The Word Foundation

DENKEN EN BESTEMMEN

Harold W. Percival

HOOFDSTUK VIII

NOETISCHE BESTEMMING

sectie 7

Drie graden van licht van intelligenties. Denken zonder gedachten of bestemming te creëren. Lichamen voor de doener, de denker en de kenner van het Drie-enige Zelf, in het perfecte fysieke lichaam.

Er zijn drie graden van de Licht of Intelligenties: Licht welke is in natuur; Licht die is teruggevorderd van natuur, is teruggekomen in de mentale of begrip- sfeer van de mens en is niet gehecht; en, bevrijd Licht. In de derde fase van de drooglegging wint een mens terug Licht van gedachten en van maankiemen die worden bewaard totdat ze in het hoofd aankomen. Licht die is teruggewonnen en is voor de niet de tijd of niet gehecht is niet vrij, maar het moet worden vrijgelaten. Teruggewonnen Licht kan weer naar buiten gaan natuur en het kan weer gebonden zijn gedachten, en naar buiten.

begeerte en natuur-materie kan zich aan hechten Licht ook al is het vele malen teruggewonnen. Licht hecht zich niet aan materie; natuur-materie hecht zich aan de Licht door verlangen. Alleen wanneer Licht is onaantastbaar geworden, zodat nee materie een van natuur of van de sferen van de dader kan zich eraan hechten, is het bevrijd. Het wordt niet onaantastbaar door iets anders Licht zelf doet maar door de het denken van de dader waaraan het is uitgeleend. Het wordt onaantastbaar wanneer er geen aanspraak op wordt gemaakt door de dader. Dit is het geval wanneer de dader heeft geen verlangen voor alles in natuur, en wanneer het kennis heeft van zichzelf en van de Licht. Dan het onaantastbare Licht is bevrijd Licht en is klaar om te worden hersteld naar de Triune Self. Maar het is niet hersteld tot de dader zichzelf en zijn lichaam heeft geperfectioneerd.

Licht die in het lichaam circuleert maar een paar dagen niet dezelfde kracht heeft als Licht dat is gedragen door een maankiem voor een lunatie. Na Licht is vrijwillig teruggevorderd van een maankiem de Licht dat het de volgende verzamelt niet de tijd of is zelf helderder en krachtiger en vergroot de helderheid en kracht van de eerste ontginning. Licht die is teruggewonnen heeft nog steeds hechtingen van verlangens, wat zijn de haken waarmee natuur kan de Licht. Een adhesie verandert wanneer een ander soort verlangen de plaats inneemt van de eerste. Zolang er dergelijke verklevingen zijn, zijn het obstakels die het dimmen en kwalificeren Licht. Zolang er dergelijke kwalificaties zijn die worden teruggevorderd Licht, natuur kan de Licht weer door gevoel en verlang naar die oorzaak het denken. Maar door dit alles de Licht is nooit iets anders Licht, net zoals goud goud is, nee materie wat er nog meer mee vermengd is.

Wanneer een mens genoeg weet om zich nergens aan te hechten of iets aan zichzelf te hechten, begint hij te bevrijden Licht. Zijn het denken en zijn daden bevrijden het, hoewel hij niet weet wat de Licht is of dat hij het als zodanig bevrijdt. Zijn verleden gedachten welke zijn lot breng hem in allerlei omstandigheden, die hem de opportuniteit, als een plicht, terug te vorderen en gratis Licht. Hij traint en balanceert oud gedachten terwijl ze naar buiten zijn als de zijne lot. Dus hij werkt zijn oude af lot en creëert geen nieuwe gedachten, nieuwe lot. De het denken waardoor hij de zijne in evenwicht brengt gedachten is denken dat geen gedachten creëert. Zijn het denken wordt gedaan met meer kracht en met meer nauwkeurigheid, omdat hij is het denken met duidelijker Licht en kan dat omdraaien en vasthouden licht op het gebied van zijn het denken. De Licht in de mentale sfeer wordt duidelijker en duidelijker naarmate hij het teruggewonnen gebruikt Licht en door dat gebruik verwijdert de verklevingen van verlangens en natuur.

