The Word Foundation

DE

WOORD

Vol 16 MAART, 1913. Nee 6

Copyright, 1913, door HW PERCIVAL.

GEESTELIJKE intoxicatie

VANAF het moment dat de geest zich bewust wordt van de wereld in zijn fysieke lichaam, totdat hij vrij is van de noodzaak van een fysiek lichaam, is hij onderworpen aan een vorm van mentale intoxicatie. Om mentale intoxicatie te overwinnen moet men meester worden van de acties van de geest. Door geestelijke dronkenschap te overwinnen, verwerft men kennis. Wanneer alle bedwelmingen zijn overwonnen, is men onbewolkt en gebruikt kennis vrij.

De oorzaak van elke vorm van intoxicatie ligt in de geest zelf. De inerte en onontwikkelde dingen van elk van de vermogens die de ondeelbare eenheid van de geest vormen, veroorzaken of laten de bedwelming van de geest toe, van buitenaf en van binnenuit. De oorzaken van intoxicatie zijn werkzaam in de werelden waarin de vermogens van de geest actief zijn. Bedwelming van de geest wordt veroorzaakt door de toename of onderdrukking van zijn normale functie in de wereld waarin hij actief is.

Er zijn vier dingen die inherent zijn aan de geest en die de geest zoekt en waarmee hij bedwelmd raakt. Dit zijn liefde, rijkdom, roem, macht. Liefde is van het focusvermogen, in de fysieke wereld; rijkdom is van het beeld en de duistere vermogens, in de psychische wereld; roem is van de tijd en drijfveren in de mentale wereld; kracht is van het Licht en ik-ben vermogens in de spirituele wereld.

Het focusvermogen, het vermogen van de geïncarneerde geest, zoekt elk van de vier op zijn beurt, onder zijn vele vormen in de fysieke wereld, keert zich dan van elk af om ze in de andere werelden te zoeken.

Uit elk van deze vier ontstaat zijn eigen glamour, waardoor de geest dronken wordt, leven na leven. Geen van de vele vormen van mentale intoxicatie kan de geest ooit bevredigen. De geest kan alleen tevreden worden gesteld door het besef van die dingen die boven of in liefde, rijkdom, roem, macht staan.

Een besef van liefde, rijkdom, roem, macht kan niet worden verkregen voordat men duidelijk waarneemt wat zij zijn. Duidelijke perceptie van liefde, rijkdom, roem, macht komt door de dingen te zoeken die boven of in hen zijn en waaruit ze komen. De zoektocht naar de dingen die boven of in liefde, rijkdom, roem, macht zijn, wekt en ontwikkelt en zuivert de inerte en onontwikkelde dingen van de vermogens van de geest, en verwijdert zo de oorzaken van de vier soorten bedwelming.

De dingen die boven of in liefde, rijkdom, roem, macht staan, zijn relatie, waardigheid, onsterfelijkheid, kennis. Deze worden pas gerealiseerd nadat men de glamour van liefde, rijkdom, roem, macht heeft verdreven.

(Nader te bepalen)