The Word Foundation

DE

WOORD

Vol 24 MAART, 1917. Nee 6

Copyright, 1917, door HW PERCIVAL.

GEESTEN DIE NOOIT MANNEN WAREN

Geesten handelen instinctief, niet intelligent.

WANNEER een man vertrouwen in zijn geluk heeft, handelt hij spontaan, zonder aarzeling. Er is een gevoel van intimiteit met het ding dat hij gaat doen, en een drijfvermogen is met hem dat hem meeneemt naar zijn succes. Als er obstakels zijn in een werk, of een deal of onderneming met een andere persoon of personen, handelt de geest op deze anderen en brengt ze rond naar waar ze handelen naargelang het einde dat de geest vraagt ​​om te zien en te bereiken.

Een gelukspook is geen intelligentie; geen geest is. Het enige wat een geest kan doen, is handelen op de zintuigen van zijn lading en deze aanscherpen, en door de zintuigen de geest van de persoon naar de specifieke toestand of gelegenheid trekken. De geest wordt omgezet in een kans, vervolgens met de impuls en het drijfvermogen en het vertrouwen gegeven door de aanwezigheid van de geest, doet de persoon zelfverzekerd wat hem het gevoel wordt gegeven dat hij zou moeten doen, en weigert te doen wat hij aanvoelt is ongunstig naar hem. Dit zijn de algemene gevolgde methoden.

In bepaalde gevallen doet de geest een bepaald ding waarvan de ervaring heeft aangetoond dat de persoon een signaal voor hem is om te handelen of om het ding met rust te laten of los te laten. Dit signaal kan zijn zoals een bepaald warm en opgewekt gevoel in het hart of de adem, of de indruk van een bepaalde kleur zal zegevieren, of een figuur zal worden gezien of gedacht, of er zal een zekere zoetheid of plezierige sensatie zijn, verwant om te proeven, in de keel als actie geluk heeft, of een onaangename smaak om actie te voorkomen; of het signaal kan een geur zijn, geurig of andersom, omdat de actie geluk heeft of niet, of er zal een impuls of beperking zijn in bepaalde delen van het lichaam, die aangeeft wat te doen en wat niet te doen bij de kritieke tijd. De geest kan zelfs zo ver gaan dat hij de hand van de persoon tegenhoudt wanneer hij iets zou doen wat hij niet zou moeten doen.

Hoe gelukgeesten resultaten opleveren.

Wat betreft de manier waarop een geest op andere personen werkt om een ​​houding te verkrijgen of die gunstig is voor de last van de geest, moet altijd worden bedacht dat een gelukspook niet kan handelen tegen de wet op grond waarvan de anderen recht hebben op bepaalde bescherming. Waar de anderen handelen in overeenstemming met de wet, kan het gelukspook hen niet beïnvloeden om te doen wat zij weten dat zij niet zouden doen, noch niet doen wat zij weten dat zij zouden moeten doen. Maar waar de andere personen niet in juiste actie worden geregeld, zullen knipogen naar wangedrag, egoïstisch zijn, daar kan de geest hen ertoe brengen om bijna alles te doen dat het resultaat ten gunste van de geest begunstigt. Als de geest hen ertoe brengt bepaalde dingen te doen die uiteindelijk ongunstig voor hen zijn, worden zulke personen alleen betaald wat ze verdienen, en tegelijkertijd wordt de last van de geest bevoordeeld.

De manier waarop de geest zijn objecten bereikt door op de anderen te handelen, is door een foto voor hen te werpen waardoor ze denken dat de zaak in hun voordeel is. Het beeld kan soms waar zijn, of het kan onwaar zijn. Of de geest zal hen herinneren aan enige ervaring in het verleden om hun actie te beïnvloeden. Of de geest zal hen blind maken voor de feiten, zodat ze de ware relatie van de omstandigheden niet kunnen zien. Of het zal hen doen vergeten wat ze van plan waren en moeten onthouden van hun ervaringen uit het verleden. Of het zal hen voorlopig betoveren om hen ertoe te bewegen aan te gaan wat de lading van de geest hem ten goede zal komen. Wanneer de andere persoon niet direct betrokken is bij de actie, zal de geest een derde of vierde persoon inschakelen om de persoon te beïnvloeden wiens actie noodzakelijk is voor het succes van de gelukkige. Soms zijn de resultaten ongunstig voor de andere personen; op andere momenten zullen ze worden geprofiteerd en opgetogen zijn over het gevoel van succes dat de aanwezigheid van de gelukspook inspireert. Wat van toepassing is op geluk in bedrijven, is van toepassing op geluk in speculatie, gevechten, gokken, liefdesaffaires en in alle alledaagse dingen.

De methoden die worden gevolgd door de spookgeest zijn, afhankelijk van de situaties, dezelfde of vergelijkbaar als die welke worden gebruikt door de spookgeest. De spookspook adviseert niet, net zo min als de spookspook. Het werkt op de zintuigen, net als de gelukspook. Met pech gaan een gebrek aan vertrouwen, twijfel aan succes, vrees voor falen, in het zinkende hart van de ongelukkige persoon wanneer de gelegenheid wordt geboden. Wanneer falen zeker is, houdt de spookspook foto's voor die valse verwachtingen wekken. Het brengt ze het ene moment naar voren en laat ze het volgende moment schrikken. De ongelukkige zal zien als door een grijze mist, een donker verleden en een sombere toekomst. Op andere momenten zullen dingen hem rooskleurig lijken, en dan zullen het leven en de kleur uitgaan zodra hij op het gevoel of de afbeelding heeft gehandeld. De geest zal hem feiten laten zien vanuit hun ware proporties. De man zal meer belang hechten aan sommigen dan hij zou moeten en aan anderen minder dan hij zou moeten. Dus wanneer de tijd komt om te handelen, of los te laten of met rust te laten, zal hij handelen op basis van een vals oordeel. De geest zal hem verder leiden, net als een wispeltur. Dus de man komt uit het ene moeras van problemen in het andere. Succes, ook al is het soms binnen zijn bereik, zal hem ontgaan, omdat de geest een vreemde gebeurtenis teweegbrengt die anderen beïnvloedt, waardoor de situatie verandert.