Als zijn plichten aan de wereld worden uitgevoerd en geen anderen worden gecontracteerd van hem het denken neemt hem mee naar hogere sferen, niet verbonden met de wereld. Dit zijn de dingen waarmee hij het denken is dan bezorgd. Het kan levenslang duren. Uiteindelijk kent hij zichzelf, niet als een mens, maar als de dader. Dit doet hij door de vrijgelatenen, de ongenaakbare Licht. Hij ontdekt de Licht en weet dat het de Licht afgezien van hem en dat het van de Intelligentie. Hij wist dit misschien al lang eerder, intellectueel, maar nu weet hij het zoals het werkelijk is, als de realiteit in zijn geval. Wanneer hij tot perfectie komt als een dader hij weet dat er een potentieel is Licht in hem en dat zodra hij het oproept en het een feit maakt Licht, hij zal worden een intelligentie. gevoel-Enverlangen en juistheid-Enreden zijn klaar om te hebben Ik-heid word de licht faculteit, en selfness de ik-ben-faculteit van hoe hij zal zijn een intelligentie. Maar voordat de Triune Self kan zijn eigen potentieel oproepen Licht het moet herstellen naar de ouder Intelligentie alle Licht het heeft ontvangen en dat het bevrijd is.

Hoe zit het met natuur wanneer alles doeners hebben hun verlost en bevrijd Licht? Hoe is natuur bleef doorgaan wanneer het geen middelen meer vindt in de mens verlangen tekenen Licht of Intelligenties erin? De eenheden of natuur zal dan zo veranderd zijn door de vooruitgang van de mens, dat de Licht zich uitstrekkend vanuit de Triune Selves zal doordringen natuur en zal de eenheden zonder met hen gebonden te zijn. Zulke dieren zullen er niet zijn zoals nu, want er zullen er geen ongecontroleerd zijn verlangens. De planten zullen anders zijn vormen, om te betalen natuureenheden de middelen om de stadia van het plantenrijk te doorlopen. Er zullen dieren zijn, maar geen mens verlangens zal ze animeren. De dieren, terwijl ze vleesweefsel hebben, zullen worden bewoond door gevorderden eenheden as Elementals, en niemand zal woest zijn.

In zulke niet de tijd of de mens zal niet langer slechts een mens. Hij zal zijn bewust een dader. Hij zal denken zonder te creëren gedachten. Hij zal een fysiek lichaam hebben dat onsterfelijk zal zijn. Het zal worden gemaakt uit de vier staten van materie van het fysieke gebied, maar het zal verschillen van de vergankelijke lichamen van de huidige mens in die zin dat de componist eenheden evenwichtig zijn en niet langer actief-passief of passief-actief zijn; de eten zal rechtstreeks uit de elementen en niet via een voedingskanaal en de cellen zal worden vernieuwd door essential leven.

De Triune Self zal dan drie innerlijke lichamen hebben, waarin de drie delen zullen zijn. De dader zal zijn geabsorbeerd hebben psychische sfeer en zal in een formulier body gemaakt van de materie van de formulier wereld en in contact daarmee, (Fig. VB, a). De denker zal zijn geabsorbeerd hebben mentale sfeer en zal in een leven lichaam van en in contact met materie van de leven wereld. De kenner zal zijn geabsorbeerd hebben begrip- sfeer en zal in een licht lichaam van en in contact met materie van de licht wereld en de drie zullen zich in het onsterfelijke, perfecte, geslachtloze, fysieke lichaam bevinden. De betekenis hiervan kan worden begrepen als eraan wordt herinnerd dat zelfs de dader kan nu volledig in een huidig ​​menselijk lichaam binnendringen, maar dat slechts een klein deel van de dader doet dit en dat dit deel niet op de juiste plaats zit, en dat het fysieke lichaam daardoor contact maakt en werkt materie alleen dat is in de vaste toestand van het fysieke gebied.

Deze drie innerlijke lichamen voor de Triune Self zal dan in of door het fysieke lichaam zijn ingebouwd wanneer het na de zelfimpregnatie en de goddelijke conceptie in het hoofd. De wederopbouw brengt het fysieke lichaam in contact met de vier werelden en hun krachten en maakt zo een ontwikkeling van de drie lichamen mogelijk voor de delen van de Triune Self. Deze drie lichamen zijn ontwikkeld na de maankiem begint het centrale kanaal van het ruggenmerg te beklimmen, wat het alleen kan doen nadat het fysieke lichaam opnieuw is opgebouwd. De vier zintuigen staan ​​dan stil elementair wezens, maar ze verschillen van de vier zintuigen van een mens doordat ze in contact staan ​​met alle graden van materie in de vier werelden, terwijl ze bij een mens alleen in contact staan ​​met de laagste graad van materie op het laagste vlak van de laagste wereld. Ze verschillen ook doordat ze toen werk door middel van perfecte organen die de werking van de dader. De adem-vorm gehoorzaamt dan de bevelen van de dader en ervaringen geen weerstand van natuur.

