The Word Foundation

DE

WOORD

Vol 25 JULI, 1917. Nee 4

Copyright, 1917, door HW PERCIVAL.

GEESTEN DIE NOOIT MANNEN WAREN

Children of Humans and Elementals.

IN deze twee gevallen, van generatie door de vereniging van twee mensen en van de geboorte van het psychische lichaam van een hogere orde van de mens door zelf-generatie, worden enkele feiten aangegeven over de vereniging van een mens met een elementair. Ook daar moet de fysieke basis een menselijke cel zijn, een kiemcel. Van de twee wezens is er een mens, man of vrouw, en heeft een fysiek lichaam en een geest, en het andere wezen heeft geen fysiek lichaam en geen geest. Het heeft geen astraal lichaam zoals mensen dat hebben. Het enige dat hierover moet worden gezegd, is dat het elementaire behoort tot een van de vier elementen van de aardbol; dat door de elementaire handelingen wereldwens; en dat de vorm van het elementaire de vorm is van dat element, als mens. Voorlopig maakt het niet meer uit waar de vorm vandaan komt dan waar de mens vandaan komt. Er is dan maar één wezen van de twee dat een fysieke kiemcel kan leveren. Een dergelijke kiemcel, die een mens op dit moment kan leveren, is echter niet ver genoeg ontwikkeld en staat daarin niet de werking van zowel de mannelijke als de vrouwelijke krachten toe. Of er een vereniging van een mens en een elementair moet zijn, gevolgd door een menselijke kwestie, hangt in eerste instantie af van de kiemcel die de mens kan bieden. De kiem in de cel wordt geleverd door het menselijke elementaire element in het fysieke lichaam. Die elementaire vorm is echter alleen gevormd en aangepast aan de mannelijke kracht, of aan de vrouwelijke kracht.

Wil een menselijke partner geschikt zijn om zich te verenigen met een elementair, dan moet het menselijke elementaire in de menselijke partner sterk zijn, ontwikkeld, boven de gewone staat verheven. Het moet de normale toestand voldoende ver achter zich hebben gelaten, zodat het een cel kan produceren waarin een van de krachten volledig actief is en de andere althans niet geheel in opheffing is. De ontwikkeling hoeft niet zo ver gevorderd te zijn als die van een persoon die zelf geboren kan worden; toch moet het liggen in de richting waarin zo iemand is gereisd. Wanneer een mens zo'n menselijk elementair heeft, worden bepaalde elementalen van een hogere orde aangetrokken en zoeken associatie met de mens. Het is aan de mens om te beslissen of hij wel of geen vereniging met het elementaire heeft.

Als de menselijke toestemming hiermee instemt, zal de elementaire partner zo materieel moeten worden dat fysieke vereniging mogelijk wordt. Het elementaire, man of vrouw, heeft geen fysiek lichaam en kan geen kiemcellen leveren. Daarom is het noodzakelijk dat door de ene kiemcel die door de mens, man of vrouw wordt geleverd, beide krachten in werking treden. Het elementaire, man of vrouw, leent fysiek materiaal van zijn menselijke partner om zich in vlees te kleden voor de vereniging. Vóór hun vereniging zal het elementaire aan zijn menselijke partner verschijnen, maar het krijgt geen fysieke stevigheid in het vlees tot de overdracht van sommige cellen door het astrale lichaam van de mens. Het menselijke elementaire van de menselijke partner bevat delen van alle vier elementen, en zo ook het element waartoe de elementaire partner behoort. Met de instemming van de mens wordt op natuurlijke wijze een verband gelegd tussen zijn menselijke elementaire en de elementaire partner wanneer deze aan hem verschijnt. Door het menselijke elementaire wordt het astrale van de mens in de elementaire partner getrokken, en met het astrale - dat het vormlichaam van het fysieke is - volgen enkele fysieke cellen. Deze overdracht kan meerdere keren worden gedaan vóór unie. Met de astrale vorm en de fysieke cellen van de menselijke partner, neemt het elementale fysieke zichtbaarheid en stevigheid aan. Dan zijn er bij de vereniging twee vaste lichamen; maar alleen de mens kan een kiemcel leveren. De ene energie werkt door de mens in overeenstemming met het geslacht van de mens, man of vrouw, de andere werkt door het elementaire en wekt die kant van de menselijke kiemcel die sluimerde. Beide krachten die in die cel werken, worden dus gecentreerd door de derde factor, die zich bij de geboorte zal ontwikkelen tot het kind. Conceptie vindt dan plaats, zwangerschap en geboorte volgen. Ze gaan natuurlijk verder met de vrouw, of ze nu menselijk of elementair is. In ruil voor wat het elementaire heeft ontvangen, krijgt de menselijke partner niet alleen de directe kracht van het elementaire element, maar van de hele natuur, en wordt zo genezen voor zijn tijdelijke verlies van fysieke cellen. De elementaire partner kan zichtbaarheid en degelijkheid behouden, of niet, afhankelijk van de voorwaarden. De mensen kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn, en de elementalen verschijnen natuurlijk dienovereenkomstig in vrouwelijke of mannelijke vorm. De hier beschreven methode kan gemakkelijk worden begrepen als toegepast op de vrouwelijke vrouw. Maar het is niet anders in het geval van een elementaire vrouw en een menselijke man. De basis is altijd de aard van de fysieke kiemcel die door de mens kan worden geleverd.

