The Word Foundation

Will is het pad van bewustzijn.

Will is onpersoonlijk, in beweging, vrij; de krachtbron, maar niet zelf een kracht. Door al de ontelbare tijdperken is het Grote Offer Will.

-Het sterrenbeeld.

DE

WOORD

Vol 2 MAART, 1906. Nee 6

Copyright, 1906, door HW PERCIVAL.

WILL

WILL (Vissen) is het twaalfde sterrenbeeld.

Van het primordiale ongemanifesteerde in manifestatie is de volgorde van involutie: beweging (taurus) zorgt ervoor dat homogene substantie (gemini) dualiteit tot uitdrukking brengt als geest-materie; geest-materie wordt beïnvloed door de grote adem (kanker) die hem in de oceaan van het leven ademt (leo); de oceaan van het leven ontkiemt en neerslaat in vorm (virgo); en vorm ontwikkelt zich tot seks (libra). Met de ontwikkeling van seks is de involutie van geest-materie compleet. Wanneer seks wordt ontwikkeld, incarneert de geest (kanker). De volgorde van evolutie is: de geest-kwestie van seks (libra) ontwikkelt verlangen (schorpioen) door vorm (virgo); begeerte ontwikkelt zich tot leven (leo) in gedachten (ziehier); gedachte ontwikkelt zich tot individualiteit (steenbok) door adem (kanker); individualiteit ontwikkelt zich tot ziel (waterman) door substantie (gemini); ziel ontwikkelt zich tot wil (pisces) door beweging (taurus). Will wordt Bewustzijn (Ram).

Will is kleurloos. Will is universeel. Will is emotieloos, ongebonden. Het is de bron en oorsprong van alle macht. Will is alwetend, alwijs, volledig intelligent, altijd aanwezig.

Zal alle wezens machtigen volgens hun vermogen om het te gebruiken, maar wil is geen kracht.

Will is vrij van alle banden, banden, beperkingen of verwikkelingen. Will is gratis.

Wil is onpersoonlijk, niet gehecht, onbeperkt, zelfbewust, stil, alleen. Will is aanwezig op alle gebieden en machtigt elke entiteit overeenkomstig en in verhouding tot zijn aard en vermogen om macht te gebruiken. Hoewel de wil aan de wezens de macht geeft om te handelen in overeenstemming met hun inherente eigenschappen, eigenschappen, verlangens, gedachten, kennis en wijsheid, zal ze toch altijd vrij en ongekleurd blijven door het karakter van elke actie.

Zonder wil is niets mogelijk. Zal zich lenen voor elke en elke operatie. Will is niet beperkt, beperkt, verbonden of geïnteresseerd in een motief, oorzaak, operatie of effect. Will is het meest occult en mysterieus.

Will is net zo vrij als zonlicht en als noodzakelijk voor alle actie zoals zonlicht voor groei, maar wil niet degene selecteren die het machtigt, net zo min als zonlicht bepaalt op welk object het valt. De zon schijnt op alles wat we goed en slecht noemen, maar de zon schijnt niet met de bedoeling om goed of slecht te zijn. De zon zal ervoor zorgen dat een karkas pest en dood uitbreidt, en zal ook de zoet ruikende aarde leven gevende voedsel voor haar kinderen produceren. Zonnesteek en blozende gezondheid, droge woestijn en vruchtbare vallei, dodelijke nachtschade en gezond fruit, zijn gelijk de gaven van de zon.

De wil is de krachtbron die de moordenaar in staat stelt de fatale slag te slaan, en ook de krachtbron die iemand in staat stelt elke daad van vriendelijkheid, mentale of lichamelijke oefening of zelfopoffering te doen. Lenen aan degene die het in gebruik neemt, zal zelf niettemin vrij zijn van de actie die het ondermijnt. Het is niet beperkt tot de actie of het motief van de actie, maar leent zich voor beide, zodat de acteur door de ervaring en als het resultaat van de actie uiteindelijk kennis kan nemen van goede en verkeerde actie.

