het ruikt lichamen, hetzij samen met de andere zintuigwezens of alleen. Het tastgevoel in de mens is ook een elementair element, dat echter nog niet zo volledig is gevormd als de andere zintuigen. Het wordt gevormd.

Als iemand zijn dromen kan analyseren, weet hij dat hij soms in dromen ziet, maar niet hoort of proeft of ruikt, en op andere momenten hoort en ziet hij in dromen, maar proeft of ruikt hij misschien niet. Dit komt omdat het ziende element soms alleen en soms in samenhang met de andere zintuiglijke elementen handelt.

De meeste dromen zien vooral. Een kleiner aantal houdt zich bezig met horen. Proeven en ruiken spelen een ondergeschikte rol. Zelden of nooit droomt men ervan iets aan te raken of te grijpen of te nemen of vast te houden. De reden daarvoor is dat ruiken en proeven niet zo volledig gevormd zijn als zien en dat aanraking nog minder ontwikkeld is. Het oog en het oor als organen zijn vollediger ontwikkeld dan de organen voor proeven en ruiken. Er is geen buitenorgaan om te voelen. Het hele lichaam kan voelen. Gevoel is nog niet gecentraliseerd in een orgaan, net als de andere zintuigen. Deze externe omstandigheden geven aan dat het elementaire dat als het specifieke zintuig werkt, meer ontwikkeld is in het geval van zien en horen dan in het geval van proeven en ruiken. Of ze nu wel of geen speciale organen hebben, al deze zintuigen werken via zenuwen en een zenuwstelsel.

De functie van de wakende aanblik is, grof gezegd, het uitgaan van een deel van de aanblik elementair en dichterbij of verder van het object gezien gezien, volgens de helderheid van het object, stralen die te allen tijde uit dat object afkomstig zijn. De functie van de andere zintuigen is vergelijkbaar. Het is daarom niet onnauwkeurig om te zeggen dat de zintuigen objecten ervaren of onder de indruk zijn of waarnemen. Elk zintuig heeft zijn orgaan nodig om door te werken, behalve in het geval van voelen, waar de sensorische zenuwen volstaan. Dit alles is van toepassing op de waaktoestand.

Het verschil tussen het wakende en het dromende leven is dat de zintuigen bij het ontwaken handelen via hun specifieke zenuwen en organen. In de droom hebben de zintuigen hun fysieke organen niet nodig, maar kunnen ze direct handelen met subtiele fysieke of astrale materie in verband met natuurgeesten in de externe natuur, op de zenuwen. Hoewel de zintuigen de organen in de droom niet nodig hebben, hebben ze wel de zenuwen nodig.

De reden voor het denken van de mens dat alleen de fysieke wereld echt is en dat dromen onwerkelijk zijn, is dat zijn zintuiggeesten individueel niet sterk genoeg zijn en niet genoeg zijn opgebouwd om onafhankelijk van hun fysieke zenuwen en organen in de fysieke wereld te handelen, en daarom niet in staat om los van en onafhankelijk van het fysieke lichaam te handelen in de astrale of droomwereld. Als de zintuiglijke geesten in de astrale wereld zouden kunnen handelen zonder verbinding met hun fysieke organen en zenuwen, dan zou de mens geloven dat die wereld echt en fysiek onwerkelijk is, omdat de sensaties van de astrale werelden fijner en scherper zijn en intenser dan de sensaties geproduceerd door grove fysieke materie. De realiteit is niet absoluut, maar is relatief en veel beperkt.

De realiteit van de mens is wat hij het leukst vindt, het meest waardeert, het meest vreest, het meest overtuigend is in zijn effecten op hem. Deze waarden zijn afhankelijk van zijn gevoelens. Na verloop van tijd, wanneer hij in staat is om in het astrale te zien en te horen en te proeven en te ruiken en te voelen, zullen de gewaarwordingen zoveel fijner en krachtiger zijn dat hij ze beter zal waarderen, meer waardeert, meer bang is, meer belang hecht aan hen, en dus zullen ze reëler zijn dan het fysieke.

Dromen zijn op dit moment meestal foto's, en een natuurgeest, dat optreedt als het gezichtsvermogen van de mens, produceert deze foto's voor de mens. Interessant is de manier waarop de kijkgeest in een droom dient om een ​​beeld aan de dromer te tonen.

Wanneer een persoon in slaap valt, beginnen dromen, of ze nu worden herinnerd of niet, vanaf het moment dat het bewuste principe in de mens het hypofyse-lichaam verlaat. Ze gaan door terwijl dat principe in de zintuiglijke zenuwgebieden van de hersenen blijft, zoals de oogzenuw, en in de mysterieuze ventrikels van de hersenen totdat het bewuste principe ofwel in de cervicale wervels overgaat of boven het hoofd stijgt, zoals gewoonlijk. In beide gevallen heeft het bewuste principe geen contact met de hersenen. De man zou daarom bewusteloos zijn. Hij heeft geen dromen, terwijl hij zich in een van die staten bevindt en geen aandacht schenkt aan de zintuiglijke indrukken, hoewel de elementalen sommige ervan naar het menselijke elementaire kunnen brengen. Het menselijke elementaire reageert niet, omdat de kracht die het bewuste principe eraan geeft wordt afgesloten. Het menselijke elementaire zorgt niettemin voor het lichaam in slaap, door het toezicht te houden op de onvrijwillige functies die zich voordoen tijdens het verlaten, de slaap genoemd.