Er is een scheiding tussen de menselijke en de elementaire wereld. Gelukkig voor het menselijk ras en voor de wereld dat de enige manier van menselijke generatie bekend is reproductie door twee mensen van het andere geslacht. Want in de huidige staat van de mensheid, als andere methoden bekend zouden zijn, zouden wezens die de drempel van het fysieke leven aandringen en vandaar de fysieke wereld willen binnengaan, toegang krijgen. Ze worden buiten gehouden. Een hoger type mens is nodig voordat de betere orde van elementalen met de mens zal omgaan. (Zien Het WoordVol. 21, pp. 82, 91). Tegenwoordig omringen lagere types alleen de mens. Tegen hen is de deur gesloten. Er is deze gelijkenis tussen de lagere elementalen en de gemiddelde mensheid - die inderdaad ook grotendeels elementair is - die beide niets geven om verantwoordelijkheid en alleen plezier en plezier verlangen. De lagere elementalen geven niets om onsterfelijkheid. Ze weten het niet, waarderen het niet. Alles wat ze willen is sensatie, plezier, sport. De betere klasse waarover hier gesproken wordt, zijn elementalen die geavanceerder zijn. Deze kunnen en hebben menselijke vormen, hoewel geen fysieke lichamen. Ze verlangen naar onsterfelijkheid en betalen er graag elke prijs voor. Ze verlangen ernaar mens te worden; en omdat alleen door de mens hun onsterfelijkheid kan bereiken, drijft de natuur hen ertoe om met een mens om te gaan. Ze worden gedreven door instinct; het is geen kwestie van weten. Maar onsterfelijkheid wordt niet meteen gewonnen door loutere consortatie met een mens. Als de scheiding tussen de fysieke menselijke en elementaire werelden zou worden verwijderd, zouden de hogere orden wegblijven en zouden lagere elementaire rassen in deze wereld stromen. Er zou een degeneratie van het menselijk ras zijn. Het zou eeuwen teruggeworpen worden in de evolutie. In feite, als zo'n toestand zou ontstaan, zouden de grote intelligenties volgens de wetten vereist zijn om een ​​groot deel van de menselijke wereld te vernietigen. De redenen voor de degeneratie zouden talrijk zijn. Sommige mensen zouden hun seksuele smaak kunnen bevredigen zonder verantwoordelijkheid te lijken. Anderen zouden hun machtswellust bevredigen door het gebruik van elementaire elementen in magie. Het evenwicht tussen compensatie en allerlei soorten werk, inclusief artistiek en wetenschappelijk onderzoek, zou veel verder worden vernietigd dan nu gedacht. Dan zouden karmische aanpassingen een uitroeien van de race noodzakelijk maken.

Voordat de scheiding tussen het elementaire en de menselijke zal worden verwijderd, moeten de mens, man en vrouw in goede staat verkeren en de heiligheid van verantwoordelijkheid beseffen en uitblinken in zelfrespect, zelfverloochening en zelfbeheersing. Als de mens de kwaliteiten, fysiek en mentaal, en de juiste houding van verantwoordelijkheid voor eenheid met elementalen heeft, zal de scheiding worden verwijderd. Geslachtsgemeenschap zou dan niet alleen mogelijk zijn; het kan juist zijn.

Met juiste fysieke omstandigheden wordt bedoeld dat de mens een gezond lichaam zou hebben, dat hij de juiste voeding zou hebben, in staat zou zijn zijn voedsel te verteren en te assimileren zonder gisting en verrotting, een juiste balans zou hebben tussen de witte en rode bloedlichaampjes in zijn bloed bloedsomloop, een volledige en gelijkmatige ademhaling, en seksueel onbehoorlijk en schoon zijn. De mentale toestand moet er een zijn waar hij verantwoordelijk wil zijn en zich bewust is van zijn plicht om zichzelf te ontwikkelen en anderen te helpen in de vooruitgang. Deze twee zijn de juiste voorwaarden. Dan zou een betere klasse van elementalen de erkenning van de mens en verlangen naar gemeenschap zoeken, en dan zou ook het menselijke elementaire van de mens fysiek nieuw leven ingeblazen zijn, en door het menselijke elementaire zou het fysieke lichaam het soort cel produceren dat de vereniging met een elementaire mogelijk.

