The Word Magazine


The Word Magazine Moments with Friends

"Moments with Friends" is een Q & A-functie van Het Woord tijdschrift. Tussen 1906 en 1916 werden de onderstaande vragen gesteld door lezers van Het Woord en beantwoord door de heer Percival onder de benaming "EEN VRIEND." Met het verstrijken van de tijd hebben we besloten om zijn naam als auteur van de antwoorden te plaatsen.

In 1986 creëerde The Word Foundation een driemaandelijkse versie van Het Woord tijdschrift dat nog in de maak is. Het bevat ook een gedeelte "Momenten met vrienden", bestaande uit vragen van onze lezers en antwoorden van langdurige studenten.

Lees Momenten Met Vrienden

PDFHTML

softcover

Bestellen

Momenten met vrienden


De cover van Word Magazine, oktober - maart, 1906

Vragen en antwoorden


Klik op de maandelijkse datums hieronder om toegang te krijgen tot de antwoorden op alle vragen die onder die datum worden vermeld.

Klik op een vraag om naar het antwoord op die vraag te gaan.

Klik op PDF voor replicatie van het originele formaat.

maart 1906

Hoe kunnen we vertellen wat we zijn geweest in onze laatste incarnatie?

Kunnen we vertellen hoe vaak we eerder zijn geboren?

Zijn we ons bewust tussen onze reïncarnaties?

Wat zijn de theosofische opvattingen over de reïncarnaties van Adam en Eva?

Hoe lang duurt de tijd tussen reïncarnaties, als er een bepaalde tijd is?

Veranderen we onze persoonlijkheid wanneer we terugkeren naar de aarde?

PDF
april 1906

Gelooft een theosoof in bijgeloof?

Welke basis is er voor het bijgeloof dat iemand geboren met een "caul" een psychisch vermogen of occulte kracht kan bezitten?

Als een gedachte wordt doorgegeven aan de geest van een ander, waarom wordt dit dan niet zo nauwkeurig en met zoveel intelligentie gedaan als het gewone gesprek wordt gevoerd?

Hebben we iets dat analoog is aan het proces van gedachtenoverdracht?

Hoe kunnen we op intelligente wijze met elkaar in gesprek gaan?

Is het juist om de gedachten van anderen te lezen, of ze dat zouden doen of niet?

PDF
1906 mei

Waarom is het beter om het lichaam na de dood te laten cremeren in plaats van het te laten begraven?

Is er enige waarheid in de verhalen die we lezen of horen over vampieren en vampirisme?

Wat is de reden van de plotselinge dood van mensen, jong of in de bloei van het leven, wanneer het lijkt dat vele jaren van bruikbaarheid en groei, mentaal en fysiek, voor hen liggen?

Als de astrale arm, het been of een ander lid van het lichaam niet wordt doorgesneden wanneer het fysieke lid wordt geamputeerd, waarom is het astrale lichaam niet in staat om een ​​andere fysieke arm of been te reproduceren?

PDF
juni 1906

Is een theosoof een vegetariër of een vleeseter?

Hoe kan een echte theosoof zichzelf als een theosoof beschouwen en toch vlees eten als we weten dat de verlangens van het dier worden overgedragen van het vlees van het dier naar het lichaam van degene die het eet?

Is het niet waar dat de yogi's van India en mensen met goddelijke verworvenheden van groenten leven, en zo ja, zouden zij die zich dan zouden ontwikkelen vlees niet mijden en ook van groenten leven?

Welk effect heeft het eten van groenten op het lichaam van de mens in vergelijking met het eten van vlees?

PDF
juli 1906

Hoe kan vegetarisme concentratie van de geest voorkomen wanneer vegetarisme is geadviseerd om concentratie te bereiken?

PDF
oktober 1906

Wat is de exacte betekenis van de term elementalen, die door theosofen en occultisten in zoveel verbanden worden gebruikt?

Wat wordt bedoeld met het "menselijke elementaire"? Is er enig verschil tussen het en de lagere geest?