Het schrijven van dromen, hun soort en oorzaak, zou zoveel ruimte nodig hebben dat een afzonderlijke verhandeling nodig zou zijn, en zou vreemd zijn aan het onderwerp. Daarom wordt hier slechts zoveel vermeld als nodig is voor een fundering: om enkele van de acties van natuurgeesten in dromen te begrijpen wanneer ze beelden voor de dromer brengen, hetzij in de uitoefening van zijn wakend verlangen, om plezier of angst te geven, of als ministers van de geest om verlichting en waarschuwingen te brengen, en wanneer een man of vrouw een element aantrekt of creëert dat een succubus of een incubus wordt.

Beelden worden aan de dromer getoond terwijl het bewuste principe zich nog steeds in het gebied van de zintuigen bevindt en in de rijken van de hersenkamers. De afbeeldingen worden getoond door het vuurelement dat dient als het gezichtsvermogen, en zijn erdoor gevormd uit het chaotische vuurelement of zijn feitelijk bestaande scènes die het direct ziet, door wat helderziendheid wordt genoemd. Dit is een klasse dromen.

Een beeld wordt gevormd als een originele productie door de gezichtsgeest die het heeft gemaakt uit de vage materie van het vuurelement, telkens wanneer een verlangen dat in wakende toestand was gehouden sterk genoeg was om de geest de aard van het beeld te suggereren . Wanneer het lichaam slaapt, trekt de vuurspook, handelend op de suggestie van het verlangen, het vuurelement in vorm om het voorgestelde beeld te presenteren. Zo hebben mensen in dromen waar hun verlangen hen toe leidt en waar de geest mee instemt.

Als verlangens verband houden met horen, proeven of ruiken, of voelen, dan werken de andere elementalen met de gezichtsgeest en worden andere elementen dan het vuurelement aangetrokken om de sensatie te produceren die gewenst was in de waaktoestand. Foto's denken na omdat mannen hun gezichtsvermogen meer gebruiken dan alle andere zintuigen en meer worden beïnvloed door bezienswaardigheden dan door andere zintuiglijke indrukken. Zo'n foto kan maar een deel van een seconde duren; de dromer is niet in staat om de tijd te bepalen waarin de droom duurde.

De andere soort in deze klasse van dromen zijn afbeeldingen van iets dat in de natuur bestaat en dat het zicht elementair waarneemt en dat dus wordt waargenomen, dat wil zeggen, gedroomd door de dromer. Het zicht bij het zien van deze scènes verlaat het fysieke lichaam niet. Voor zover het niet wordt beperkt door de fysieke organen noch het zicht wordt belemmerd door grove fysieke materie, kan het direct op objecten op verre plaatsen kijken of in de astrale werelden kijken.

Deze dromen worden zo veroorzaakt door de zintuigen die worden aangestoken door de verlangens van de dag, of door de zintuigen die ongecontroleerd rondlopen en elementen van buiten aantrekken. Met dergelijke dromen heeft iemands bewuste principe niets te maken.

Er zijn dromen die van een andere klasse zijn, veroorzaakt door de wil van de geest om allerlei soorten persoonlijkheidsinformatie over te brengen. Zo'n gemeente kan verlichting hebben gebracht in filosofie, wetenschap, kunst en de occulte verleden en toekomstige vooruitgang van de aarde en haar rassen. Daartoe kunnen verslagen van het verleden aan de dromer worden voorgelegd, of kunnen verborgen processen van de natuur aan hem worden getoond, of kunnen symbolen worden geïllustreerd en hun betekenis zichtbaar aan hem worden uitgelegd. Elementaire elementen kunnen ook worden gebruikt door het bewuste principe om waarschuwingen, profetieën of advies te geven over het optreden van kritieke gebeurtenissen die de dromer, of iemand die met hem verbonden zijn, beïnvloeden.

Zulke instructie door middel van geesten wordt gegeven in deze dromen, waar de Hogere Geest de persoonlijkheid niet rechtstreeks kan bereiken. De geïncarneerde geest heeft tot nu toe geen voldoende sterke band opgebouwd met zijn hogere deel niet geïncarneerd, om het hogere deel in staat te stellen direct met het geïncarneerde deel te communiceren. Daarom worden dromen gebruikt als communicatiemiddel, wanneer verlichting noodzakelijk is. Welke instructie of waarschuwing er ook wordt gegeven, elementalen worden gebruikt om de afbeeldingen of symbolen met het bericht te maken. De taal van de zintuigen is niet de taal van de geest, daarom worden symbolen gebruikt om de bedoelde boodschap te geven. Deze symbolen, geometrisch of andere, zijn zelf elementair en de afbeeldingen of wat dan ook in het bericht wordt gebruikt, zijn elementaire elementen die als afbeeldingen verschijnen. Deze moeten, wanneer ze uit iemands Hogere Geest komen, wel degelijk indruk maken op de bedoelde boodschap, op de dromer, als de dromer zal proberen die boodschap te krijgen.

Wanneer de dromer te stomp is of zich niet inspant om de betekenis te krijgen, wil hij misschien een ziener voor een interpretatie. Maar tegenwoordig zijn zieners uit de mode, en dus zoeken mensen een droomboek of een waarzegger om hun dromen te interpreteren, en natuurlijk blijven ze zonder verlichting of krijgen ze een verkeerde interpretatie.

De elementalen die in dromen verschijnen als afbeeldingen of als symbolen of als engelen, handelen niet intelligent met hun eigen begrip, omdat ze er geen hebben. Ze handelen in de volgorde van intelligenties of van de eigen geest van de dromer.

(Wordt vervolgd.)