The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK VIII

NOETISCHE BESTEMMING

sectie 3

Het licht van de intelligentie. Het licht in de kenner van het Drie-enige Zelf; in de denker; in de doener. Het licht dat de natuur is ingegaan.

De Triune Self ontvangt Licht van de Intelligentie waaraan het gerelateerd is; dat Licht komt van de licht faculteit van de Intelligentie in de begrip- sfeer van de Triune Self. De Licht is geen onderdeel van de Triune Self en wordt er nooit een deel van. Het wordt uitgeleend aan de Triune Self zodat door het gebruik van de Triune Self zou kunnen worden een intelligentie.

De Licht is een Bewust Licht; het is bewust dat is het Licht, en is bewust as Licht. De Licht, dat wat bij de Intelligentie en dat wat wordt uitgeleend aan de Triune Self, is een. De Licht is ondeelbaar, hoewel het verdeeld lijkt te zijn. Als de dader stuurt het naar natuur de Licht is er nog steeds één, nee materie in hoeveel verschillende wezens en dingen het is gegaan, of waar het is, of in hoe zwak een wezen is, of hoeveel het wordt verduisterd door de materie of natuur. De Licht of een intelligentie is hetzelfde Licht ongeacht de vormen waarin het is. Het lijkt erop te zitten, maar dat is het niet.

De realiteit in de Triune Self vooral, behalve Bewustzijn, is de Licht. De Licht laat de dingen zien zoals ze zijn, laat zien wat er gedaan moet worden door de wezens in wie het is, leidt hen tot meer bewustzijn en toont hen de kracht om te veranderen, zonder zelf te veranderen. Het draagt, zolang het maar bij de dader, het bewijs van het gebruik dat de website ervan heeft gemaakt dader. De feit dat de Licht is er de oorzaak dat deze verschillende processen doorgaan. De Licht handelt niet, maar houdt wezens in actie door het actieve te stimuleren principe in hen. Het handelt niet, het lijdt niet en het reageert niet. Zijn aanwezigheid is de oorzaak van alle dingen waarover wordt gesproken licht. Sterrenlicht, zonlicht, maanlicht en aardlicht zijn verschillende functies van materie actief gemaakt door de Licht van de Intelligenties verzonden door de doeners van hun Triune Selves in natuur. Mensen weet niet de Licht als zodanig.

De dader is in de sfeer van zijn Intelligentie en ontvangt een bepaald bedrag van Licht ervan. Dit is het bedrag van de dader zou moeten hebben om haar opleiding via haar te verwerven mens. Het bedrag wordt soms verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de het denken van de doeners van de mens, en is het opvallende kenmerk van hun noetische bestemming. De Licht dus uitgeleend kan worden verzonden door de doener natuur en raak gehecht aan natuureenheden waaraan de doener door zijn het denken bindt de Licht.

In natuur de Licht is gekoppeld aan eenheden, dat is de Licht is met hen verbonden en vermengd en blijft zo tot de dader trekt het terug. De Licht toestaat natuur zich in elk veld ontvouwen en het roept de latente kanten en krachten op in de wereld eenheden. De aanwezigheid van de Licht maakt de latente energie van natuur actief. In natuur de Licht verzonden door doeners is de intelligentie- vaak genoemd God, die verondersteld wordt de wereld te hebben geschapen en voort te zetten. De doener is verantwoordelijk voor de Licht het is verzonden natuur en moet het verzilveren. Ingewisseld Licht gaat steeds weer uit totdat het onaantastbaar wordt natuur. Dan blijft het in de begrip- sfeer, is van de noetic wereld en is daarbuiten en vrij van noetische bestemming.