Het is net zo goed een fout om te zeggen dat het kan worden versterkt, zoals het zou zijn om te zeggen dat we licht kunnen geven aan de zon. De wil is de bron van kracht zoals de zon van licht is. De mens gebruikt de wil net zo vrij als hij zonlicht gebruikt, maar de mens weet het verstandig te gebruiken, zelfs in mindere mate dan hij weet met het gebruik van zonlicht. Het enige wat de mens kan doen, is weten hoe hij zich moet voorbereiden en vervolgens instrumenten moet voorbereiden voor het gebruik van zonlicht of van wil. Zonlicht verspreidt enorme hoeveelheden kracht waarvan de mens slechts een klein deel gebruikt, omdat hij niet weet hoe hij de instrumenten moet voorbereiden en gebruiken, en omdat hij niet weet hoe hij het verstandig moet gebruiken. Will is de grote bron van alle macht, maar de mens gebruikt het in zeer beperkte mate omdat hij geen goede instrumenten heeft, omdat hij niet weet hoe hij wil moet gebruiken, noch hoe hij de instrumenten moet klaarmaken voor gebruik.

Op het eigen vlak en het bewegingsvlak is de wil kleurloos en onpersoonlijk; op het vlak van substantie en universele ziel (gemini-aquarius), zal substantie in staat stellen te differentiëren in geest-materie en ziel om zichzelf te beschermen, verenigen en offeren voor alle dingen; op het niveau van ademhaling en individualiteit (kanker-steenbok), is het de kracht van de adem om alle dingen in manifestatie te brengen, en versterkt het de individualiteit om zelfbewust en onsterfelijk te worden; op het vlak van leven en denken (leo-sagittary), stelt het het leven in staat om vormen te bouwen en af ​​te breken, en stelt het de gedachte de gewenste resultaten te verkrijgen volgens de objecten van zijn keuze; op het vlak van vorm en verlangen (virgo-scorpio), maakt het vorm mogelijk om lichaam, kleur en figuur te behouden, en geeft het de wens om te handelen volgens zijn blinde impuls; op het gebied van seks (libra), machtigt het om vormen te reproduceren, alle principes van de mens en van het universum te combineren, bij te stellen, in balans te brengen, te transmuteren en te sublimeren.

De mens heeft daarom in zijn fysieke lichaam het materiaal en de krachten die nodig zijn om een ​​object te verkrijgen, en om een ​​wezen, macht of god te worden, alles door het gebruik van de magische actie van de wil.

Elk mens is niet één man, maar één combinatie van zeven mannen. Elk van deze mannen heeft zijn wortels in een van de zeven bestanddelen van de fysieke man. De fysieke man is de laagste en meest grofste van de zeven. De zeven mannen zijn: de grofstoffelijke man; de man van vorm; de man van het leven; de man van verlangen; de man van geest; de man van de ziel; de man van de wil. Het materiële aspect van de wilsmens is het rudimentaire beginsel in het fysieke lichaam. Het rudimentaire beginsel is net zo vrij en niet gehecht aan het gebruik dat eraan wordt gegeven als aan het intelligente beginsel van de wil waaruit zijn kracht voortkomt.

Bij elke inademing (kanker) stimuleert de adem, door middel van het bloed, de wens (schorpioen) tot actie. Wanneer dit centrum wordt gestimuleerd, met de gewone persoon, wordt het denken veroorzaakt door het verlangen, dat gewoonlijk het denken beheerst, en zal (vissen), de gedachte volgend, het verlangen naar actie versterken. Zo krijgen we het hermetische gezegde: 'Achter de wil staat verlangen', wat gebaseerd is op het feit dat wil kleurloos en onpersoonlijk is, en dat, hoewel ongeïnteresseerd in de resultaten van enige actie, de wil de bron is van de kracht van actie; en dat om de actie van de wil te veroorzaken, de mens in zijn huidige staat moet verlangen. Als echter de gedachte niet de suggestie van het verlangen volgt, maar in plaats daarvan appelleert aan het streven naar een hoger ideaal, dan moet de kracht van het verlangen de gedachte volgen en wordt hij opgewekt tot wil. De drieklank van adem-begeerte-wil (kanker-schorpioen-pisces), is van de longen, naar de organen van geslacht, naar het hoofd, via de wervelkolom. De dierenriem is inderdaad het plan van de constructie en ontwikkeling van het universum en een of alle van de zeven mannen.