De Triune Self is dan een Triune Self compleet; het kent zijn relatie met andere Triune Selves en ziet de gemeenschappelijke band tussen alle Triune Selves. De gemeenschappelijke band is de noetic wereld. Welke Triune Self heeft en is en weet staat daarin open voor het gebruik en de dienst van alle andere Triune Zelven.

Het vrijmaken en herstellen van de Licht van de Intelligentie en de overgang van de Triune Self in een intelligentie, schijnen de basis te zijn van de verschillende tradities van de perfectie die een mens zal uiteindelijk bereiken.

De denker bepaalt, volgens de kenner van de Triune Self, hoeveel van de Licht het kan in de mentale sfeer van de mens, (Fig. VB). Ik-heid stuurt het toegestane bedrag naar de mentale sfeer. De Licht gaat erdoorheen Ik-heid in de mentale sfeer waar het beschikbaar komt het denken naargelang iemands vermogen om het te gebruiken. Fysiek de Licht komt van het pijnappellichaam, dat selfness contacten, met de hypofyse, die Ik-heid contacten, en vandaar diffuus en gedimd naar de hersenen, de wervelkolom en het hart en de longen waar het wordt gebruikt in het denken.

Sommige mensen hebben Licht van buiten de begrip- sfeer van de mens. Zij zijn degenen die een begrip van en inzicht in de dingen die de mens beïnvloeden leven, die groter is dan die van de run van mens. Voor hen is een deel van de zelfkennis niet verworven in het heden leven, maar in betere tijden wanneer de mens waren onvergelijkbaar veel groter dan vandaag. Zulke mensen zijn verlicht over dingen die van weinig belang zijn of onbekend zijn bij de meerderheid.

De noetische bestemming van de run van mens is dat ze gehinderd worden door het ontbreken van Licht en het onvermogen om het te bereiken of om het te tekenen. Ze angst de Licht. Zij hebben geen Licht behalve wat automatische terugwinning voor hen bespaart, zodat ze nauwelijks kunnen doorgaan als mens. Ze zitten in een begrip- nacht en dat is al duizenden jaren zo. Ze kunnen de door hun verworven kennis niet bereiken doeners in het verleden. Ze verwerven niet zelfkennis, dat wil zeggen kennis van de bewust zelf in het lichaam, van hun ervaringen in hun heden leven. Hun nobel begrip- erfenis is verloren gegaan, is onbekend en zal onbereikbaar zijn totdat ze de Licht, bewaar de Licht en bewust enkele van de Licht ze hebben erin gelaten natuur en dus meer meenemen Licht in hun begrip- sferen. Hun begrip- bevoegdheden worden verlaagd tot seksuele aflaten. Ze hebben het vermogen om te gebruiken verloren begrip- bevoegdheden voor begrip- eindigt.

Hun mentale sfeer in plaats van vol te zijn Licht is als een grijze mist; de Licht is gedimd, diffuus, verspreid en vol met tussenliggende obstakels. De Licht heeft te veel aanwas, is te schaars. In het denken ze vinden het moeilijk om zich te concentreren en om met dit soort dingen te werken Licht. Wat werkt, is zwak, belemmerd, niet effectief. Zo'n mens niet bewust of reden en niet bewust of juistheid. Zij zijn niet bewust van de het denken of hoe het wordt gedaan. Hun het denken is lukraak, springerig. Het is beperkt tot fysieke en psychische dingen en zelfs deze omvat het niet en dringt er niet doorheen. De grote intellectuele verworvenheden van de mens in natuurwetenschappen, techniek en literatuur houden zich bezig met dingen van de vier zintuigen en dienen natuur. Ze zijn te wijten aan de het denken met slechts een van de drie geesten die hij zou kunnen gebruiken. De geest die hij gebruikt is de zintuigen of Lichaam geest. Dit laat hem verstandig en natuur-gebonden. Het helpt hem niet om te winnen zelfkennis die alle problemen zou oplossen.

De Lichaam geest kan niet denken aan de dader; het kan niet verder denken natuur. Zijn het denken is ondergeschikt aan de lichaamszintuigen die worden beheerst door natuur. De karakter of mens wordt vaak gemarkeerd door oneerlijkheid, hebzucht, gemeenheid, immoraliteit en de liefde van bedwelmende dranken. Hun gevoelens worden volledig gecontroleerd door natuur, die ze aanbidden en gehoorzamen. natuur wordt geïnterpreteerd door de vier zintuigen, die zijn natuur's priesters en houd de gevoelens en verlangens. De sterkste van de zintuigen is het gevoel van geur, dat is aanraking. Aanraken, contact, is de werking van dit zintuig in het lichaam en het meest gewenste contact is seksueel. Vandaar de verspilling van Licht via de geslachtsorganen.