De Licht is duidelijk in alle begrip- sfeer dat dringt niet door in het mentale en psychische sferen van de mens. De Licht wordt meegenomen in de begrip- sfeer door de begrip- adem, en maakt de sfeer bewust in de mate van Ik-heid-Enselfness. De materie van de begrip- sfeer heeft het kenmerk waar het naar neigt eenheid. Deze materie is bewust in verschillende fasen van Ik-heid-Enselfness en is potentieel dat waaruit zal worden ontwikkeld licht faculteit en de ik-ben faculteit, wanneer de Triune Self wordt een intelligentie. In de atmosfeer stroomt het begrip- adem dat is de actieve kant van een deel van de atmosfeer en verbindt het resterende deel met de kenner. De kenner heeft passief twee aspecten Ik-heid en actief selfness. Van Ik-heid komt het identiteit van de Triune Self die in de mens manifest is als de gevoel dat het vandaag de dag hetzelfde is als in alle afgelopen jaren, ondanks de veranderingen in het lichaam. Selfness is kennis. De kenner van de Triune Self is bewust in de hoogste fasen van de graad van Ik-heid-Enselfness; de adem en uw materie van de atmosfeer zijn bewust in lagere fasen.

In de begrip- sfeer er is geen plaats noch niet de tijd of. De materie is overal tegelijk. De Licht is overal, in de sfeer, in de adem, en in de kenner. De Licht versnelt en brengt naar voren wat er potentieel in de sfeer. Dat wat in de sfeer heeft geen directe of bijzondere invloed op de noetische bestemming van de mens.

Dat is noetische bestemming van een mens is Licht die in het deel van de begrip- dat is in de mentale sfeer van de mens, (Fig. VB); ook Licht dat is vastgebonden in het fysieke lichaam en Licht in natuur waarop de mens een beroep zal doen.

Hoewel Licht komt in eerste instantie uit de Intelligentiesommige Licht komt terug in de begrip- sfeer van natuur wanneer het wordt teruggewonnen en sommige van de mentale sfeer wanneer een gedachte is evenwichtig en dus de Licht daarin wordt bevrijd, en sommige wanneer kennis van de bewust zelf in het lichaam komt voort uit het denken zonder een gedachte. Er is een circulatie van een deel van de Licht van de begrip- in de mentale sfeervandaar door middel van gedachte in natuur en vandaar terug van eten en gedachte in het mentale en vandaar in het begrip- sfeer.

Licht wordt verzonden door de kenner in de mentale sfeer met de begrip- adem. Ik-heid verzendt Licht te gebruiken in het denken, reden controleert het bedrag dat mag gaan. Selfness verzendt Licht naar juistheid wanneer geweten spreekt, en om reden als intuïtie. De Licht dat Ik-heid verstuurt wordt diffuus in de mentale sfeer. De Licht dat selfness verstuurt blijft duidelijk en direct. De begrip- adem brengt enkele van de Licht aan de mentale sfeer, die het via zijn mentale ontvangt adem.

Wanneer de Licht is in de materie van de mentale sfeer van de mens is het diffuus, gewijzigd, gedimd, afgestompt. De Licht zelf is altijd hetzelfde en heeft er niets van verloren karakter, maar het verschijnt in de mentale sfeer alsof het in een mist is. Dit wordt veroorzaakt door de materie van de mentale sfeer. In het onderste deel hiervan sfeer, welk deel de mens gebruikt om mee te denken en waarin de gedachten verbonden met zijn het denken circuleren en wervelen, de Licht is het meest beslagen en vertroebeld.

Terwijl de Licht zelf, zijnde van Intelligentie en zijnde de waarheid, blijkt uit de begrip- sfeer alles zoals het is, de Licht in de mentale sfeer moet worden bevrijd van obstakels en interferentie, en moet stabiel op het onderwerp worden gehouden en voor de camera worden scherpgesteld Licht omdat de waarheid kan laten zien wat het ding is. De Licht in zijn duidelijke staat in de begrip- sfeer kan daarom niet fysiek worden gestuurd natuur. De Licht in de mentale sfeer is in een staat waar het mee gemengd kan worden verlangen en kan dus fysiek worden gestuurd natuur in dat deel van een gedachte die is exterieur.

De aanwezigheid van de Licht verspreid in de mentale sfeer stimuleert de materie van de sfeer en houdt het mentale adem in omloop, en de Licht circuleert ermee en laat toe reden te handelen via haar het denken. De Licht in juistheid niet het licht van de mentale sfeer, maar is duidelijk Licht die in flitsen wordt verzonden vanaf de begrip- sfeer by selfness.