Het rudimentaire beginsel is het medium in het lichaam waardoor de universele wil kan werken, en de mogelijkheden en verworvenheden van een mens zijn afhankelijk van de toepassingen waarop dit beginsel is gebaseerd. Onsterfelijkheid wordt bereikt in het lichaam. Alleen als hij in zijn lichaam leeft, kan hij pas voor de dood onsterfelijk worden. Na de dood van het lichaam wordt niemand onsterfelijk, maar hij moet op deze aarde reïncarneren in een nieuw menselijk fysiek lichaam.

Om nu onsterfelijk te worden, moet een man drinken van het 'levenselixer', het 'water van onsterfelijkheid', de 'nectar van de goden', 'Amrita's zoete wateren', het 'somasap', zoals het is riep de verschillende literatuur op. Hij moet, zoals de alchemisten het zeggen, 'de steen van de filosoof' gevonden hebben, waardoor de basismetalen worden omgezet in puur goud. Dit alles verwijst naar één ding: naar de mind-man en het rudimentaire principe dat hem voedt. Dit is de magische agent waardoor alle resultaten worden geproduceerd. Het rudimentaire principe is de zelfbewegende, zielbevorderende, geestversterkende, naar verlangen brandende, levensvormende, vormgevende, voortplantende kracht in het lichaam.

Er is alchemie vanuit de vierde ronde van de kwintessens van de vier voedingsmiddelen die in het lichaam worden opgenomen (zie hoofdartikel "Voedsel," Het WoordVol. Ik, Nee. 6), de mind-man. Hij wordt gevoed en opgebouwd door het rudimentaire principe, dat wil is. Om dit resultaat te bereiken van het opbouwen van de denkmens, die magie is, moeten alle andere dingen ondergeschikt zijn aan het rudimentaire principe; alle daden van het leven, met het doel de kwintessens te sublimeren; en daarom zou er geen beroep moeten worden gedaan op het fundamentele principe om zijn kracht aan aflaat of overmaat te verlenen. Dan zal de universele wil van de essentie maken door de wil, dat geestelichaam dat zelfbewust wordt; onsterfelijk; voor de dood van het lichaam. Een praktische methode voor studenten is om na te denken met elke inademing van de bovenste centra in het lichaam, totdat de gedachten daar gewoonlijk gecentreerd zijn. Wanneer de gedachten worden aangetrokken door het verlangen naar de lagere centra, moeten de gedachten onmiddellijk worden opgewekt. Dit bouwt de mind-man op en roept rechtstreeks de wil van boven op, in plaats van de wil te laten bewegen door verlangen van beneden. Achter de wil staat het verlangen, maar boven de wil van het verlangen. De aspirant op het pad van het bewustzijn maakt een nieuwe regel; voor hem verandert de volgorde; voor hem: bovenstaande wens staat zal.

De voorwaarde voor alle echte vooruitgang is een vaste overtuiging dat elk mens het recht en de keuzevrijheid heeft, om te handelen volgens zijn intelligentie, en dat de enige beperking tot zijn handelen onwetendheid is.

Met weinig wijsheid en blijkbaar geen duidelijk idee over wat ze feitelijk weten, spreken mensen over vrije wil en bestemming. Sommigen zeggen dat de mens vrije wil heeft, terwijl anderen beweren dat de wil niet vrij is, dat wil zeggen een vermogen of een kwaliteit van geest is. Velen beweren dat geest en al het andere het uitwerken van het lot is; dat alle dingen zijn zoals ze zijn, omdat ze zo voorbestemd zijn om te zijn; dat alle dingen in de toekomst alleen zullen zijn wat ze vooraf zijn bepaald en voorbestemd om te worden door een hogere wil, macht, voorzienigheid, bestemming of God; en dat, als er geen stem of keuze in de zaak is, de mens zich moet onderwerpen.

Vrijheid kan nooit worden bereikt door iemand die niet intuïtief voelt dat de wil gratis is. Hij die gelooft dat allen gedreven zijn om acties te ondernemen door een voorbestemde wil anders dan de zijne, wordt bestuurd en beheerst door natuurlijke impulsen die opkomen uit verlangen dat hem in slavernij omhult en vasthoudt. Terwijl een man gelooft dat hij niet de macht heeft om te kiezen of "vrije wil", is er geen mogelijkheid dat hij uit zijn onmiddellijke tredmolen van gewoonte stapt onder de controle en overheersing van het verlangen.