De geluksgeest en de pechgeest, of het nu geesten zijn die al in de elementen bestaan ​​of speciaal zijn gemaakt, handelen niet onafhankelijk van hun lading of van hun bron - dat wil zeggen hun elementaire meester. Ze worden gedwongen te handelen door hun elementaire heerser, zoals dieren handelen vanuit instinct. Geesten kunnen niet anders handelen, noch kunnen zij weigeren te handelen. De elementaire goden zijn echter niet almachtig. Er zijn beperkingen aan wat ze gelukspoken kunnen aanzetten of toestaan ​​om geesten te doen of te voorkomen.

Aldus worden gecreëerd en aangedreven en handelen de twee soorten elementalen die geluk en ongeluk veroorzaken. De ene soort bestaat in de natuur, wordt aangetrokken tot de mens en hecht zich aan hem met de leiding van zijn elementaire meester vanwege de mentale houding van de man. De tweede soort is speciaal gemaakt door de mens, met toestemming en hulp van een dergelijke elementaire meester. Dan zijn er nog derde soorten, die verschillen van deze twee en die de ene persoon door de andere worden geschonken. Deze schenking wordt tot stand gebracht door de uitspraak van een zegen of een vloek (zie Het WoordVol. 23, pp. 135-136.), of door de gave van een object.

Het maken van een geest om te zegenen en te vervloeken.

Vloeken kunnen worden geslingerd op iemand die kwaad heeft gedaan, door een vader, een moeder, een onrechtmatige minnaar, een naast familielid en door bepaalde ongelukkige personen die hij onrecht heeft aangedaan, en ook door iemand die van nature de macht heeft, hoewel het latent is , om een ​​spreuk uit te spreken.

Zegeningen kunnen worden gegeven door een waardige vader of moeder, door iemand die in nood is geholpen, en opnieuw door iemand die van nature de gave heeft om een ​​zegen op te roepen, hoewel hij er onwetend van is.

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, ontbreekt de macht in het geval van louter pausen en priesters en anderen die dienst doen als dienaren van religieuze instellingen, hetzij als brahmanen, sjamanen, rabbijnen, derwisjen, tovenaars of heilige mannen in het algemeen, tenzij zij de natuurlijke macht hebben, of tenzij de kracht wordt ontwikkeld door een speciale cursus van training en initiatie in of beheersing van de elementen.

In het artikel waarnaar wordt verwezen (Het WoordVol. 23, p. 135-36) er wordt getoond hoe deze spoken worden gevormd. Over het algemeen zijn er twee manieren. Eén is waar iemands eigen slechte of goede gedachten en handelingen worden samengevoegd en samengevoegd door het intense verlangen en de gedachte aan hem of haar die de vloek of de zegen uitspreekt, en vervolgens neergeslagen op de persoon die vervloekt of gezegend is. Het andere is het geval waarin een bepaald spontaan gevoel van de voornaam uitgaat en zich verenigt met een gedachte of actie van het individu om te worden vervloekt of gezegend, op hem neerdaalt. In deze gevallen van vloeken en zegen is de pechspook of de gelukspook aan de persoon gebonden zonder dat er enige aanbidding wordt betaald aan de elementaire god, die in dat geval de instrumentaliteit moet leveren voor de pechspook of gelukspook volgens de karmische wet.

Deze geesten die zo door vloeken of zegeningen zijn gemaakt, verschillen in structuur van de andere twee soorten. Het verschil is dat het materiaal dat de geest vormt een meer ontwikkelde elementaire materie is, omdat veel van de materie wordt geleverd door degene die zelf wordt vervloekt of gezegend en ook door degene die vloekt of zegent, terwijl er relatief weinig van de elementaire wordt genomen god. Zulke geesten hebben een rampzalige of goedaardige invloed op de persoon onder hun hoede. Men kan niet ontsnappen aan deze vloeken of zegeningen voordat ze zijn vervuld. Soms wordt de vloek of de zegen zelfs door anderen gevoeld dan degene die het draagt.

Gelukspoken en Talismans.

Geluk kan verder worden gebracht door het dragen of het bezit van een talisman of amulet. (Zien Het WoordVol. 22, pp. 127-128, 130.) De gelukspook, gebonden en verzegeld aan het object dat een talisman of een amulet wordt genoemd en meestal bedoeld is om te beschermen en ervan te profiteren, is door de maker of gever van het magische object dat aan de houder is geschonken. De geest krijgt zijn kracht en impuls van de elementaire god die ermee had ingestemd om de dienst te verlenen wanneer de amulet of de talisman hierom vroeg. (Zien Het WoordVol. 22, p. 131.)

Geluk is uitzonderlijk.

Echte gevallen van geluk en pech zijn uitzonderlijk. Ze zijn zeldzaam, niet alleen in de levens van de grote massa van de mensheid, maar zeldzaam zelfs in de levens van de mensen die geluk hebben of pech hebben. Geluk geeft ook niet de voldoening die de gelukkige veronderstelt te brengen.

Het verband tussen geluk en geluk ligt vooral in het geloof van degenen die alleen maar toekijken. Geluk maakt een persoon niet gelukkig noch pech ongelukkig. Gelukkige mensen zijn vaak ongelukkig en ongelukkig.

(Wordt vervolgd.)