De noetische bestemming, deze begrip- duisternis, veroorzaakt de vlucht mens geboren te worden uit zaad en uit grond die niet voldoende gerijpt is en die geproduceerd wordt in ongezonde lichamen.

Om een ​​goed menselijk lichaam te krijgen, moeten het zaad en de grond elk twaalf maanden kuis worden gedragen. Tijdens dat niet de tijd of het zaad en de grond zijn veranderd in de tonische tinctuur en zijn bewerkt en opnieuw opgenomen in het lichaam. Het vitaliseert het lichaam en geeft het de weerstand ziekte. Elke vrouw die maandelijks eicellen verliest, kan geen perfect kind krijgen. Onthouding in gedachte en handelen zal het vrouwtje veranderen zodat er tijdens de maandelijkse periodes geen eicellen verloren gaan. Zij, de eicellen, zullen opnieuw worden geabsorbeerd en zullen voor het vrouwelijk lichaam enigszins doen zoals de zaadkracht of tinctuur voor de man zal doen. Wanneer man en vrouw in deze toestand verkeren, hebben ze mogelijk een gezond kind waar ze immuun voor zijn ziekte. In ieder geval moet een vrouw alleen worden gelaten tijdens de zwangerschap, tijdens de zoogperiode en daarna gedurende zeven dagen voor en na de menstruatie. Wanneer man en vrouw begrijpen wat ze zijn doeners echt, ze zullen geen gemeenschap hebben, tenzij zowel man als vrouw een kind willen; dat ze bereid zijn om een ​​kind te krijgen, is niet voldoende.

Het is deels vanwege een overtreding van deze fundamentele regels en omdat lichamen vaak worden geproduceerd uit zaad dat misschien maar een paar uur oud is, dat de run van mens hebben het soort zwakke lichamen die de wereld verdringen en vatbaar zijn voor ziekte.

De man moet zelf de maankiemen en zijn zaad bewaren. Als hij zijn zaad niet bewaart, kan hij de maankiem niet bewaren, die na de tweede week verloren zal gaan. De simpele voorschriften van kuisheid en fatsoen zijn alles wat nodig is als onderwerp van het denken en gedragsregels, om de maankiem en het zaad te redden. De eeuwenoude en altijd nieuwe openbaringen, boeken, mystieke leringen, culten, broederschappen en zusterschappen die aanwezig zijn liefde en seks als iets anders dan zaken van kuisheid en fatsoen, zijn blinds voor corruptie. Ze hebben geholpen om de begrip- nacht.

In deze zwakke lichamen, ziekte wordt vaak ontwikkeld door eten. De run van mens weet en geef weinig om de wetenschap van eten. Ze eten meestal te veel; ze nemen een te grote lading om te dragen, meer dan het lichaam kan verteren of opnemen. Ze eten veel dat onverteerbaar of onverenigbaar is. Vandaar dat het voedsel dat ze eten fermenteert en bederft, en dit verstoort vaak de spijsvertering functies en produceert vergiften die vaak de oorzaak zijn ziekte. Het doel van hun eten is voornamelijk om de hunkering van het gehemelte te bevredigen of om het comfort te hebben gevoel volheid. De gevoelens die ze willen zijn zwermen Elementals die in het lichaam en zijn organen komen en trekken, prikken, drijven, de zenuwen irriteren en worden gevoeld als sensaties Door de dader. Gezondheid of ziekte van het lichaam is niet van belang voor de Elementals. Wanneer ziekte volgt ontbinding, andere Elementals kom binnen en geniet van het ongemak in de zieke delen.

Op basis van seks en eten mens hebben een valse beschaving opgebouwd met nutteloze beroepen, valse normen, onvoldoende of buitensporige beloningen, wetteloosheid, misdaden, kinderachtig religies en onwetendheid van echte en eerlijke regering.

Door de begrip- duisternis, de vlucht van mens hebben opvattingen over leven en verantwoordelijkheid die infantiel zijn. Hun problemen betreffen vrije wilen lot, God, goed en kwaad en hun relaties met anderen mens, hun eigen make-up, hun toekomst en het doel van leven toon de beperkingen van hun het denken en opvattingen die worden opgelegd door de afwezigheid van de Licht.