Als het waar is, is de wil gratis; die man kan wel; dat alle mensen het recht en de keuzevrijheid hebben; hoe verzoenen we de verklaringen? De vraag hangt natuurlijk af van wat de mens is; wat wil is; en welke bestemming is. Welke man en wat zal is, hebben we gezien. Wat is het lot?

De beweging die de eerste differentiatie veroorzaakt van de homogene substantie in de noumenale ongemanifesteerde wereld die in elke evolutionaire periode in manifestatie wordt ingeblazen, wordt bepaald door het gecombineerde verlangen en denken en de kennis en wijsheid en wil van de voorgaande evolutionaire periode, en deze beweging is absoluut en onveranderd in zijn actie tot ongeveer dezelfde graad of stadium van ontwikkeling is bereikt als in de vorige evolutionaire periode. Dit is het lot of het lot. Het is de balans van onze rekening en het verslag van de afgelopen cyclus van evolutie. Dit is van toepassing op het universum of op de geboorte van een man.

Tijd en plaats van geboorte; omstandigheden van het milieu; fokken, en de inherente vermogens en neigingen van het lichaam; zijn het lot, het record of het verslag van het personage, wat de erfenis is van het personage uit zijn eerdere pogingen en ervaringen. Het totaal kan gunstig of ongunstig zijn. Het heeft een balans om mee te beginnen en moet genoegen nemen met oude accounts. De neigingen en vermogens van het lichaam zijn een bestemming omdat ze de werking van de geest beperken, totdat de rekeningen zijn opgelost. Dan is er geen ontsnapping, is er geen keuze? Er bestaat. De keuze ligt in de manier waarop hij zijn bestemming aanvaardt en gebruikt.

De mens kan geheel opgeven en zichzelf overgeven aan de suggesties van zijn erfdeel, of hij kan ze accepteren als suggesties voor wat ze waard zijn, en bepalen om ze te veranderen. In het begin is weinig vooruitgang te zien, maar hij zal zijn toekomst vormgeven zoals hij in het verleden het heden heeft gevormd.

Het moment van keuze is elk moment van denken. De som van de gedachten van een leven is de bestemming of erfenis van de toekomstige incarnatie.

De mens kan geen vrije wil hebben of vrije wil gebruiken die niet zelf vrij is, en niemand is vrij die gehecht is aan zijn daden of de resultaten van zijn daden. De mens is alleen vrij in de mate waarin hij handelt zonder gehechtheid aan zijn daden. Een vrije man is iemand die altijd met rede handelt, maar die niet gehecht is aan zijn daden noch aan de resultaten van zijn daden.

Will beslist en kiest zelf wanneer het bewustzijn wil worden, maar nooit onder enige andere omstandigheid of omstandigheid zal het geïnteresseerd raken in, kiezen, of besluiten, wat het zal doen, hoewel het de enige bron van macht is die iedereen in staat stelt motieven voor actie en brengt de effecten van acties tot stand.

In het hoofdartikel op Het formulier (Het WoordVol. Ik, Nee. 12) er werd gezegd dat er maar twee paden zijn: het pad van bewustzijn en het pad van vormen. Hieraan moet nu worden toegevoegd: verlangen is het pad van vormen; wil is het pad van bewustzijn.

Will is de desireless schepperpreservator en re-creator van alle dingen. Het is de stille bron van alle kracht van alle goden in alle eeuwen van de oneindige harmonie van tijd. Aan het einde van elke evolutie of grote periode van manifestatie, is de wil de bewegingbeweging in universele beweging die alle materie tot oersubstantie oplost, en op elk deeltje de verslagen van zijn acties in manifestatie drukt; en de substantie behoudt deze indrukken zelfs als de bevroren aarde de latente kiemen bewaart. Het is ook, aan het begin van elke grote manifestatie, dat als zelfbeweging, de eerste beweging in essentie en alle kiemen in leven en actie tot bloei komt.

Will is het grote offer door alle ontelbare eeuwigheden. Het heeft de macht om zich te identificeren met en om Bewustzijn te worden, maar het blijft door de eeuwigheid de ladder te zijn waar elk deeltje van de materie doorheen alle stadia van ervaring en kennis en wijsheid en kracht kan gaan en uiteindelijk zelf-gewillig is, om Bewustzijn te worden.