Nee Licht is in de psychische sfeer, maar er is Licht in die delen van de mentale en begrip- sferen die erin zitten. De materie van de sfeer is bewust in de mate van gevoel-Enverlangen. De materie is meestal donker, zwaar, grof en traag. De psychische atmosfeer trekt aan en weegt de mentale en, in mindere mate, de begrip- atmosfeer van de mens door die delen ervan die haar doordringen. De Licht wordt daarom in die delen gedimd. De noetische bestemming is de afwezigheid van de Licht van de psychische atmosfeer, van gevoel-Enverlangen en van de helderzienden adem.

Het belangrijkste kenmerk van de psychische sfeer is een gevoel voor en het verlangen naar en haasten naar iets waar het naar verlangt, toch angsten. Dat iets is Licht van de Intelligentie en contact met de denker en uw kenner. De sfeer is niet bewust van de Licht. Het is nooit stil, maar bij indrukken van natuur, Elementals or verlangens van andere doeners komt binnen via de lanen die leiden vanuit de openingen van het lichaam, het wordt in beroering gebracht. Het trekt en het duwt, het zuigt als een draaikolk naar binnen en het probeert overal in te komen. Het stijgt op deze manieren tijdens eten, amusement, dansen, feesten, preken, begrafenissen en alle handel. De sfeer is bewust van deze activiteiten, maar is dat niet bewust waarom het ze heeft. Het moet ze krijgen Licht Licht het had ooit, maar dat werd ingetrokken.

De psychische sfeer is vertegenwoordigd in de gevoel en uw verlangen van de dader. Indien gevoel en verlangen zou kunnen krijgen Licht in de sfeer de dader zou het niet verlangen om zijn huidige toestand te veranderen, zou hij blijven streven naar tevredenheid natuur, zou het een grotere intensiteit van tevredenheid hebben vanwege de Licht, en het zou niet vooruitgaan en dus zou het de vooruitgang van de dader. Omdat de dader heeft geen Licht het is in het donker, het kan het ene niet van het andere onderscheiden, kan het niet formulier een oordeel, maar kan alleen voelen en verlangen. Als het prettig is, probeert het ze vast te houden en er meer uit te halen; als ze onaangenaam zijn, probeert ze weg te komen. Omdat ze geen discriminatie heeft, doet ze dit keer op keer.

De gevoel van de verlangen is zo duidelijk bij de mens dat het alles lijkt te zijn wat er is. De dader bezet niet alleen bepaalde zenuwen van het vrijwillige zenuwstelsel, maar ook enkele die behoren tot de denker en uw kenner. Nee begrip- reacties kunnen worden gevoeld en mentale reacties worden maar vaag gevoeld. Als de denker en uw kenner worden opgemerkt, worden ze geïnterpreteerd als gevoel en verlangen. Aan de andere kant worden psychische toestanden, mystieke trancetoestanden en visioenen verondersteld wat wordt genoemd als 'spiritueel'. Wanneer een mens lijdt, zoekt hij gewoonlijk troost en hoop in religieuze beloften, in plaats van een begrip van de feiten. In de psychische sfeer gevoel en verlangen handelen zonder de Licht.

Omdat gevoel-Enverlangen ontstaan ​​door Licht en hadden hun grootste voldoening Licht was bij hen, en omdat ze alleen volledigheid kunnen bereiken als ze in de Licht, zij willen Licht. De plaats waar ze het kunnen krijgen is in de mentale sfeer in het hart en voornamelijk in de longen. gevoel kan niet voorbij het hart komen, maar verlangen kan, en gevoel haalt voldoening uit verlangen. Wanneer de psychische sfeer en uw dader opgewonden raken, verlangen rent naar de mentale sfeer in de longen te krijgen Licht. Het kan niet in de sfeer totdat het voorbij is juistheid in het hart. Dan is het in de mentale sfeer in de longen. begeerte kan dat niet krijgen Licht totdat het haar dwingt denken om na te denken, te verzamelen en de focus te leggen Licht op de indruk; de Licht bindt de verlangen met de indruk. Het ding dat wordt gemaakt door het denken is een gedachte en is een nieuw wezen. In de gedachte krijgen verlangen van de dader en Licht van de Intelligentie, met welke verlangen kon op geen andere wijze in contact komen dan door dit mengsel door het denken.