Bestaat er een elementaire beheersing van de verlangens, een andere die de vitale krachten beheert, een andere die de lichaamsfuncties controleert, of beheert de menselijke elementaire al deze?

Bestuurt dezelfde elementaire controle zowel de bewuste handelingen als de onbewuste functies van het lichaam?

Zijn elementalen in algemene evoluerende entiteiten, en worden ze allemaal of een van hen in de loop van de evolutie mens?

PDF
november 1906

Is het echt mogelijk voor iemand om naar de toekomst te kijken?

Is het niet mogelijk voor iemand om werkelijke voorvallen van het verleden en voorvallen te zien zoals ze in de toekomst zullen zijn, zo duidelijk en duidelijk als hij het heden ziet?

Hoe is het mogelijk dat iemand helderziend oogt wanneer zo'n zien tegengesteld is aan al onze ervaringen?

Wat zijn de organen die worden gebruikt in helderziendheid, en hoe wordt iemands visie overgebracht van de dichtbijzijnde voorwerpen naar die op grote afstanden en van het bekende zichtbare naar het onbekende onzichtbare?

Kan een occultist in de toekomst kijken wanneer hij dat wil, en gebruikt hij een helderziend vermogen om het te doen?

Als een occultist de sluier kan doorboren waarom profiteren occultisten dan niet individueel of collectief van hun kennis van komende gebeurtenissen?

Wat is het "derde oog" en gebruikt de helderziende en de occultist het?

Wie gebruikt de pijnappelklier en wat is het doel van het gebruik ervan?

Hoe gaat het derde oog of de pijnappelklier open en wat gebeurt er bij zo'n opening?

PDF
december 1906

Heeft Kerstmis een bepaalde betekenis voor een theosoof, en zo ja, wat?

Is het waarschijnlijk dat Jezus een echte persoon was en dat hij op eerste kerstdag werd geboren?

Als Jezus een echte man was, waarom hebben we dan niet meer een historisch verslag van de geboorte of het leven van zo iemand dan de bijbelverklaring?

Waarom noemen ze dit, de 25 van december, Kerstmis in plaats van Jezusmassa of Jezusdag, of met een andere naam?

Is er een esoterische manier om de geboorte en het leven van Jezus te begrijpen?

Je hebt over Christus als een principe gesproken. Maak je een onderscheid tussen Jezus en Christus?

Welke bijzondere reden is er om de 25-dag van december te vieren als de geboorte van Jezus?

Als het mogelijk is dat een mens een Christus wordt, hoe is het dan bereikt en hoe is het verbonden met de 25-dag van december?

PDF
maart 1907

Is het verkeerd om mentale in plaats van fysieke middelen te gebruiken om fysieke kwalen te genezen?

Is het goed om fysieke kwalen door geestelijke behandeling te genezen?

Als het goed is om fysieke kwalen door mentale middelen te genezen, als de fysieke kwalen een geestelijke oorsprong hebben, waarom is het dan verkeerd voor een mentale of christelijke wetenschapper om die kwalen door mentale behandeling te genezen?

Waarom is het verkeerd voor geesteswetenschappers om geld te ontvangen voor de behandeling van lichamelijke of geestelijke kwalen terwijl artsen hun reguliere honoraria in rekening brengen?

Waarom is het niet goed voor een psycholoog om geld te ontvangen voor de behandeling van ziekte wanneer hij al zijn tijd aan dit werk besteedt en geld moet hebben om te leven?

Hoe kan de natuur iemand verschaffen die werkelijk anderen wil helpen, maar die geen middelen heeft om zichzelf te onderhouden?

Werken de christelijke en mentale wetenschappers niet goed als ze genezingen veroorzaken waar artsen falen?

Welk criterium hebben we met betrekking tot welke mentale vereisten een geestelijk wetenschapper zou moeten hebben?

Op welke manier weerlegt het vermogen om iemands eigen of andermans mentale activiteiten te volgen en om echt de oorzaken te zien, de beweringen van mentale en christelijke wetenschappers te weerleggen?

