The Word Foundation

DE

WOORD

Vol 19 MEI, 1914. Nee 2

Copyright, 1914, door HW PERCIVAL.

SPOKEN

Verlangen naar geesten van dode mannen

DESIRE is een deel van de levende mens, een rusteloze energie die hem aanspoort tot actie door het vormlichaam van het fysieke. ¹ Tijdens het leven of na de dood kan verlangen niet inwerken op het fysieke lichaam behalve door middel van het vormlichaam van het fysieke lichaam. Verlangen heeft in het normale menselijke lichaam tijdens het leven geen permanente vorm. Bij de dood verlangt het fysieke lichaam door het medium en met het vormlichaam, dat hier de fysieke geest wordt genoemd. Na de dood zal het verlangen de gedachte geest erbij houden zolang als het kan, maar uiteindelijk worden deze twee gescheiden en dan wordt verlangen een vorm, een begeeringsvorm, een onderscheiden vorm.

Verlangensgeesten van dode mensen zijn anders dan hun fysieke geesten. De wensgeest is bewust als een verlangende geest. Het houdt zich alleen bezig met zijn fysieke lichaam en fysieke geest zolang het het fysieke lichaam kan gebruiken als reservoir en opslagplaats om kracht uit te putten, en zolang het de fysieke geest kan gebruiken om in contact te komen met levende personen en om breng de levenskracht over van de levenden naar het overblijfsel van wat haar eigen fysieke lichaam was. Dan zijn er vele manieren waarop de begeerte-geest in combinatie met zijn fysieke en denkgeesten werkt.

Na het verlangen dat de geest heeft afgescheiden van zijn fysieke geest en van zijn gedachtengeest neemt het een vorm aan die het stadium of de mate van verlangen aangeeft, die het is. Deze begeeringsvorm (kamraupa) of begeerdicht is de som, samengestelde of heersende wens van alle verlangens die tijdens zijn fysieke leven worden vermaakt.

De processen zijn hetzelfde in de scheiding van de begeertespook van zijn fysieke geest en van zijn gedachtengeest, maar hoe traag of hoe snel is de scheiding afhankelijk van de kwaliteit, kracht en aard van de verlangens en gedachten van het individu gedurende het leven en , over zijn gebruik van het denken om zijn verlangens te beheersen of te bevredigen. Als zijn verlangens traag waren en zijn gedachten traag, zal de scheiding langzaam zijn. Als zijn verlangens vurig en actief waren en zijn gedachten snel, zal het afscheid van het fysieke lichaam en zijn geest snel zijn, en het verlangen zal snel zijn vorm aannemen en de begeertespook worden.

Vóór de dood komt het individuele verlangen van een mens door zijn adem in het fysieke lichaam en geeft kleur aan en leeft in het bloed. Door het bloed worden de activiteiten van het leven fysiek door verlangen ervaren. Wens ervaringen door sensatie. Het hunkert naar bevrediging van de gevoeligheid en sensatie van fysieke dingen wordt bijgehouden door de circulatie van het bloed. Bij de dood houdt de circulatie van het bloed op en kan het verlangen geen indrukken meer via het bloed ontvangen. Dan trekt het verlangen zich terug met de fysieke geest uit het bloed en verlaat het zijn fysieke lichaam.

Het bloedsysteem in het fysieke lichaam is een miniatuur van en komt overeen met de oceanen en meren en beken en riviertjes van de aarde. De oceaan, meren, rivieren en ondergrondse stromen van de aarde zijn een vergrote weergave van het bloedsomloopsysteem in het fysieke lichaam van de mens. De beweging van de lucht op het water is naar het water en de aarde wat de adem naar het bloed en het lichaam is. De adem houdt het bloed in circulatie; maar er is dat in het bloed dat de adem induceert. Dat wat in het bloed induceert en de adem dwingt, is het vormloze dier, het verlangen, in het bloed. Evenzo induceert het dierlijke leven in de wateren van de aarde, trekt het in de lucht. Als alle dieren in de wateren werden gedood of teruggetrokken, zou er geen contact of uitwisseling zijn tussen water en lucht en geen beweging van lucht over het water. Aan de andere kant, als de lucht zou worden afgesneden van de wateren zouden de getijden stoppen, zouden de rivieren stoppen met stromen, zouden de wateren stilvallen en zou er een einde komen aan al het dierenleven in de wateren.