De Licht wordt niet gewijzigd, hoewel het in de combinatie is gebonden tot de gedachte is evenwichtig. begeerte duwt de gedachteEn Licht leidt het naar de eerste exterieur en naar elke volgende exterieur. Wanneer een gedachte is naar buiten gericht Licht gaat in natuur, een deel ervan is verbonden met de gedachte en sommige zijn verspreid in het lichaam van de mens. Wanneer Licht gaat dus in natuur het is verbonden met eenheden en maakt deel uit van de Licht die fungeert als de intelligentie-, bestellen en wet van de natuur.

Slechts dader kan bevatten of sturen Licht of een intelligentie; geen fysiek lichaam, object van natuur of materie van de licht wereld kan omgaan met de Licht, in dezelfde zin.

De Licht dat is in de begrip- sferen van de doeners verlicht ook de licht wereld, die op de natuur-kant, en daar, hoewel niet mengen met de materie, houdt dat materie verlicht en in constante actie. Het laat ook zien wat er gebeurt in de licht wereld en wat er is gedaan met een van zijn materie Terwijl materie was in de lagere werelden. Maar de licht wereld van natuur bevat niet de Licht. De Licht is er vanwege de sfeer van de Triune Selves.

De Licht in het mentale sferen van de doeners doordringt de leven wereld. Deze Licht is het diffuus Licht in het mentale sferen en is niet vermengd met verlangen. Licht gemengd met verlangen niet functie op deze manier; het komt niet in de leven wereld; wanneer het wordt gemengd met verlangen en zo is gebonden in een gedachte, het blijft daarin gedachte in de mentale atmosfeer. De Licht in de leven wereld stimuleert daar de actieve kant van de eenheden en zo begint wat later verschijnt als leven op het fysieke vlak. De Licht verlicht niet de formulier wereld, omdat er geen is Licht in de psychische atmosfeer.

De felle lichten, afbeeldingen en kleuren die door helderzienden worden gezien, zijn materie van de fysieke wereld, want helderzienden kunnen niet in de formulier wereld, als hun helderziende sferen draag niet Licht. De formulier vlak van de fysieke wereld wordt niet verlicht door Licht van de Intelligentie. Zijn materie brandt alleen in exterieur of gedachten, niet van de Licht in het licht of leven s werelds.

Het fysieke vlak van de fysieke wereld wordt verlicht door sterrenlicht dat door menselijke zenuwen komt, door zonlicht dat door harten en longen komt, maanlicht dat door nieren en bijnieren komt, en aardlicht van de geslachtsorganen en spijsverteringssystemen. Sterrenlicht wordt verspreid tussen de sterren, maar wordt gefocust door de zon. Als sterlicht direct zou kunnen worden gezien, zou het worden gezien om door te dringen en de andere drie soorten te verdragen en krachtiger te zijn dan elk van hen. Zonlicht focust sterrenlicht in een gestage stroom, zoals het denken focust diffuus Licht. Maanlicht past het zonlicht aan. Earthlight neemt de andere drie soorten licht op, geeft ze door of werpt ze terug. Alle vier soorten licht werk samen om een ​​boom, een bloem of een appel te verdichten of te laten groeien. Sterrenlicht, zonlicht, maanlicht en aardlicht zijn en bezitten zelf geen licht; wat hun licht wordt genoemd, is hun eigenschap om hun actieve kant te laten zien wanneer dit reflecteert Licht van de Intelligentie. In die zin is de Licht van de Intelligentie, dat zelflichtgevend en zelf- isbewust in de begrip- sfeer, is verborgen in de objecten van natuur die werden veroorzaakt door de aanwezigheid van de Licht. Het proces is niet fysiek en kan niet worden gecoördineerd met opvattingen over afmeting.