Wat zijn de resultaten van de acceptatie en de praktijk van de leer van de christelijke of mentale wetenschappers?

Waarom zijn zoveel geestelijk genezers welvarend als ze geen genezingen veroorzaken, en als ze niet zijn wat ze voorstelden om te zijn, zouden hun patiënten dan het feit niet ontdekken?

Hebben Jezus en veel heiligen geen fysieke kwalen door mentale middelen genezen en, zo ja, was het verkeerd?

Als het verkeerd is om geld te ontvangen voor het genezen van fysieke kwalen door mentale processen, of voor het geven van 'wetenschapsleer', is het dan ook niet verkeerd dat een schoolleraar geld ontvangt voor het instrueren van leerlingen in een van de takken van leren?

PDF
oktober 1907

(In een brief aan de redacteur wordt de 1907 "Moments with Friends" van maart bekritiseerd, gevolgd door een reactie van Mr. Percival. - Vert.)

PDF
november 1907

De christen zegt dat de mens een lichaam, ziel en geest heeft. De theosoof zegt dat de mens zeven beginselen heeft. In een paar woorden, wat zijn deze Zeven Principes?

In een paar woorden kun je me vertellen wat er gebeurt bij de dood?

De meeste spiritisten beweren dat op hun zittingen de zielen van de overledenen verschijnen en met vrienden praten. Theosofen zeggen dat dit niet het geval is; dat wat gezien wordt is niet de ziel, maar het omhulsel, het spook of het begeertelichaam dat de ziel heeft weggegooid. Wie heeft er gelijk?

Als de ziel van de mens door zijn begeerte-lichaam gevangen kan worden gehouden na de dood, waarom mag deze ziel dan niet op een seance verschijnen en waarom is het verkeerd om te zeggen dat deze niet verschijnt en met de sitters te praten?

Als de verschijningen op seances alleen de schelpen, geesten of begeerten zijn die door de menselijke zielen na de dood zijn gedesancieerd, waarom is het dan dat ze in staat zijn om met de personen te communiceren over een onderwerp dat alleen bekend is aan de persoon in kwestie, en waarom komt het dat hetzelfde onderwerp steeds weer opnieuw ter sprake komt?

Het feit kan niet worden ontkend dat geesten soms de waarheid vertellen en ook advies geven dat, als het wordt gevolgd, zal resulteren in het voordeel van alle betrokkenen. Hoe kan de theosoof of een ander die zich verzet tegen het spiritisme deze feiten ontkennen of wegnemen?

PDF
maart 1908

Als het waar is dat niemand dan schillen, spoken en entiteiten verstoken van manas verschijnen, volgens de theosofische leringen, op seances, vanwaar komen de informatie en leringen van een filosofische en vaak theosofische aard, die sommige mediums ongetwijfeld hebben ontvangen?

Werken de doden individueel of collectief om een ​​bepaald doel te bereiken?

Hoe eten de doden, of helemaal niet? Wat houdt hun leven in stand?

Dragen de doden kleding?

Leven de doden in huizen?

Doden de doden?

PDF
1908 mei

Leven de doden in gezinnen, in gemeenschappen, en zo ja, is er een regering?

Bestaat er een straf of beloning voor de daden die door de doden zijn gedaan, hetzij in het leven of na de dood?

Krijgen de doden kennis?

Weten de doden wat er gaande is in deze wereld?

Hoe verklaar je gevallen waarin de doden zijn verschenen in dromen of in mensen die wakker waren en hebben aangekondigd dat de dood van bepaalde personen, over het algemeen andere leden van het gezin, nabij was?

Zijn de doden aangetrokken tot leden van wat hun familie was terwijl ze op aarde waren, en waken ze over hen; een overleden moeder zeggen over haar jonge kinderen?

In de wereld van de doden is er dezelfde zon en maan en sterren als in onze wereld?

Is het mogelijk dat de doden de levenden beïnvloeden zonder medeweten van de levenden, door gedachten of daden te suggereren?