Dat wat de lucht in het water induceert en de adem in het bloed, en die de circulatie van beide veroorzaakt, is verlangen. Het is de drijfkracht waarmee de activiteit in alle vormen wordt bijgehouden. Maar het verlangen zelf heeft geen vorm in de dierlijke levens of vormen in de wateren, evenmin als het een vorm heeft in het dier leeft in het bloed van de mens. Met het hart als middelpunt, leeft het verlangen in het bloed van de mens en dwingt tot sensaties door de organen en zintuigen. Wanneer het zich terugtrekt of wordt teruggetrokken door de adem en door de dood van zijn fysieke lichaam wordt afgesneden, wanneer er niet langer de mogelijkheid is dat het zijn reanimatie gevoeligheid en het ervaren van sensatie door zijn fysieke lichaam, dan scheidt het van en verlaat het de fysieke geest. Terwijl het verlangen nog steeds bij de fysieke geest is, zal de fysieke geest, als hij gezien wordt, niet louter een automaat zijn, zoals het is wanneer het aan zichzelf wordt overgelaten, maar het zal levend lijken en vrijwillige bewegingen hebben en een interesse hebben in wat het doet. Alle wil en belangstelling voor zijn bewegingen verdwijnen uit het fysieke spook wanneer begeerte het verlaat.

Noch het verlangen, noch het proces waardoor het de fysieke geest en zijn lichaam verlaat, noch hoe het de wensgeest wordt nadat de geest het heeft verlaten, kan met een fysieke visie worden gezien. Het proces kan worden waargenomen door een goed ontwikkelde helderziende visie, die slechts astraal is, maar niet zal worden begrepen. Om het te begrijpen en te kunnen zien, moet het eerst door de geest worden waargenomen en dan helderziend worden gezien.

De wens trekt zich meestal terug of wordt teruggetrokken uit de fysieke geest als een trechtervormige wolk van trillende energie. Volgens zijn kracht of zijn gebrek aan kracht, en de richting van zijn aard, verschijnt hij in de saaie tinten van gestold bloed of in tinten goudrood. Het verlangen wordt pas een begeesterd spook als de geest zijn verbinding met het verlangen heeft verbroken. Nadat de geest de massa van begeerte heeft verlaten, is die wensmassa niet van een ideale of idealistische aard. Het is samengesteld uit sensuele en sensuele verlangens. Nadat het verlangen zich heeft teruggetrokken uit de fysieke geest en voordat de geest zich er van heeft losgemaakt, kan de wolk van bevende energie een ovale of een bolvormige vorm aannemen, die in een tamelijk bepaalde omtrek kan worden waargenomen.

Wanneer de geest is vertrokken, kan het verlangen door goed getrainde helderziendheid worden gezien als een trillende, rollende massa van lichten en schaduwen die zich uitstrekken in verschillende onbepaalde vormen, en weer samen rollen om in andere vormen te rollen. Deze veranderingen van rollen en bobinen en vormen zijn de pogingen van de massa van verlangen om zichzelf nu vorm te geven in de vorm van het dominerende verlangen of in de vele vormen van de vele verlangens die de activiteiten van het leven in het fysieke lichaam waren. De massa van verlangen zal samensmelten tot één vorm, of zich in vele vormen verdelen, of een groot deel ervan kan een welbepaalde vorm aannemen en de rest neemt afzonderlijke vormen aan. Elke vonk van activiteit in de massa vertegenwoordigt een bepaald verlangen. De grootste krans en de vurigste gloed in de massa is het voornaamste verlangen, dat de mindere verlangens gedomineerd heeft tijdens het fysieke leven.

Wordt vervolgd.

¹ Welke begeerte is er, en de verlangensgeesten van levende mensen zijn beschreven in Het Woord op een oktober en november, 1913, in de artikelen over + Desire Ghosts of Living Men +.