Met zowel de juiste fysieke en mentale toestand in een mens als de juiste instelling in een elementaire bijeenkomst in unie, zal de verdeling worden verwijderd en zal de derde factor aanwezig zijn in de unie. De mannelijke of vrouwelijke kracht geleverd door de mens en samenkomend in de tegenovergestelde kracht die door het elementaire werkt, is in de menselijke kiemcel versmolten door de derde factor, die de conceptie 'afdicht'. De kwestie zou een entiteit zijn die menselijk van vorm is, fysiek van lichaam en met of zonder een geest. Dit product kan twee kenmerken hebben, de stevigheid van de mens en ook de elementaire krachten, vooral die van het specifieke element van zijn ouder.

Het ouderelement zou door contact met de geest van zijn menselijke partner iets van het mentale licht hebben doordrongen, net zoals de persoonlijkheid in een menselijk lichaam onder de indruk is en wordt beïnvloed door het licht van zijn geest; maar het zou niet onsterfelijk zijn, dat wil zeggen, het zou geen onsterfelijke geest hebben. Wat het zou krijgen door de constante associatie met een mens en het gebruik van de fysieke cellen die door het menselijke elementaire van de mens worden ontvangen en zich eraan toe-eigenen, zou een persoonlijkheid zijn. Het zou op zichzelf een model van een persoonlijkheid en vervolgens een persoonlijkheid ontwikkelen. Een persoonlijkheid zou betekenen dat, hoewel het zonder geest en niet onsterfelijk is bij de dood, er op dat moment een kiem zou overgaan die de kracht zou hebben om tot een nieuwe persoonlijkheid te worden ontwikkeld. Met een persoonlijkheid kan het elementaire in zijn dagelijks leven niet worden onderscheiden van een gewoon mens. Want alles wat zelfs van de mens kan worden gevoeld, is zijn persoonlijkheid. Bovendien werken alle persoonlijkheden in een gegeven omgeving grotendeels volgens vormen; verder is er een bijzondere weerspiegeling van de geest waardoor de afwezigheid van een individuele geest wordt vermomd.

Een patroon wordt ingesteld in het astrale licht voor elk van de verschillende gebieden van de aarde, door welke patronen mensen handelen. Onder deze langzaam veranderende modellen vormen mensen hun gewoonten, hun gewoonten, riten, sport, amusement, stijl en dragen hun kleding. Al deze zaken variëren voor verschillende delen van de aarde, sommige klein, sommige groot. De mensen volgen vanwege hun geest niet strikt de patronen. Een element dat onlangs een persoonlijkheid heeft verworven zoals gezegd, reageert gemakkelijk op de eisen van de patronen. Dus het elementaire valt meteen in lijn met de rest van de inwoners en gedraagt ​​zich nog natuurlijker en sierlijker dan zij. Een element dat maar recentelijk een menselijke vorm heeft verkregen en is voortgekomen uit het onzichtbare element dat volledig in de menselijke wereld is opgegroeid, kan niet als anders dan de mens worden opgemerkt, behalve dat het frisser, nieuwer, gracieuzer lijkt. Het spreekt en handelt intelligent - en toch heeft het geen geest. Het heeft geen individuele geest. De duidelijke redenering en intelligente acties worden veroorzaakt door de indrukken die zijn ontvangen van zijn menselijke partner en verder van de collectieve mentale krachten van zijn menselijke medewerkers in de gemeenschap. Ze reflecteren op zijn zenuwmechanisme en het reageert. Het elementaire kan net zo goed als het gemiddelde fungeren als gastvrouw, huishoudster, zakenman, boer. In zakelijke aangelegenheden zal het zelfs slimmer zijn, omdat het het instinct van de natuur erachter heeft en zich bewust is van de intentie van anderen. Als het elementaire een persoonlijkheid verwerft, kan het daarom niet van gewone mensen worden onderscheiden, ook al mist het de individuele geest.

In feite leven de gemiddelde mensen tegenwoordig een elementair leven, alleen zijn ze niet zo natuurlijk als een elementair. Ze zoeken amusement en sensatie. Ze halen het uit het bedrijfsleven, de politiek en sociale omgang. Hun leven is bijna volledig. Hun elementaire aard overheerst. Wanneer de geest werkt, moet hij slaven om de elementaire natuur tevreden te stellen. Intellectuele operaties worden omgezet in zinnelijke bevredigingen.