PDF
juni 1908

Weet iemand waar het centrum is waar onze zon en zijn planeten ronddraaien? Ik heb gelezen dat het misschien Alcyone of Sirius is.

Wat maakt je hart sneller kloppen; is het de vibratie van golven van de zon, ook hoe zit het met ademen?

Wat is de relatie tussen het hart en de geslachtsfuncties - ook de ademhaling?

Hoeveel heeft de maan te maken met de mens en ander leven op aarde?

Reguleert of reguleert de zon of de maan de catameniale periode? Zo nee, wat doet dat?

PDF
juli 1908

Kun je me iets vertellen over de aard van vuur of vlammen? Het leek altijd een meest mysterieus ding. Ik kan geen bevredigende informatie uit wetenschappelijke boeken halen.

Wat is de oorzaak van grote vuurgevechten, zoals prairiebranden en vuren die gelijktijdig uit verschillende delen van een stad lijken op te duiken, en wat is zelfontbranding?

Hoe worden metalen als goud, koper en zilver gevormd?

PDF
augustus 1908

Gelooft u in astrologie als een wetenschap? Zo ja, in hoeverre moet dit worden beschouwd als betrekking hebbend op het leven en de belangen van de mens?

Waarom beïnvloedt het moment van geboorte in de fysieke wereld de bestemming van het ego voor die incarnatie?

Hoe bepaalt het moment van geboorte iemands lot in de wereld?

Hoe werken de invloeden bij de geboorte of iemands bestemming samen met het karma van het ego?

Worden de planetaire invloeden gebruikt om menselijk karma toe te dienen, of het lot? Zo ja, waar komt de vrije wil binnen?

PDF
december 1908

Waarom wordt er soms gezegd dat Jezus een van de verlossers van de mensheid was en dat de volkeren uit de oudheid ook hun redders hadden, in plaats van te zeggen dat hij de Verlosser van de wereld was, zoals door het hele christendom wordt vastgehouden?

Kun je ons vertellen of er mensen zijn die de geboorte van hun redders vieren op of rond de vijfentwintigste december (op het moment dat de zon schijnt het teken Steenbok in te gaan?

Sommigen zeggen dat de geboorte van Christus een geestelijke geboorte is. Als dit zo is, waarom is het dan dat Kerstmis wordt gevierd voor het fysieke lichaam door het eten en drinken, op een materiële manier, wat precies het tegenovergestelde is van onze opvattingen over spiritualiteit?

In "Moments with Friends" van Vol. 4, pagina 189, er wordt gezegd dat Kerstmis "De geboorte van de onzichtbare zon van het licht, het Christusprincipe" betekent, wat, zoals het vervolgt, "Moet in de mens geboren worden." Als dit zo is, volgt daaruit dat de fysieke geboorte van Jezus was ook op de vijfentwintig december?

Als Jezus of Christus niet leefde en onderwees zoals hij verondersteld werd te doen, hoe komt het dan dat zo'n vergissing al zoveel eeuwen de overhand had en vandaag zou zegevieren?

Wil je zeggen dat de geschiedenis van het christendom niets anders is dan een fabel, dat het leven van Christus een mythe is en dat de wereld al bijna 2,000 jaren in een mythe geloofde?

PDF
maart 1909

Als astrale intelligenties in staat zijn door de materie heen te kijken, waarom is het dan dat geen controle over de geest van een medium in staat is om de nu beroemde oranje telproef te vervullen?

Welke verklaring kan theosofie bieden voor de verschrikkelijke aardbevingen die zo vaak voorkomen en die duizenden mensen kunnen vernietigen?

PDF
juni 1909

Wat is een goddelijke incarnatie of incarnatie van de Allerhoogste?

Wat is het nut of de functie van de hypofyse-instantie?

Wat is het nut of de functie van de pijnappelklier?

Wat is het nut of de functie van de milt?

Wat is het nut of de functie van de schildklier?

PDF
juli 1909

Hebben dieren een mening en denken ze?

Zal een slechte invloed op de mens worden gebracht door de aanwezigheid van huisdieren?

PDF
augustus 1909

Is er enige grond voor de bewering van degenen die zeggen dat de zielen van overleden mensen incarneren in vogels of dieren?

Kun je vollediger uitleggen hoe de verschillende gedachten van de mens omgaan met de materie van de fysieke wereld, zodat er verschillende soorten dieren ontstaan, zoals de leeuw, beer, pauw, ratelslang? (Deze vraag verwijst naar het hoofdartikel van Percival? Gedachte.-Ed.)

PDF
september 1909

Kan iemand in zijn lichaam kijken en de werking van de verschillende organen zien en, zo ja, hoe kan dit worden gedaan?

PDF
oktober 1909

Op welke wezenlijke punten verschilt de astrale wereld van het spirituele? Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt in boeken en tijdschriften over deze onderwerpen, en dit gebruik is geneigd om de geest van de lezer te verwarren.

Is elk orgaan van het lichaam een ​​intelligente entiteit of doet het zijn werk automatisch?

Als elk orgaan of een deel van het fysieke lichaam in de geest wordt weergegeven, waarom verliest een gestoorde persoon dan niet het gebruik van zijn lichaam wanneer hij het gebruik van zijn geest verliest?

PDF
november 1909

Het lijkt niet redelijk dat twee of meer tegenstrijdige meningen gelijk kunnen hebben over enige waarheid. Waarom zijn er zoveel meningen over sommige problemen of dingen? Hoe kunnen we dan zeggen welke mening juist is en wat de waarheid is?

PDF
december 1909

Waarom worden kostbare stenen toegewezen aan bepaalde maanden van het jaar? Wordt dit veroorzaakt door iets anders dan de verbeelding van mensen?

Heeft een diamant of andere edelsteen een andere waarde dan die welke wordt weergegeven door de standaard van geld? en, zo ja, waarop hangt de waarde van een diamant of een andere steen af?

PDF
januari 1910

Werkt de geest met de mens en wat zijn spirituele wezens?

PDF
februari 1910

Is er geen geloof dat de Atlantiërs konden vliegen? Zo ja, waar staat dit geloof dan?

Zijn de individuen die proberen het probleem van luchtnavigatie op te lossen, geïncarneerde Atlantiërs?

Als de Atlantiërs het probleem van de luchtnavigatie hadden opgelost, en als degenen die nu met hetzelfde probleem bezig zijn Atlantiërs waren, waarom zijn deze individuen dan niet gereïncarneerd sinds het zinken van Atlantis en voor de huidige tijd, en als ze vóór hun geboorte gereïncarneerd zijn? de huidige tijd, waarom hebben ze de lucht niet onder de knie kunnen krijgen of kunnen vliegen voor de huidige tijd?

PDF
maart 1910

Zijn we of zijn we niet in vereniging met atma-buddhi?

Is het niet waar dat alles wat we kunnen worden al in ons is en dat alles wat we moeten doen is om ons ervan bewust te worden?

PDF
april 1910

Is duisternis de afwezigheid van licht, of is het iets apart op zichzelf en dat de plaats van licht inneemt? Als ze verschillend en gescheiden zijn, wat is duisternis en wat is licht?

Wat is radium en hoe is het mogelijk dat het continu een grote energie afvoert zonder enige zichtbare verspilling en verlies van zijn eigen kracht en lichaam, en wat is de bron van zijn grote radioactiviteit?

PDF
1910 mei

Is het mogelijk om een ​​nieuwe soort groente, fruit of plant te ontwikkelen, totaal verschillend en verschillend van andere bekende soorten? Zo ja, hoe is het gebeurd?

PDF
juni 1910

Is het mogelijk en is het goed om in de toekomst te kijken en toekomstige gebeurtenissen te voorspellen?