Wanneer het elementaire sterft, heeft het een persoonlijkheid, en na de dood blijft er een persoonlijkheidskiem achter. Daaruit is een nieuwe persoonlijkheid opgebouwd. Natuurlijk wordt geen herinnering overgedragen, omdat de persoonlijkheid geen herinnering heeft die de dood overspant.

De persoonlijkheid kan en zou door een geest gebruikt worden om mee te verbinden tijdens het aardse leven van de geest. Op deze manier zou leven na leven, door associatie met een geest, het elementaire in zichzelf wakker maken wat verlicht zou worden en zelf geest zou worden, en dan zou het een onsterfelijke geest hebben.

De evolutie uit het verleden waardoor lagere elementaire entiteiten, geen dieren, zijn toegevoegd aan de fysieke mensheid en aldus het voorrecht hebben gekregen om de astrale en fysieke lichamen van een geest te zijn, is gedeeltelijk volgens de hier aangegeven lijnen verlopen. Dieren komen niet op deze manier het mensenrijk binnen. Het menselijke elementaire is een elementair dat in het verleden op een van verschillende manieren de associatie van een geest is geworden. Wat hier is genoemd, is een van de manieren.

De kinderen die voortkomen uit de vereniging van mensen en elementalen moeten worden onderscheiden als degenen in wie een individuele geest incarneert, en degenen die zonder een individuele geest zijn.

De kinderen die geen geest hebben, zijn slechts het product van de vereniging en van een derde factor, die een persoonlijkheidskiem is. Ze hebben een persoonlijkheid, maar geen geest geïncarneerd. De persoonlijkheidskiem verbond en verzegelde de vereniging van de ouders onder de sanctie van een geest. Zulke kinderen zouden, door hun associatie in de kindertijd met mensen en later in het volwassen leven door huwelijk, in aanraking komen met voldoende mentaliteit van hun menselijke metgezellen om te handelen zoals deze. Toch hebben ze geen individuele geest, dus geen initiatief; hoewel ze goede uitingen zijn van de vaste opvattingen en conventionele, orthodoxe methoden van hun gemeenschappen. Dat zijn de wezens die slechts persoonlijkheden zijn, niet bereikt door een geïndividualiseerde geest.

Er is een andere klasse van zulke nakomelingen zonder geest; ze zijn buitengewoon. Met een gezond lichaam en een zuivere paranormale organisatie, worden ze door intelligenties gebruikt om de plannen uit te voeren die mannen door gedachten en acties nodig hebben gemaakt als hun collectieve karma. De wezens in deze klasse handelen op aarde zoals de bovenste elementalen in de ongemanifesteerde kant van de aardbol werken (zie Het WoordVol. 21, pp. 77, 78, 79). Sommige hiervan zijn mogelijk in de geschiedenis verschenen om een ​​nieuwe orde van zaken tot stand te brengen en te introduceren. Ze kunnen leiders in de strijd zijn, helden, overwinnaars, nooit grote denkers. Ze worden gebruikt als instrumenten om het lot van naties te veranderen. Toch gebeurt dit allemaal zonder hun eigen individuele kennis en inzicht, want ze hebben geen verstand. Ze doen wat ze worden gedreven, en ze worden gedreven door de heersende intelligenties. Hun beloning is de impact van deze intelligenties die hen aansturen, en dus zullen ze eerder worden aangepast om te worden verlicht door individuele geesten in de loop van de evolutie, en later volledige burgers van de mentale wereld worden.

De kinderen die afstammen van elementalen en mensen kunnen echter van een andere soort zijn, degenen in wie de geest incarneert. Dergelijke hebben grote voordelen ten opzichte van de gewone mens. Ze komen van een betere en sterkere menselijke ouder en van de frisheid en kracht van de elementaire ouder, die niet is verontreinigd. Veel van de onvolkomenheden, ziekten, ondeugden, die de gewone mens bij de geboorte erft, zijn niet aanwezig in het lichaam van een kind dat uit dergelijke ouders is geboren. Zulke nakomelingen zouden bepaalde elementaire krachten, voorzicht, nauwkeurige psychische gevoeligheid voor indrukken hebben. Maar boven dat alles, zou hij een geest hebben die dit lichamelijke instrument had gekozen, een krachtige geest, in staat om te begrijpen, te onderscheiden, zich voor te stellen, te creëren. Hij kan een staatsman, een krijger, een denker of een obscure, bescheiden persoon zijn, volgens het werk dat hij voor ogen heeft. Zijn fysieke oorsprong kan onder de nederigen of machtigen zijn. Hij zou zijn werk in kaart brengen, ongeacht in welke sociale laag hij geboren was.

Dit zijn enkele feiten over de kinderen van mensen en elementalen waarom mythen en legenden zweven.

Wordt vervolgd.