PDF
juli 1910

Is het mogelijk om een ​​gedachte uit de geest te halen? Zo ja, hoe is dit gebeurd; hoe kan iemand zijn herhaling voorkomen en het uit de geest houden?

PDF
augustus 1910

Heeft het behoren tot geheime genootschappen tot gevolg dat de geest in zijn evolutie wordt vertraagd of bevorderd? Is het mogelijk om iets voor niets te krijgen?

Waarom proberen mensen iets voor niets te krijgen? Hoe moeten mensen die schijnbaar iets voor niets krijgen betalen voor wat ze krijgen?

PDF
september 1910

Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen theosofie en nieuwe gedachte?

Wat is de oorzaak van kanker? Is er enige remedie voor bekend of moet een of andere behandelingsmethode worden ontdekt voordat de genezing kan plaatsvinden?

PDF
oktober 1910

Waarom wordt een slang door verschillende mensen zo verschillend beoordeeld? Soms wordt van een slang gesproken als de vertegenwoordiger van het kwaad, en soms als symbool van wijsheid. Waarom bezit de mens zo'n inherente angst voor slangen?

Is er enige waarheid in de verhalen die de Rozekruisers ooit brandende lampen hadden? Zo ja, hoe werden ze gemaakt, met welk doel dienden ze en kunnen ze nu worden gemaakt en gebruikt?

PDF
1912 mei

Waarom wordt de adelaar gebruikt als een embleem van verschillende naties?

Gebruikt de dubbelkoppige adelaar die nu als het nationale embleem van sommige landen wordt gebruikt en die wordt aangetroffen op de monumenten van de oude Hettieten uit de bijbel, naar de androgyne toestand van de mens?

PDF
juni 1912

Op de vier kwartalen en de helft van de cirkel op de vrijmetselaars-hoeksteen van het koninklijke booghoofdstuk staan ​​de letters HTWSSTKS Hebben ze een relatie van de dierenriem en wat duiden hun posities in de cirkel aan?

PDF
juli 1912

Wat is smaak in eten?

Heeft smaak in voedsel enige waarde als voeding, los van het eten?

PDF
oktober 1912

Hoe kan iemand zichzelf beschermen tegen de leugens of laster van anderen?

PDF
november 1912

Hoe leven de winterslapende dieren zonder voedsel en schijnbaar zonder lucht tijdens hun lange perioden van winterslaap?

Kan een dier met longen leven zonder adem te halen? Zo ja, hoe leeft het?

Ontdekt de wetenschap enige wet waardoor de mens zonder voedsel en lucht kan leven; zo ja, hebben de mensen zo geleefd, en wat is de wet?

PDF
december 1912

Waarom is tijd verdeeld zoals het is?

PDF
januari 1913

Heeft tijd in zijn divisies in jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten en seconden enige correspondentie met de fysiologische of andere processen in het menselijk lichaam? Zo ja, wat zijn de overeenkomsten?

PDF
februari 1913

Kan een mens doorleven, de taken voltooien en sterven aan meer dan één leven tijdens zijn toegewezen aantal jaren op deze aarde?

PDF
maart 1913

Kan elementaire materie, door magische processen, in de vorm worden gebracht door middel van de handen; zo ja, welke specifieke vorm kan worden geproduceerd en hoe wordt het gedaan?

Hoe moeten de handen worden gebruikt bij de genezing van het eigen fysieke lichaam of een deel van het lichaam?

PDF
april 1913

Wat is nodig voor groei in toewijding?

Wat is de aard van wierook, en hoe lang is het in gebruik geweest?

Zijn er voordelen tijdens het mediteren van het branden van wierook?

Zijn de effecten van het branden van wierook waarneembaar op een van de vliegtuigen?

PDF
1913 mei

Welke kleuren, metalen en stenen worden aan de zeven planeten toegeschreven?

Moet het dragen van kleuren, metalen en stenen worden bepaald door het aspect van die planeet waaronder de drager werd geboren?

Hebben de kleuren, metalen en stenen speciale deugden en hoe kunnen ze gedragen worden zonder rekening te houden met de planeten?

Welke letters of cijfers zijn eraan gehecht of worden aan de planeten toegeschreven?

PDF
juni 1913

Is de mens een microkosmos van de macrokosmos, het universum in het klein? Als dat zo is, moeten de planeten en de zichtbare sterren in hem worden vertegenwoordigd. Waar bevinden ze zich?

Wat wordt bedoeld met gezondheid in het algemeen? Als het het evenwicht is van de fysieke, mentale en spirituele kracht van de mens, hoe wordt het evenwicht dan gehandhaafd?

PDF
juli 1913

Is het het beste voor een man om zijn fysieke lichaam onbewust te verlaten, dat de ziel zijn droomstaat kan binnengaan?

Welke hoogte bereiken zielen die hun fysieke lichaam bewust verlaten en die na de dood bewust blijven?

PDF
augustus 1913

Geef alstublieft een definitie van onsterfelijkheid en vermeld in het kort hoe onsterfelijkheid kan worden bereikt?

Zijn de sympathieën en antipathieën van de mens zijn eigen ziel? Zo ja, hoe worden ze weerspiegeld? Zo niet, vanwaar komen deze sympathieën en antipathieën?

PDF
september 1913

Is het het beste dat een man zijn seksuele verlangens onderdrukt, en moet hij ernaar streven een celibatair leven te leiden?

PDF
oktober 1913

Wat is de reden van de leer van de verzoening, en hoe kan het verzoend worden met de wet van karma?

PDF
november 1913

Wat is lachen, en waarom lachen mensen?

PDF
april 1915

Wat is de relatie tussen magnetisme en zwaartekracht, en hoe verschillen ze, of helemaal niet? En wat is de relatie tussen magnetisme en dierlijk magnetisme, en hoe verschillen ze, of helemaal niet?

Hoe worden genezingen beïnvloed door dierlijk magnetisme?

PDF
1915 mei

Zijn dierlijk magnetisme, mesmerisme en hypnose gerelateerd, en zo ja, hoe zijn ze gerelateerd?

Hoe kan dierlijk magnetisme worden geactiveerd en tot welk nut kan het worden gebracht?

PDF
juni 1915

Wat is het reukvermogen; hoe handelt het; doen fysieke deeltjes mee aan de productie van het gevoel en welk deel speelt ruikt in het leven?

Wat is de verbeelding? Hoe kan het worden gecultiveerd en gebruikt?

PDF
juli 1915

Wat is ziekte en welk verband hebben bacteriën ermee?

Wat is kanker en kan het worden genezen, en als het kan worden genezen, wat is de remedie?

PDF
augustus 1915

Wat is een goede manier om de toestanden van ontwaken en dromen met elkaar te verbinden, zodat er geen interval is waarin de slaper buiten bewustzijn is?

PDF
september 1915

Wat spoort ons aan om voor onze meningen te bekeren? In hoeverre mogen we onze meningen verzetten tegen die van anderen?

PDF
oktober 1915

Hoe komt het dat problemen die alle inspanningen in de weg hebben gestaan ​​en tijdens de wakkere uren onmogelijk kunnen worden opgelost, moeten worden opgelost tijdens de slaap of onmiddellijk bij het ontwaken?

PDF
november 1915

Wat is geheugen?

PDF
december 1915

Wat veroorzaakt geheugenverlies?

Wat zorgt ervoor dat iemand zijn eigen naam vergeet of waar hij woont, hoewel zijn geheugen op andere punten misschien niet wordt aangetast?

PDF
januari 1916

Wat wordt meestal bedoeld met de term "Soul" en hoe moet de term Soul worden gebruikt?

PDF
juni 1916

Is de theosofische doctrine van ons lijden op aarde niet als karmische vergelding, op dezelfde manier als de theologische verklaring van ons lijden als een vergelding in de hel, in die zin dat beide beweringen louter op het geloof moeten worden aanvaard; en bovendien is de een zo goed als de andere om morele goedheid te produceren?

PDF